Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

23. kapitola

Dávid v Keile

1 Dávidovi oznámili túto správu: "Filištínci obliehajú Keilu a plienia humná."
2 Dávid sa radil s Jahvem: "Mám ísť a napadnúť Filištíncov?" Jahve povedal: "Choď, udri na Filištíncov a oslobodíš Keilu." 3 Ale Dávidovi ľudia mu hovorili: "Pozri, tu v Judsku sa máme čoho báť, a čo ešte, keď pôjdeme do Keily proti filištínskym šíkom!" 4 Dávid sa ešte raz radil s Jahvem a Jahve mu odpovedal: "Vstaň, zíď do Keily, lebo ti vydám Filištíncov do rúk!" 5 Dávid teda išiel so svojimi bojovníkmi do Keily, bojoval proti Filištíncom, vzal im stáda a spôsobil im veľkú porážku. Tak Dávid oslobodil obyvateľov Keily. 6 Keď Achimelechov syn Ebjatar utiekol k Dávidovi, mal so sebou efód a s ním zišiel do Keily. 7 Keď oznámili Šaulovi, že Dávid šiel do Keily, Šaul povedal: "Jahve mi ho vydal do rúk, lebo sa zavrel tým, že vstúpil do mesta, ktoré má brány." 8 Šaul vyzval všetok ľud do zbrane, aby tiahli na Keilu a obľahli Dávida i jeho mužov. 9 Keď sa Dávid dozvedel, že Šaul tajne strojí proti nemu úklady, povedal kňazovi Ebjatarovi: "Prines efód." 10 Dávid povedal: "Jahve, Bože Izraela, ja, tvoj sluha, som jasne počul, že Šaul chce prísť do Keily, aby kvôli mne zničil mesto. 11 Pritiahne Šaul, ako som ja, tvoj sluha, počul? Jahve, Bože Izraela, oznám to, prosím, svojmu sluhovi." Jahve odpovedal: "Pritiahne." 12 Dávid sa opýtal: "Vydajú vodcovia Keily mňa a mojich mužov Šaulovi do rúk?" A Jahve odpovedal: "Vydajú vás." 13 Nato sa Dávid pobral i so svojimi ľuďmi, asi šesťsto chlapmi, vytiahli z Keily a chodili z miesta na miesto. Keď Šaulovi oznámili, že Dávid ušiel z Keily, upustil od výpravy. 14 Dávid ostal na púšti v horských úkrytoch. Býval na horách v púšti Zif. Šaul ho hľadal po celý čas, ale Boh mu ho nevydal do rúk.

Dávid v Chorši. Jonatanova ná všteva

15 Dávid si uvedomil, že Šaul robí celé ťaženie, aby ho pripravil o život. Vtedy sa Dávid zdržiaval v Chorši na púšti Zif.
16 Šaulov syn Jonatan sa vybral na cestu a prišiel k Dávidovi do Chorše a v Božom mene ho posmeľoval. 17 Povedal mu: "Neboj sa, ruka môjho otca Šaula ťa nedostihne. Ty budeš kraľovať nad Izraelom a ja budem druhým po tebe. Aj môj otec sám to vie." 18 Obidvaja uzavreli zmluvu pred Jahvem. Dávid ostal v Chorši a Jonatan sa vrátil domov.

Dávid sa zachráni pred Šaulom vo zvrchovaný čas

19 Zifania prišli k Šaulovi do Gibey a oznámili mu: "Dávid sa skrýva u nás v horských úkrytoch v Chorši, v lese na kopci Chakola, južne od púšte.
20 Teraz však, kráľ, kedy sa ti len zapáči, príď k nám a našou vecou bude vydať ho kráľovi do rúk." 21 Šaul odpovedal: "Nech vás Jahve požehná za to, že ste mali so mnou zľutovanie! 22 Choďte teda a ďalej zisťujte, pozorujte miesto, kam sa ponáhľajú jeho kroky, lebo mi povedali, že je veľmi prefíkaný. 23 Prezrite a preskúmajte všetky jeho skrýše a potom sa vráťte ku mne s niečím určitým. Pôjdem s vami a ak bude v krajine, vyhľadám ho medzi všetkými rodmi Júdu." 24 Oni sa neodkladne vybrali do Zifu pred Šaulom. Dávid a jeho ľudia však boli na púšti Maon na rovine na juhu stepi. 25 Šaul sa so svojimi ľuďmi vydal hľadať ho. Oznámili to Dávidovi a on zišiel do úžiny, ktorá je na púšti Maon. 26 Šaul tiahol po jednej strane vrchu, Dávid a jeho ľudia po druhej strane vrchu. Dávid zúfalo utekal pred Šaulom a Šaul a jeho ľudia sa usilovali prejsť na stranu, kde bol Dávid a jeho ľudia, aby sa ich zmocnili. 27 Vtom pribehol k Šaulovi posol s odkazom a hlásil mu: "Poď rýchlo, lebo Filištínci vtrhli do krajiny!" 28 Šaul teda prestal prenasledovať Dávida a tiahol proti Filištíncom. Preto pomenovali to miesto Skala rozdelenia.