5. kapitola

Ťažkosti Filištíncov s archou

1 Keď Filištínci zajali Božiu archu, preniesli ju z Eben-Ezeru do Ašdodu.
2 Tam Filištínci vzali Božiu archu a vniesli ju do Dagonovho chrámu a postavili ju vedľa Dagona. 3 Keď Ašdoďania na druhý deň ráno vstali a prišli do Dagonovho chrámu, videli, že Dagon ležal tvárou k zemi pred Jahveho archou. Zdvihli Dagona a postavili ho na jeho miesto. 4 Keď ráno nasledujúceho dňa vstali, videli, že Dagon zasa leží tvárou k zemi pred Jahveho archou a Dagonova hlava i jeho obidve ruky ležia odlomené na prahu. Z Dagona zostal len trupe. 5 Preto Dagonovi kňazi a tí, čo vstupujú do Dagonovho chrámu v Ašdode, nešliapu na Dagonov prah až po dnešný deň. 6 Jahveho ruka ťažko doliehala na Ašdoďanov, nivočil ich a postihol nádormi, a to tak Ašdod, ako jeho okolie. 7 Keď obyvatelia Ašdodu videli, čo sa deje, hovorili: "Nech archa Boha Izraela nezostane u nás, lebo jeho ruka tvrdo dolieha na nás a na nášho boha Dagona." 8 Zavolali teda k sebe všetky filištínske kniežatá a povedali im: "Čo máme robiť s archou Boha Izraela?" Odpovedali: "Archu Boha Izraela treba preniesť do Gatu." A tak preniesli archu Boha Izraela. 9 Keď ju preniesli, Božia ruka doľahla na mesto a spôsobila veľmi veľké zdesenie: Boh ranil obyvateľov mesta od najmenšieho po najväčšieho tak, že sa im povyhadzovali vredy. 10 Nato poslali Božiu archu do Ekronu. Keď Božia archa prišla do Ekronu, Ekrončania skríkli: "Doniesli k nám archu Boha Izraela, aby zabili nás i náš ľud!" 11 Zvolali všetky filištínske kniežatá a povedali: "Pošlite späť archu Boha Izraela, nech sa navráti na svoje miesto, aby nepobila nás i náš ľud!" V celom meste nastalo smrteľné zdesenie, lebo Božia ruka naň ťažko doľahla. 12 Ľudia, ktorí nepomreli, boli ranení nádormi a bedákanie mesta vystupovalo k nebu.