Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

24. kapitola

Dávid ušetrí Šaula

1 Dávid odtiaľ odišiel a zdržoval sa v úkrytoch Engadi.
2 Keď sa Šaul vrátil z prenasledovania Filištíncov, oznámili mu: "Dávid je na púšti En-Geddi." 3 Šaul vzal tritisíc chlapov, vybraných z celého Izraela, a šiel hľadať Dávida a jeho ľudí na východ od Skál kozorožcov. 4 Prišiel k ovčím košiarom vedľa cesty, kde bola jaskyňa. Šaul vošiel do nej a zakryl si nohy. Dávid a jeho ľudia však sedeli v najzadnejšej časti jaskyne. 5 Vtedy povedali Dávidovi jeho ľudia: "Toto je deň, o ktorom ti hovoril Jahve: Ja ti vydám tvojho nepriateľa do rúk, aby si s ním naložil, ako uznáš za dobré." Dávid vstal a tajne odrezal cíp Šaulovho plášťa. 6 Potom sa mu rozbúchalo srdce, že odrezal cíp Šaulovho plášťa. 7 Povedal svojim ľuďom: "Jahve uchovaj, aby som sa dopustil niečoho takého proti svojmu pánovi a vztiahol ruku na neho, veď on je Jahveho pomazaný!" 8 Týmito slovami zadržal svojich mužov a nedovolil im, aby sa hodili na Šaula. Šaul vyšiel z jaskyne a pobral sa svojou cestou. 9 Potom sa Dávid zdvihol, vyšiel z jaskyne a zavolal za Šaulom: "Pán môj, kráľ!" Šaul sa obzrel nazad a Dávid sa mu poklonil prestrúc sa tvárou k zemi. 10 Potom Dávid povedal Šaulovi: "Prečo počúvaš ľudí, ktorí hovoria, že Dávid hľadá tvoju skazu? 11 Dnes si videl na vlastné oči, že Jahve ťa v jaskyni vydal do mojej ruky, ale ja som odmietol zabiť ťa, ušetril som ťa a povedal som si: Nevztiahnem ruku na svojho pána, lebo je Jahveho pomazaný. 12 Otče môj, pozri sa, pozri na cíp svojho plášťa v mojej ruke. Z toho, že som ti odťal cíp tvojho plášťa a nezabil som ťa, poznaj jasne, že u mňa niet zloby ani nevernosti. Neprevinil som sa proti tebe, a ty zatiaľ kladieš nástrahy môjmu životu, aby si mi ho odňal. 13 Nech Jahve súdi medzi mnou a tebou, ale hoci by sa Jahve pomstil za mňa na tebe, moja ruka na teba nesiahne. 14 Ako hovorí staré príslovie: Zo zlých vychádza zločin, no moja ruka sa ťa nedotkne. 15 Proti komu to vytiahol kráľ Izraela do boja? Koho to prenasleduješ? Skapatého psa, jednu blchu! 16 Jahve nech je sudcom a rozhodne medzi mnou a tebou; nech on preskúma moju vec, nech sa ma zastane a vyslobodí ma z tvojej ruky!" 17 Keď Dávid dopovedal tieto slová Šaulovi, Šaul povedal: "Je to naozaj tvoj hlas, syn môj, Dávid?" A Šaul sa dal do hlasitého plaču. 18 Potom povedal Dávidovi: "Ty si spravodlivejší ako ja. Ty si mi robil dobre, a ja som tebe robil zle. 19 Tvoja dobrota voči mne dnes prevýšila všetko: Jahve ma vydal do tvojich rúk, a ty si ma nezabil. 20 Ak niekto stretne svojho nepriateľa, či ho prepustí jeho cestou po dobrom? Nech ti Jahve odplatí za to dobro, ktoré si mi dnes preukázal. 21 Teraz viem naisto, že budeš kráľom a že izraelské kráľovstvo bude pevné pod tvojou vládou. 22 Preto mi teraz prisahaj na Jahveho, že nevyničíš moje potomstvo po mne a nevytrieš moje meno z domu môjho otca." 23 Dávid to Šaulovi odprisahala. Potom sa Šaul vrátil domov a Dávid so svojimi mužmi vystúpil do horského úkrytu.