Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

28. kapitola

Filištínci tiahnu do vojny proti Izraelu

1 V tie dni zhromaždili Filištínci svoje vojská do boja proti Izraelu. Achiš povedal Dávidovi: "Musíš vedieť, že ty a tvoji vojaci musíte ísť so mnou do vojny."
2 Dávid odpovedal Achišovi: "Zaiste, teraz poznáš, čo dokáže tvoj sluha." Achiš povedal Dávidovi: "Dobre. Ustanovujem ťa za svojho osobného strážcu na celý čas."

Šaul u veštice v En-Dore

3 Samuel bol už mŕtvy a celý Izrael ho oplakával a pochovali ho v jeho meste Rame. Šaul už predtým vyhnal z krajiny vyvolávačov duchov a veštcov.
4 Filištínci sa zhromaždili a rozložili tábor v Šuneme, Šaul zhromaždil celý Izrael a utáboril sa v Gelboe. 5 Keď Šaul uvidel tábor Filištíncov, zľakol sa, až sa mu srdce rozochvelo. 6 Šaul sa dopytoval Jahveho, ale Jahve mu neodpovedal ani cez sny, ani cez lósy, ani cez prorokov. 7 Vtedy Šaul povedal svojim dvoranom: "Pohľadajte mi nejakú vešticu, pôjdem sa k nej poradiť." Jeho dvorania mu odpovedali: "Jedna veštica je v En-Dore." 8 Šaul sa prestrojil, obliekol si iné šaty, šiel s dvoma mužmi a ešte za noci došli k tej žene. Povedal jej: "Prosím ťa, vešti mi budúcnosť pomocou ducha zomrelého a vyvolaj mi toho, koho ti poviem!" 9 Ale žena mu odpovedala: "Ty zaiste vieš, čo urobil Šaul, ako vykynožil v krajine vyvolávačov duchov a veštcov. Prečo teda kladieš nástrahy môjmu životu, aby si ma zahubil?" 10 Vtedy sa jej Šaul zaprisahal na Jahveho: "Ako je pravda, že žije Jahve, nič zlé ťa nestihne pre túto vec." 11 Žena sa opýtala: "Koho ti mám vyvolať?" On odpovedal: "Vyvolaj mi Samuela!" 12 Keď žena uvidela Samuela, nahlas vykríkla a povedala Šaulovi: "Prečo si ma oklamal? Veď ty si Šaula!" 13 Kráľ jej povedal: "Neboj sa! Ale čo vidíš?" Žena odpovedala Šaulovi: "Vidím akési božstvo vystupovať zo zeme." 14 Šaul sa jej opýtal: "Akú má podobu?" Žena odpovedala: "Vystupuje starý muž, zahalený plášťom." Vtedy Šaul poznal, že to je Samuel, sklonil sa tvárou k zemi a prestrel sa pred ním. 15 Samuel povedal Šaulovi: "Prečo ma znepokojuješ a dávaš ma vyvolávať?" Šaul odpovedal: "Som vo veľkej tiesni, Filištínci bojujú proti mne, Boh odstúpil odo mňa a neodpovedá mi už ani cez prorokov, ani cez sny. Preto som zavolal teba, aby si mi oznámil, čo si mám počať." 16 Samuel povedal: "Prečo sa pýtaš mňa, keď sa Jahve odvrátil od teba a stal sa tvojím nepriateľom? 17 Jahve ti urobil, ako ti hovoril skrze mňa: Jahve ti vytrhol kráľovstvo z ruky a dal ho tvojmu blížnemu Dávidovi, 18 pretože si neposlúchol Jahveho hlas a neuspokojil si jeho planúci hnev proti Amalekovi, preto ti Jahve dnes toto urobil. 19 Navyše, Jahve vydá s tebou do rúk Filištíncov aj Izrael. Ty a tvoji synovia budete zajtra so mnou. Aj izraelský tábor vydá Jahve do rúk Filištíncov." 20 Šaul zrazu padol na zem v celej svojej dĺžke. Veľmi sa zľakol Samuelových slov. Okrem toho nemal silu, lebo celý deň a celú noc nič nejedol. 21 Vtedy tá žena pristúpila k Šaulovi a videla, že je veľmi vydesený. Povedala mu: "Vidíš, tvoja slúžka ťa poslúchla, život som si vystavila nebezpečenstvu, poslúchla som rozkaz, ktorý si mi dal. 22 Teraz zasa ty, prosím, vypočuj hlas svojej slúžky: dovoľ mi predložiť ti jedlo, jedz, aby si mal silu, keď sa vydáš na cestu!" 23 Ale Šaul odmietol a povedal: "Nebudem jesť." Ale jeho sprievodcovia a žena naň naliehali, dokiaľ neposlúchol. Vstal zo zeme a sadol si na lôžko. 24 Žena mala doma vykŕmené teľa, rýchlo ho zabila, vzala aj múku, zamiesila a napiekla z nej nekvasený chlieb. 25 Predložila to pred Šaula a jeho spoločníkov. A oni jedli. Potom vstali a ešte v tú noc odišli.