Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

26. kapitola

Dávid ušetrí Šaula

1 Zifania prišli k Šaulovi do Gibey a povedali: "Dávid sa skrýva na kopci Chakila na okraji púšte."
2 Šaul sa vybral a tiahol na púšť Zif a s ním tritisíc vybraných mužov Izraela hľadať Dávida na púšti Zif. 3 Šaul sa utáboril na kopci Chakila na okraji púšte, pri ceste. Dávid sa zdržoval na púšti a videl, že Šaul vyšiel za ním na púšť. 4 Dávid poslal vyzvedačov a zistil, že Šaul naozaj prišiel na určité miesto. 5 Dávid sa ihneď dal na cestu a prišiel na miesto, kde Šaul táboril. Videl miesto, kde nocovali Šaul a Abner, Nerov syn, veliteľ jeho vojska. Šaul ležal uprostred tábora a vojsko táborilo okolo neho. 6 Dávid sa obrátil na Achimelecha, Chetejca, a na Abišaja, Cerujinho syna a Joabovho brata, a povedal im: "Kto zíde so mnou do tábora k Šaulovi?" Abišaj povedal: "Ja zídem s tebou." 7 Dávid s Abišajom vošli v noci do tábora, našli Šaula ležať a spať v tábore, kopiju mal pri hlave zabodnutú do zeme. Abner a vojaci spali okolo neho. 8 Vtedy Abišaj povedal Dávidovi: "Dnes ti Boh vydal tvojho nepriateľa do ruky. Dovoľ mi prebodnúť ho kopijou a pribiť ho k zemi jednou ranou, druhej nebude treba!" 9 Ale Dávid povedal Abišajovi: "Nezabíjaj ho! Veď kto môže beztrestne siahnuť rukou na Jahveho pomazaného?" 10 Dávid dodal: "Ako že žije Jahve, sám Jahve ho zasiahne alebo príde jeho deň a zomrie, alebo vytiahne do boja a tam zahynie. 11 Jahve ma uchovaj, aby som rukou siahol na Jahveho pomazaného. Teraz však vezmi kopiju, ktorú má pri hlave, a krčah na vodu a poďme preč." 12 Dávid vzal kopiju a krčah na vodu od Šaulovej hlavy a odišli. Nikto nič nevidel, nikto nič nespozoroval, nikto sa nezobudil, všetci spali, lebo na nich zaľahol tvrdý spánok od Jahveho. 13 Dávid prešiel na druhú stranu doliny a zastal si obďaleč na temene vrchu; medzi nimi bola veľká vzdialenosť. 14 Tu Dávid zavolal na vojsko a na Abnera, Nerovho syna: "Abner, neodpovieš mi?" Abner odpovedal: "Kto si, čo to vykrikuješ?" 15 Dávid kričal Abnerovi: "Či ty nie si chlap? Kto sa ti v Izraeli vyrovná? Prečo si teda nestrážil kráľa, svojho pána? Lebo niekto z ľudu prišiel zabiť kráľa, tvojho pána. 16 Nie je dobré, čo si urobil. Ako že žije Jahve, všetci si zaslúžite smrť, lebo ste si nestrážili pána, Jahveho pomazaného. Len sa pozri, kde je kráľova kopija a krčah na vodu, ktorý mal pri hlave!" 17 Šaul poznal Dávidov hlas a pýtal sa: "Je to tvoj hlas, syn môj, Dávid?" Dávid odpovedal: "Je to môj hlas, pán môj, kráľ." 18 A pokračoval: "Prečo môj pán prenasleduje svojho sluhu? Čo som urobil? Čo je na mne zlé? 19 Teraz nech môj pán, kráľ, láskavo vypočuje slová svojho sluhu: Ak ťa Jahve popudzuje proti mne, nech je uzmierený obetou, ale ak ľudia, nech sú prekliati pred Jahvem, pretože ma dnes vyhnali, aby som nemal podiel na Jahveho dedičstve, akoby hovorili: ‚Choď slúžiť cudzím bohom!‘ 20 Teraz nech moja krv nie je vyliata na zem ďaleko od tváre Jahveho! Veď kráľ Izraela vyšiel, aby siahol na môj živote ako ten, čo prenasleduje jarabicu po horách." 21 Šaul povedal: "Zhrešil som! Vráť sa, syn môj, Dávid, neurobím ti už nič zlé, pretože dnešného dňa bol môj život vzácny v tvojich očiach. Veru, nerozumne som si počínal, veľmi som poblúdil." 22 Dávid odpovedal: "Tu je kráľova kopija. Nech príde jeden z mládencov a vezme ju. 23 Jahve, ktorý odmeňuje spravodlivosť a vernosť, odmení toho, do ktorého ruky ťa dnes odovzdal, a ja som odoprel siahnuť rukou na Jahveho pomazaného. 24 Aký vzácny bol dnes tvoj život v mojich očiach, taký vzácny nech je môj život v Jahveho očiach. On nech ma vyslobodí z každého súženia!" 25 Vtedy Šaul povedal Dávidovi: "Požehnaný si, syn môj, Dávid. Ty vykonáš veľké veci a iste zvíťazíš." Dávid šiel svojou cestou a Šaul sa vrátil domov.