Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

31. kapitola

Bitka pri Gelboe. Šaulova smrť

1 Filištínci bojovali proti Izraelu a Izraelci sa dali na útek pred Filištíncami a padali zabití na vrchu Gelboe.
2 Filištínci prenasledovali Šaula a jeho synov a zabili Jonatana, Abinadaba a Malkišuu, Šaulových synov. 3 Potom sa ťažký boj sústredil okolo Šaula. Zastihli ho lukostrelci, ktorí ho ťažko zranili. 4 Vtedy povedal Šaul svojmu zbrojnošovi: "Vytas svoj meč a prebodni ma, aby neprišli tí neobrezanci a neurobili si zo mňa posmech!" Ale jeho zbrojnoš nechcel, lebo bol naplnený hrôzou. Vtedy Šaul schytil svoj meč a hodil sa naň. 5 Keď zbrojnoš videl, že Šaul je mŕtvy, aj on naľahol na svoj meč a zomrel s ním. 6 Tak zomrel Šaul, jeho traja synovia a jeho zbrojnoš. 7 Keď Izraelci, ktorí boli na druhej strane doliny a na druhej strane Jordánu, videli, že sa Izraelci dali na útek a že Šaul a jeho synovia zomreli, opustili svoje mestá a utiekli. Filištínci prišli a usadili sa v nich. 8 Keď na druhý deň prišli Filištínci olupovať zabitých, našli Šaula i jeho troch synov padlých na vrchu Gelboe. 9 Odťali mu hlavu, olúpili ho o jeho zbrane a dali kolovať po filištínskom kraji, aby oznámili dobrú zvesť svojim modlám a svojmu ľudu. 10 Potom uložili jeho zbrane v chráme Aštarty a jeho mŕtvolu zavesili na hradby v Bet-Šane. 11 Keď sa obyvatelia Jabeša v Galaáde dozvedeli, čo urobili Filištínci Šaulovi, 12 všetci bojovníci sa dali na cestu a pochodovali celú noc, sňali z hradieb Bet-Šanu Šaulovo telo a telá jeho synov, odniesli ich do Jabeša a tam ich spálili. 13 Potom vzali ich kosti, pochovali ich v Jabeši pod tamariškou a postili sa sedem dní.