Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

29. kapitola

Filištínske kniežatá prepustia Dávida

1 Filištínci zhromaždili celé svoje vojsko do Afeku, Izrael však táboril pri prameni, ktorý je v Jizreeli.
2 Filištínske kniežatá defilovali po stovkách a po tisíckach a Dávid a jeho vojaci postupovali vzadu s Achišom. 3 Filištínske kniežatá sa pýtali: "Čo tu robia títo Hebreji?" Achiš odpovedal filištínskym kniežatám: "Veď je to Dávid, sluha izraelského kráľa Šaula! Už je u mňa rok, či dva a odkedy prešiel ku mne až do dnešného dňa, nenašiel som nič proti nemu." 4 Ale filištínske kniežatá sa na neho nahnevali a povedali mu: "Pošli nazad toho chlapa, nech sa vráti na miesto, ktoré si mu pridelil, ale nech nejde s nami do boja, aby sa v boji neobrátil proti nám. Veď čím by si lepšie mohol získať priazeň svojho pána ako hlavami našich mužov? 5 Či to nie je ten istý Dávid, o ktorom spievali pri tancoch: ‚Šaul pobil svoje tisíce, Dávid svoje desaťtisíce‘?" 6 Achiš teda zavolal Dávida a povedal mu: "Ako je pravda, že žije Jahve, ty si statočný a s tvojím vychádzaním a vchádzaním v mojom tábore som bol spokojný. Odo dňa, čo si ku mne prišiel, až po dnešný deň nenašiel som na tebe nič zlé. Ale ostatným kniežatám sa nepáčiš. 7 Preto sa teraz vráť a choď v pokoji, aby si nenahneval filištínske kniežatá." 8 Dávid povedal Achišovi: "Čo som urobil a čo si našiel na svojom sluhovi odo dňa, čo som vstúpil do tvojej služby, až po dnešný deň, že nemám ísť bojovať proti nepriateľom kráľa, svojho pána?" 9 Achiš odpovedal Dávidovi: "Viem to, lebo mne si milý ako Boží anjel, ale filištínske kniežatá povedali: ‚Nech nejde s nami do boja!‘ 10 Preto ráno vstaň aj so sluhami tvojho pána, ktorí prišli s tebou, a choďte na miesto, ktoré som vám pridelil. Nechovaj vo svojom srdci nijakú zatrpknutosť, lebo ty si mi milý. Vstaňte, len čo sa ráno rozvidní, a odíďte." 11 Dávid včasráno vstal so svojimi mužmi, aby odišiel a vrátil sa do krajiny Filištíncov. Filištínci však tiahli do Jizreelu.