Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

27. kapitola

Dávid sa utiahne do Gatu

1 Dávid si povedal vo svojom srdci: "Jedného dňa predsa len zahyniem Šaulovou rukou. Najlepšie pre mňa bude zachrániť sa v krajine Filištíncov. Potom ma Šaul prestane hľadať po celom izraelskom území, a tak ujdem jeho ruke."
2 Dávid sa teda vydal na cestu a so svojimi šesťsto chlapmi prešiel ku gatskému kráľovi Achišovi, Maochovmu synovi. 3 Dávid sa usadil u Achiša v Gate, on i jeho vojaci, každý so svojou rodinou, Dávid so svojimi dvoma ženami: s Jizreelčankou Achinoam a s Abigajil, ženou Nabala z Karmelu. 4 Šaulovi oznámili, že Dávid utiekol do Gatu, a on ho prestal ďalej hľadať.

Dávid ako vazal Filištíncov

5 Dávid povedal Achišovi: "Ak som našiel milosť v tvojich očiach, nech mi dajú miesto v niektorom vidieckom meste, aby som tam mohol bývať. Prečo by mal tvoj sluha bývať s tebou v kráľovskom meste?"
6 Achiš mu dal v ten deň Ciklag. Preto Ciklag patrí judským kráľom až podnes. 7 Dávid býval v krajine Filištíncov rok a štyri mesiace. 8 Dávid a jeho mužovia tiahli a napadali Gešuranov, Girzanov a Amalekovcov, lebo to boli kmene, ktoré bývali v kraji, ktorý sa tiahne od Telamu smerom na Šur a až do Egyptskej krajiny. 9 Dávid nivočil krajinu, nenechal nažive ani muža, ani ženu, bral ovce a voly, osly, ťavy i šaty, potom sa vracal a prichádzal k Achišovi. 10 Keď sa Achiš pýtal: "Kam ste dnes vpadli?" Dávid odpovedal: "Do Negebu Júdu," alebo "do Negebu Jerameela," alebo "do Negebu Kenijcov". 11 Dávid nenechal nažive ani muža, ani ženu, aby ich nemusel priviesť do Gatu, lebo si povedal: "Mohli by svedčiť proti nám a vyzradiť: ‚Toto robil Dávid.‘" Takto sa správal po celý čas, čo býval na filištínskom území. 12 Achiš dôveroval Dávidovi; povedal si: "Iste sa svojmu izraelskému ľudu sprotivil, bude navždy mojím sluhom."