24. kapitola

Dávid ušetrí Šaula

1 Dávid odtiaľ odišiel a zdržoval sa v úkrytoch Engadi.
2 Keď sa Šaul vrátil z prenasledovania Filištíncov, oznámili mu: "Dávid je na púšti En-Geddi." 3 Šaul vzal tritisíc chlapov, vybraných z celého Izraela, a šiel hľadať Dávida a jeho ľudí na východ od Skál kozorožcov. 4 Prišiel k ovčím košiarom vedľa cesty, kde bola jaskyňa. Šaul vošiel do nej a zakryl si nohy. Dávid a jeho ľudia však sedeli v najzadnejšej časti jaskyne. 5 Vtedy povedali Dávidovi jeho ľudia: "Toto je deň, o ktorom ti hovoril Jahve: Ja ti vydám tvojho nepriateľa do rúk, aby si s ním naložil, ako uznáš za dobré." Dávid vstal a tajne odrezal cíp Šaulovho plášťa. 6 Potom sa mu rozbúchalo srdce, že odrezal cíp Šaulovho plášťa. 7 Povedal svojim ľuďom: "Jahve uchovaj, aby som sa dopustil niečoho takého proti svojmu pánovi a vztiahol ruku na neho, veď on je Jahveho pomazaný!" 8 Týmito slovami zadržal svojich mužov a nedovolil im, aby sa hodili na Šaula. Šaul vyšiel z jaskyne a pobral sa svojou cestou. 9 Potom sa Dávid zdvihol, vyšiel z jaskyne a zavolal za Šaulom: "Pán môj, kráľ!" Šaul sa obzrel nazad a Dávid sa mu poklonil prestrúc sa tvárou k zemi. 10 Potom Dávid povedal Šaulovi: "Prečo počúvaš ľudí, ktorí hovoria, že Dávid hľadá tvoju skazu? 11 Dnes si videl na vlastné oči, že Jahve ťa v jaskyni vydal do mojej ruky, ale ja som odmietol zabiť ťa, ušetril som ťa a povedal som si: Nevztiahnem ruku na svojho pána, lebo je Jahveho pomazaný. 12 Otče môj, pozri sa, pozri na cíp svojho plášťa v mojej ruke. Z toho, že som ti odťal cíp tvojho plášťa a nezabil som ťa, poznaj jasne, že u mňa niet zloby ani nevernosti. Neprevinil som sa proti tebe, a ty zatiaľ kladieš nástrahy môjmu životu, aby si mi ho odňal. 13 Nech Jahve súdi medzi mnou a tebou, ale hoci by sa Jahve pomstil za mňa na tebe, moja ruka na teba nesiahne. 14 Ako hovorí staré príslovie: Zo zlých vychádza zločin, no moja ruka sa ťa nedotkne. 15 Proti komu to vytiahol kráľ Izraela do boja? Koho to prenasleduješ? Skapatého psa, jednu blchu! 16 Jahve nech je sudcom a rozhodne medzi mnou a tebou; nech on preskúma moju vec, nech sa ma zastane a vyslobodí ma z tvojej ruky!" 17 Keď Dávid dopovedal tieto slová Šaulovi, Šaul povedal: "Je to naozaj tvoj hlas, syn môj, Dávid?" A Šaul sa dal do hlasitého plaču. 18 Potom povedal Dávidovi: "Ty si spravodlivejší ako ja. Ty si mi robil dobre, a ja som tebe robil zle. 19 Tvoja dobrota voči mne dnes prevýšila všetko: Jahve ma vydal do tvojich rúk, a ty si ma nezabil. 20 Ak niekto stretne svojho nepriateľa, či ho prepustí jeho cestou po dobrom? Nech ti Jahve odplatí za to dobro, ktoré si mi dnes preukázal. 21 Teraz viem naisto, že budeš kráľom a že izraelské kráľovstvo bude pevné pod tvojou vládou. 22 Preto mi teraz prisahaj na Jahveho, že nevyničíš moje potomstvo po mne a nevytrieš moje meno z domu môjho otca." 23 Dávid to Šaulovi odprisahala. Potom sa Šaul vrátil domov a Dávid so svojimi mužmi vystúpil do horského úkrytu.