Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať
Príhovor a prosba

8. kapitola

Ľud si žiada kráľa

1 Keď Samuel zostarol, ustanovil svojich synove za sudcov v Izraeli.
2 Jeho prvorodený syn sa volal Joel a druhý Abija. Boli sudcami v Beer-Šebe. 3 Ale jeho synovia nenasledovali jeho príklad, išli za ziskom, prijímali úplatky a prekrúcali právo. 4 Vtedy sa zhromaždili všetci starší Izraela a prišli k Samuelovi do Ramy. 5 Povedali mu: "Ty si zostarol a tvoji synovia nenasledujú tvoj príklad. Nože, ustanov nám kráľa, aby nás súdil ako všetky národy." 6 Samuelovi sa nepáčilo, že povedali: "Daj nám kráľa, aby nás súdil." A Samuel sa modlil k Jahvemu. 7 Vtedy Jahve povedal Samuelovi: "Urob všetko, čo ti hovorí ľud, lebo nezavrhli teba, ale zavrhli mňa, aby som nebol kráľom nad nimi. 8 Aj tebe robia všetko, čo robili mne odo dňa, keď som ich vyviedol z Egypta až doteraz – opustili ma a slúžili cudzím bohom. 9 Dobre teda, vyhovej ich žiadosti, ale najprv ich slávnostne napomeň a pouč ich o práve kráľa, ktorý bude panovať nad nimi."

Nevýhody kráľovstva

10 Samuel predniesol všetky Jahveho slová ľudu, ktorý od neho žiadal kráľa.
11 Povedal: "Toto je právo kráľa, ktorý bude panovať nad vami: bude brať vašich synov a pridelí ich ku svojim vozom a medzi svojich jazdcov a pobežia pred jeho vozom. 12 Urobí si ich veliteľmi nad tisícami a veliteľmi nad päťdesiatimi mužmi; dá im orať svoju orbu, žať svoju žatvu, vyrábať svoje bojové zbrane a výstroj pre svoje vozy. 13 Vaše dcéry vezme za voňavkárky, kuchárky a pekárky. 14 Vezme vaše najlepšie polia, vaše vinice a olivové sady a dá ich svojim dôstojníkom. 15 Z vašich siatin a z vašich viníc bude brať desiatky a dá ich svojim dvoranom a svojim úradníkom. 16 Zoberie najlepších z vašich otrokov a z vašich otrokýň, z vašich volov a z vašich oslov a použije ich pri svojich prácach. 17 Bude vyberať desiatky z vašich stád a vy sami sa stanete jeho otrokmi. 18 Potom jedného dňa budete kričať o pomoc kvôli kráľovi, ktorého ste si sami vybrali, ale Jahve vám neodpovie v ten deň." 19 Ľud odoprel počúvať Samuela a povedal: "Nie. Nech kráľ panuje nad nami! 20 Aj my budeme ako všetky národy: náš kráľ nás bude súdiť, bude nám tiahnuť v čele a bojovať naše boje." 21 Samuel vypočul všetky slová ľudu a predniesol ich Jahvemu. 22 Ale Jahve povedal Samuelovi: "Vyhovej ich žiadosti a nastoľ im kráľa!" Vtedy Samuel povedal izraelským mužom: "Vráťte sa každý do svojho mesta!"