Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

9. kapitola

Šaul a oslice jeho otca

1 Bol istý muž z kmeňa Benjamín menom Kiš, syn Abiela, syna Cerora, syna Bekorata, syna Afiacha; Benjamínovec, človek zámožný.
2 Ten mal syna menom Šaul, statného a krásneho mládenca, a nebolo krajšieho od neho medzi Izraelcami, bol o hlavu vyšší ako všetok ľud. 3 Raz sa stratili oslice Šaulovho otca Kiša. Kiš povedal svojmu synovi Šaulovi: "Nože si vezmi jedného zo sluhov a choď hľadať oslice!" 4 Prešli Efraimskú vrchovinu, prešli územie Šališa, ale ich nenašli. Potom prešli aj územie Šaalim, ale nebolo ich. Aj územie Benjamína prešli, ale ich nenašli. 5 Keď však došli na územie Cufu, Šaul povedal sluhovi, ktorý šiel s ním: "Poď, vráťme sa, ináč sa otec prestane trápiť pre oslice a začne mať starosť o nás." 6 Ale on mu odpovedal: "Pozri, v tomto meste býva Boží muž. Je to človek vážený, ktorému sa určite splní všetko, čo povie. Nože, poďme tam! Azda nám ukáže cestu, ktorou máme ísť." 7 Šaul povedal svojmu sluhovi: "Pozri, ak by sme išli, čo dáme tomu mužovi? Chlieb sa nám už minul z káps a nemáme dar, ktorý by sme mohli dať Božiemu mužovi. Čo máme so sebou?" 8 Sluha sa znovu ozval a odpovedal Šaulovi: "Pozri, mám pri sebe štvrť strieborného šekla, dám ho Božiemu mužovi, aby nám ukázal cestu." 9 Za starodávna v Izraeli, ak sa niekto šiel dopytovať Boha, takto hovorili: "Poďme k vidcovi." Lebo koho dnes volajú prorokom, toho za starodávna volali vidcom. 10 Šaul povedal svojmu sluhovi: "Dobre hovoríš. Poďme teda!" A išli do mesta, v ktorom bol Boží muž.

Šaul stretne Samuela

11 Keď vystupovali hore svahom do mesta, stretli dievčatá, ktoré šli naberať vodu, a opýtali sa ich: "Je tu videc?"
12 Ony im odpovedali: "Je tu. Je pred tebou. Ponáhľaj sa: dnes prišiel do mesta, lebo dnes je obeta za ľud na výšine. 13 Keď vstúpite do mesta, nájdete ho prv, než vystúpi na výšinu jesť; ľud nezačne jesť, kým on nepríde, lebo on má požehnať obetu, len potom začnú jesť pozvaní. Choďte teda hore, lebo práve teraz ho nájdete." 14 Vystúpili teda do mesta. Keď vchádzali do brány, Samuel šiel práve oproti nim a uberal sa na výšinu. 15 Deň pred Šaulovým príchodom Jahve vyjavil Samuelovi svoje úmysly týmito slovami: 16 "Zajtra o tomto čase pošlem k tebe muža z krajiny Benjamín; toho pomaž za kráľa nad mojím izraelským ľudom a on vyslobodí môj ľud z ruky Filištíncov, lebo som videl útrapy svojho ľudu a jeho volanie o pomoc preniklo ku mne." 17 A keď Samuel uzrel Šaula, Jahve mu oznámil: "Pozri, to je ten človek, o ktorom som ti hovoril. On bude súdiť môj ľud." 18 Šaul sa priblížil k Samuelovej bráne a povedal: "Povedz mi, prosím ťa, kde je tu vidcov dom." 19 Samuel odpovedal Šaulovi: "Ja som videc. Vystúp preto so mnou na výšinu, dnes budete jesť so mnou. Zajtra ráno ťa prepustím a oznámim ti všetko, čo máš na srdci. 20 Pre oslice, ktoré sa ti stratili pred troma dňami, sa netráp, lebo sa našli. Veď komu pripadne všetko drahocenné v Izraeli? Či nie tebe a celému domu tvojho otca?" 21 Šaul odpovedal takto: "Či ja nie som Benjamínovec z najmenšieho izraelského kmeňa? A moja rodina je najmenšia z rodín kmeňa Benjamín. Prečo mi také niečo vravíš?" 22 Samuel pojal Šaula a jeho sluhu, uviedol ich do siene a dal im miesto v čele pozvaných, ktorých bolo okolo tridsať mužov. 23 Samuel povedal kuchárovi: "Daj sem tú porciu, ktorú som ti dal a o ktorej som ti povedal, aby si ju odložil." 24 Kuchár vzal stehno i s bokom a položil to pred Šaula. Samuel povedal: "Toto je porcia, určená pre teba. Jedz, bolo to rezervované pre teba na túto slávnosť, keď som zvolal ľud." A tak Šaul jedol v ten deň so Samuelom. 25 Zišli z výšiny do mesta. Pre Šaula pripravili posteľ na streche a on si tam ľahol.

Šaulovo pomazanie

26 Keď vychádzala ranná zora, Samuel zavolal Šaulovi na strechu: "Vstaň, odprevadím ťa." Šaul vstal a obaja, on i Samuel, vyšli von.
27 Keď prichádzali na koniec mesta, povedal Samuel Šaulovi: "Povedz mládencovi, aby šiel napred. Ty však zastaň na chvíľu, aby som ti oznámil Božie slovo."