Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

29. kapitola

Filištínske kniežatá prepustia Dávida

1 Filištínci zhromaždili celé svoje vojsko do Afeku, Izrael však táboril pri prameni, ktorý je v Jizreeli.
2 Filištínske kniežatá defilovali po stovkách a po tisíckach a Dávid a jeho vojaci postupovali vzadu s Achišom. 3 Filištínske kniežatá sa pýtali: "Čo tu robia títo Hebreji?" Achiš odpovedal filištínskym kniežatám: "Veď je to Dávid, sluha izraelského kráľa Šaula! Už je u mňa rok, či dva a odkedy prešiel ku mne až do dnešného dňa, nenašiel som nič proti nemu." 4 Ale filištínske kniežatá sa na neho nahnevali a povedali mu: "Pošli nazad toho chlapa, nech sa vráti na miesto, ktoré si mu pridelil, ale nech nejde s nami do boja, aby sa v boji neobrátil proti nám. Veď čím by si lepšie mohol získať priazeň svojho pána ako hlavami našich mužov? 5 Či to nie je ten istý Dávid, o ktorom spievali pri tancoch: ‚Šaul pobil svoje tisíce, Dávid svoje desaťtisíce‘?" 6 Achiš teda zavolal Dávida a povedal mu: "Ako je pravda, že žije Jahve, ty si statočný a s tvojím vychádzaním a vchádzaním v mojom tábore som bol spokojný. Odo dňa, čo si ku mne prišiel, až po dnešný deň nenašiel som na tebe nič zlé. Ale ostatným kniežatám sa nepáčiš. 7 Preto sa teraz vráť a choď v pokoji, aby si nenahneval filištínske kniežatá." 8 Dávid povedal Achišovi: "Čo som urobil a čo si našiel na svojom sluhovi odo dňa, čo som vstúpil do tvojej služby, až po dnešný deň, že nemám ísť bojovať proti nepriateľom kráľa, svojho pána?" 9 Achiš odpovedal Dávidovi: "Viem to, lebo mne si milý ako Boží anjel, ale filištínske kniežatá povedali: ‚Nech nejde s nami do boja!‘ 10 Preto ráno vstaň aj so sluhami tvojho pána, ktorí prišli s tebou, a choďte na miesto, ktoré som vám pridelil. Nechovaj vo svojom srdci nijakú zatrpknutosť, lebo ty si mi milý. Vstaňte, len čo sa ráno rozvidní, a odíďte." 11 Dávid včasráno vstal so svojimi mužmi, aby odišiel a vrátil sa do krajiny Filištíncov. Filištínci však tiahli do Jizreelu.