Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

5. kapitola

Bdelosť pri očakávaní príchodu Pána

1 O časoch a chvíľach vám netreba, bratia, písať.
2 Lebo sami veľmi dobre viete, že Deň Pánov príde ako zlodej v noci. 3 Keď si budú ľudia hovoriť: "Je pokoj a istota," vtedy znenazdania padne na nich záhuba ako bolesti na rodičku a nebudú môcť uniknúť. 4 Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. 5 Veď vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme. 6 Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi! 7 Tí, čo spia, spia v noci a tí, čo sa opíjajú, opíjajú sa v noci. 8 My však, čo patríme dňu, buďme triezvi! Oblečme si pancier viery a lásky, aj prilbu nádeje na spásu. 9 Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista, 10 ktorý za nás zomrel, aby sme žili spolu s ním, či už bdieme alebo spíme. 11 Preto sa navzájom potešujte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte.

Niekoľko požiadaviek spoločného života

12 Prosíme vás, bratia, aby ste si vážili tých, čo sa namáhajú medzi vami, sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás.
13 Vážte si ich vo veľkej láske pre ich dielo. Žite v pokoji medzi sebou. 14 Vyzývame vás, bratia, napomínajte neporiadnych, posmeľujte bojazlivých, ujímajte sa slabých, ku všetkým buďte zhovievaví! 15 Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým! 16 Ustavične sa radujte! 17 Bez prestania sa modlite! 18 V každej okolnosti vzdávajte vďaky. Lebo to je Božia vôľa pre vás v Kristovi Ježišovi. 19 Neuhášajte Ducha! 20 Dar proroctva nepodceňujte! 21 Všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! 22 Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!

Posledná modlitba a pozdrav

23 Sám Boh pokoja nech vás celkom posvätí, aby sa celá vaša bytosť, duch, duša i telo zachovali bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus.
24 Verný je ten, ktorý vás volá, a on to aj urobí. 25 Bratia, modlite sa aj za nás. 26 Pozdravte všetkých bratov svätým bozkom. 27 Zaprisahám vás v Pánovi, aby sa tento list čítal všetkým bratom. 28 Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami.