Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

26. kapitola

Dávid ušetrí Šaula

1 Zifania prišli k Šaulovi do Gibey a povedali: "Dávid sa skrýva na kopci Chakila na okraji púšte."
2 Šaul sa vybral a tiahol na púšť Zif a s ním tritisíc vybraných mužov Izraela hľadať Dávida na púšti Zif. 3 Šaul sa utáboril na kopci Chakila na okraji púšte, pri ceste. Dávid sa zdržoval na púšti a videl, že Šaul vyšiel za ním na púšť. 4 Dávid poslal vyzvedačov a zistil, že Šaul naozaj prišiel na určité miesto. 5 Dávid sa ihneď dal na cestu a prišiel na miesto, kde Šaul táboril. Videl miesto, kde nocovali Šaul a Abner, Nerov syn, veliteľ jeho vojska. Šaul ležal uprostred tábora a vojsko táborilo okolo neho. 6 Dávid sa obrátil na Achimelecha, Chetejca, a na Abišaja, Cerujinho syna a Joabovho brata, a povedal im: "Kto zíde so mnou do tábora k Šaulovi?" Abišaj povedal: "Ja zídem s tebou." 7 Dávid s Abišajom vošli v noci do tábora, našli Šaula ležať a spať v tábore, kopiju mal pri hlave zabodnutú do zeme. Abner a vojaci spali okolo neho. 8 Vtedy Abišaj povedal Dávidovi: "Dnes ti Boh vydal tvojho nepriateľa do ruky. Dovoľ mi prebodnúť ho kopijou a pribiť ho k zemi jednou ranou, druhej nebude treba!" 9 Ale Dávid povedal Abišajovi: "Nezabíjaj ho! Veď kto môže beztrestne siahnuť rukou na Jahveho pomazaného?" 10 Dávid dodal: "Ako že žije Jahve, sám Jahve ho zasiahne alebo príde jeho deň a zomrie, alebo vytiahne do boja a tam zahynie. 11 Jahve ma uchovaj, aby som rukou siahol na Jahveho pomazaného. Teraz však vezmi kopiju, ktorú má pri hlave, a krčah na vodu a poďme preč." 12 Dávid vzal kopiju a krčah na vodu od Šaulovej hlavy a odišli. Nikto nič nevidel, nikto nič nespozoroval, nikto sa nezobudil, všetci spali, lebo na nich zaľahol tvrdý spánok od Jahveho. 13 Dávid prešiel na druhú stranu doliny a zastal si obďaleč na temene vrchu; medzi nimi bola veľká vzdialenosť. 14 Tu Dávid zavolal na vojsko a na Abnera, Nerovho syna: "Abner, neodpovieš mi?" Abner odpovedal: "Kto si, čo to vykrikuješ?" 15 Dávid kričal Abnerovi: "Či ty nie si chlap? Kto sa ti v Izraeli vyrovná? Prečo si teda nestrážil kráľa, svojho pána? Lebo niekto z ľudu prišiel zabiť kráľa, tvojho pána. 16 Nie je dobré, čo si urobil. Ako že žije Jahve, všetci si zaslúžite smrť, lebo ste si nestrážili pána, Jahveho pomazaného. Len sa pozri, kde je kráľova kopija a krčah na vodu, ktorý mal pri hlave!" 17 Šaul poznal Dávidov hlas a pýtal sa: "Je to tvoj hlas, syn môj, Dávid?" Dávid odpovedal: "Je to môj hlas, pán môj, kráľ." 18 A pokračoval: "Prečo môj pán prenasleduje svojho sluhu? Čo som urobil? Čo je na mne zlé? 19 Teraz nech môj pán, kráľ, láskavo vypočuje slová svojho sluhu: Ak ťa Jahve popudzuje proti mne, nech je uzmierený obetou, ale ak ľudia, nech sú prekliati pred Jahvem, pretože ma dnes vyhnali, aby som nemal podiel na Jahveho dedičstve, akoby hovorili: ‚Choď slúžiť cudzím bohom!‘ 20 Teraz nech moja krv nie je vyliata na zem ďaleko od tváre Jahveho! Veď kráľ Izraela vyšiel, aby siahol na môj živote ako ten, čo prenasleduje jarabicu po horách." 21 Šaul povedal: "Zhrešil som! Vráť sa, syn môj, Dávid, neurobím ti už nič zlé, pretože dnešného dňa bol môj život vzácny v tvojich očiach. Veru, nerozumne som si počínal, veľmi som poblúdil." 22 Dávid odpovedal: "Tu je kráľova kopija. Nech príde jeden z mládencov a vezme ju. 23 Jahve, ktorý odmeňuje spravodlivosť a vernosť, odmení toho, do ktorého ruky ťa dnes odovzdal, a ja som odoprel siahnuť rukou na Jahveho pomazaného. 24 Aký vzácny bol dnes tvoj život v mojich očiach, taký vzácny nech je môj život v Jahveho očiach. On nech ma vyslobodí z každého súženia!" 25 Vtedy Šaul povedal Dávidovi: "Požehnaný si, syn môj, Dávid. Ty vykonáš veľké veci a iste zvíťazíš." Dávid šiel svojou cestou a Šaul sa vrátil domov.