Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

23. kapitola

Dávid v Keile

1 Dávidovi oznámili túto správu: "Filištínci obliehajú Keilu a plienia humná."
2 Dávid sa radil s Jahvem: "Mám ísť a napadnúť Filištíncov?" Jahve povedal: "Choď, udri na Filištíncov a oslobodíš Keilu." 3 Ale Dávidovi ľudia mu hovorili: "Pozri, tu v Judsku sa máme čoho báť, a čo ešte, keď pôjdeme do Keily proti filištínskym šíkom!" 4 Dávid sa ešte raz radil s Jahvem a Jahve mu odpovedal: "Vstaň, zíď do Keily, lebo ti vydám Filištíncov do rúk!" 5 Dávid teda išiel so svojimi bojovníkmi do Keily, bojoval proti Filištíncom, vzal im stáda a spôsobil im veľkú porážku. Tak Dávid oslobodil obyvateľov Keily. 6 Keď Achimelechov syn Ebjatar utiekol k Dávidovi, mal so sebou efód a s ním zišiel do Keily. 7 Keď oznámili Šaulovi, že Dávid šiel do Keily, Šaul povedal: "Jahve mi ho vydal do rúk, lebo sa zavrel tým, že vstúpil do mesta, ktoré má brány." 8 Šaul vyzval všetok ľud do zbrane, aby tiahli na Keilu a obľahli Dávida i jeho mužov. 9 Keď sa Dávid dozvedel, že Šaul tajne strojí proti nemu úklady, povedal kňazovi Ebjatarovi: "Prines efód." 10 Dávid povedal: "Jahve, Bože Izraela, ja, tvoj sluha, som jasne počul, že Šaul chce prísť do Keily, aby kvôli mne zničil mesto. 11 Pritiahne Šaul, ako som ja, tvoj sluha, počul? Jahve, Bože Izraela, oznám to, prosím, svojmu sluhovi." Jahve odpovedal: "Pritiahne." 12 Dávid sa opýtal: "Vydajú vodcovia Keily mňa a mojich mužov Šaulovi do rúk?" A Jahve odpovedal: "Vydajú vás." 13 Nato sa Dávid pobral i so svojimi ľuďmi, asi šesťsto chlapmi, vytiahli z Keily a chodili z miesta na miesto. Keď Šaulovi oznámili, že Dávid ušiel z Keily, upustil od výpravy. 14 Dávid ostal na púšti v horských úkrytoch. Býval na horách v púšti Zif. Šaul ho hľadal po celý čas, ale Boh mu ho nevydal do rúk.

Dávid v Chorši. Jonatanova ná všteva

15 Dávid si uvedomil, že Šaul robí celé ťaženie, aby ho pripravil o život. Vtedy sa Dávid zdržiaval v Chorši na púšti Zif.
16 Šaulov syn Jonatan sa vybral na cestu a prišiel k Dávidovi do Chorše a v Božom mene ho posmeľoval. 17 Povedal mu: "Neboj sa, ruka môjho otca Šaula ťa nedostihne. Ty budeš kraľovať nad Izraelom a ja budem druhým po tebe. Aj môj otec sám to vie." 18 Obidvaja uzavreli zmluvu pred Jahvem. Dávid ostal v Chorši a Jonatan sa vrátil domov.

Dávid sa zachráni pred Šaulom vo zvrchovaný čas

19 Zifania prišli k Šaulovi do Gibey a oznámili mu: "Dávid sa skrýva u nás v horských úkrytoch v Chorši, v lese na kopci Chakola, južne od púšte.
20 Teraz však, kráľ, kedy sa ti len zapáči, príď k nám a našou vecou bude vydať ho kráľovi do rúk." 21 Šaul odpovedal: "Nech vás Jahve požehná za to, že ste mali so mnou zľutovanie! 22 Choďte teda a ďalej zisťujte, pozorujte miesto, kam sa ponáhľajú jeho kroky, lebo mi povedali, že je veľmi prefíkaný. 23 Prezrite a preskúmajte všetky jeho skrýše a potom sa vráťte ku mne s niečím určitým. Pôjdem s vami a ak bude v krajine, vyhľadám ho medzi všetkými rodmi Júdu." 24 Oni sa neodkladne vybrali do Zifu pred Šaulom. Dávid a jeho ľudia však boli na púšti Maon na rovine na juhu stepi. 25 Šaul sa so svojimi ľuďmi vydal hľadať ho. Oznámili to Dávidovi a on zišiel do úžiny, ktorá je na púšti Maon. 26 Šaul tiahol po jednej strane vrchu, Dávid a jeho ľudia po druhej strane vrchu. Dávid zúfalo utekal pred Šaulom a Šaul a jeho ľudia sa usilovali prejsť na stranu, kde bol Dávid a jeho ľudia, aby sa ich zmocnili. 27 Vtom pribehol k Šaulovi posol s odkazom a hlásil mu: "Poď rýchlo, lebo Filištínci vtrhli do krajiny!" 28 Šaul teda prestal prenasledovať Dávida a tiahol proti Filištíncom. Preto pomenovali to miesto Skala rozdelenia.