Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

28. kapitola

Filištínci tiahnu do vojny proti Izraelu

1 V tie dni zhromaždili Filištínci svoje vojská do boja proti Izraelu. Achiš povedal Dávidovi: "Musíš vedieť, že ty a tvoji vojaci musíte ísť so mnou do vojny."
2 Dávid odpovedal Achišovi: "Zaiste, teraz poznáš, čo dokáže tvoj sluha." Achiš povedal Dávidovi: "Dobre. Ustanovujem ťa za svojho osobného strážcu na celý čas."

Šaul u veštice v En-Dore

3 Samuel bol už mŕtvy a celý Izrael ho oplakával a pochovali ho v jeho meste Rame. Šaul už predtým vyhnal z krajiny vyvolávačov duchov a veštcov.
4 Filištínci sa zhromaždili a rozložili tábor v Šuneme, Šaul zhromaždil celý Izrael a utáboril sa v Gelboe. 5 Keď Šaul uvidel tábor Filištíncov, zľakol sa, až sa mu srdce rozochvelo. 6 Šaul sa dopytoval Jahveho, ale Jahve mu neodpovedal ani cez sny, ani cez lósy, ani cez prorokov. 7 Vtedy Šaul povedal svojim dvoranom: "Pohľadajte mi nejakú vešticu, pôjdem sa k nej poradiť." Jeho dvorania mu odpovedali: "Jedna veštica je v En-Dore." 8 Šaul sa prestrojil, obliekol si iné šaty, šiel s dvoma mužmi a ešte za noci došli k tej žene. Povedal jej: "Prosím ťa, vešti mi budúcnosť pomocou ducha zomrelého a vyvolaj mi toho, koho ti poviem!" 9 Ale žena mu odpovedala: "Ty zaiste vieš, čo urobil Šaul, ako vykynožil v krajine vyvolávačov duchov a veštcov. Prečo teda kladieš nástrahy môjmu životu, aby si ma zahubil?" 10 Vtedy sa jej Šaul zaprisahal na Jahveho: "Ako je pravda, že žije Jahve, nič zlé ťa nestihne pre túto vec." 11 Žena sa opýtala: "Koho ti mám vyvolať?" On odpovedal: "Vyvolaj mi Samuela!" 12 Keď žena uvidela Samuela, nahlas vykríkla a povedala Šaulovi: "Prečo si ma oklamal? Veď ty si Šaula!" 13 Kráľ jej povedal: "Neboj sa! Ale čo vidíš?" Žena odpovedala Šaulovi: "Vidím akési božstvo vystupovať zo zeme." 14 Šaul sa jej opýtal: "Akú má podobu?" Žena odpovedala: "Vystupuje starý muž, zahalený plášťom." Vtedy Šaul poznal, že to je Samuel, sklonil sa tvárou k zemi a prestrel sa pred ním. 15 Samuel povedal Šaulovi: "Prečo ma znepokojuješ a dávaš ma vyvolávať?" Šaul odpovedal: "Som vo veľkej tiesni, Filištínci bojujú proti mne, Boh odstúpil odo mňa a neodpovedá mi už ani cez prorokov, ani cez sny. Preto som zavolal teba, aby si mi oznámil, čo si mám počať." 16 Samuel povedal: "Prečo sa pýtaš mňa, keď sa Jahve odvrátil od teba a stal sa tvojím nepriateľom? 17 Jahve ti urobil, ako ti hovoril skrze mňa: Jahve ti vytrhol kráľovstvo z ruky a dal ho tvojmu blížnemu Dávidovi, 18 pretože si neposlúchol Jahveho hlas a neuspokojil si jeho planúci hnev proti Amalekovi, preto ti Jahve dnes toto urobil. 19 Navyše, Jahve vydá s tebou do rúk Filištíncov aj Izrael. Ty a tvoji synovia budete zajtra so mnou. Aj izraelský tábor vydá Jahve do rúk Filištíncov." 20 Šaul zrazu padol na zem v celej svojej dĺžke. Veľmi sa zľakol Samuelových slov. Okrem toho nemal silu, lebo celý deň a celú noc nič nejedol. 21 Vtedy tá žena pristúpila k Šaulovi a videla, že je veľmi vydesený. Povedala mu: "Vidíš, tvoja slúžka ťa poslúchla, život som si vystavila nebezpečenstvu, poslúchla som rozkaz, ktorý si mi dal. 22 Teraz zasa ty, prosím, vypočuj hlas svojej slúžky: dovoľ mi predložiť ti jedlo, jedz, aby si mal silu, keď sa vydáš na cestu!" 23 Ale Šaul odmietol a povedal: "Nebudem jesť." Ale jeho sprievodcovia a žena naň naliehali, dokiaľ neposlúchol. Vstal zo zeme a sadol si na lôžko. 24 Žena mala doma vykŕmené teľa, rýchlo ho zabila, vzala aj múku, zamiesila a napiekla z nej nekvasený chlieb. 25 Predložila to pred Šaula a jeho spoločníkov. A oni jedli. Potom vstali a ešte v tú noc odišli.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk