29. kapitola

Filištínske kniežatá prepustia Dávida

1 Filištínci zhromaždili celé svoje vojsko do Afeku, Izrael však táboril pri prameni, ktorý je v Jizreeli.
2 Filištínske kniežatá defilovali po stovkách a po tisíckach a Dávid a jeho vojaci postupovali vzadu s Achišom. 3 Filištínske kniežatá sa pýtali: "Čo tu robia títo Hebreji?" Achiš odpovedal filištínskym kniežatám: "Veď je to Dávid, sluha izraelského kráľa Šaula! Už je u mňa rok, či dva a odkedy prešiel ku mne až do dnešného dňa, nenašiel som nič proti nemu." 4 Ale filištínske kniežatá sa na neho nahnevali a povedali mu: "Pošli nazad toho chlapa, nech sa vráti na miesto, ktoré si mu pridelil, ale nech nejde s nami do boja, aby sa v boji neobrátil proti nám. Veď čím by si lepšie mohol získať priazeň svojho pána ako hlavami našich mužov? 5 Či to nie je ten istý Dávid, o ktorom spievali pri tancoch: ‚Šaul pobil svoje tisíce, Dávid svoje desaťtisíce‘?" 6 Achiš teda zavolal Dávida a povedal mu: "Ako je pravda, že žije Jahve, ty si statočný a s tvojím vychádzaním a vchádzaním v mojom tábore som bol spokojný. Odo dňa, čo si ku mne prišiel, až po dnešný deň nenašiel som na tebe nič zlé. Ale ostatným kniežatám sa nepáčiš. 7 Preto sa teraz vráť a choď v pokoji, aby si nenahneval filištínske kniežatá." 8 Dávid povedal Achišovi: "Čo som urobil a čo si našiel na svojom sluhovi odo dňa, čo som vstúpil do tvojej služby, až po dnešný deň, že nemám ísť bojovať proti nepriateľom kráľa, svojho pána?" 9 Achiš odpovedal Dávidovi: "Viem to, lebo mne si milý ako Boží anjel, ale filištínske kniežatá povedali: ‚Nech nejde s nami do boja!‘ 10 Preto ráno vstaň aj so sluhami tvojho pána, ktorí prišli s tebou, a choďte na miesto, ktoré som vám pridelil. Nechovaj vo svojom srdci nijakú zatrpknutosť, lebo ty si mi milý. Vstaňte, len čo sa ráno rozvidní, a odíďte." 11 Dávid včasráno vstal so svojimi mužmi, aby odišiel a vrátil sa do krajiny Filištíncov. Filištínci však tiahli do Jizreelu.