21. kapitola

1 Dávid ihneď odišiel a Jonatan sa vrátil do mesta.

Zastávka v Nobe

2 Dávid prišiel do Nobu ku kňazovi Achimelechovi. Achimelech mu vyšiel rozrušený v ústrety a pýtal sa: "Prečo si sám a nikto nie je s tebou?"
3 Dávid odpovedal kňazovi Achimelechovi: "Kráľ mi dal rozkaz a povedal mi: ‚Nech sa nikto nedozvie o veci, pre ktorú ťa posielam, a o rozkaze, ktorý ti dávam.‘ Mojim chlapom som určil schôdzku na určenom mieste. 4 A teraz, čo máš poruke? Daj mi päť chlebov alebo čokoľvek nájdeš!" 5 Kňaz odpovedal Dávidovi: "Nemám poruke obyčajný chlieb, mám len posvätný chlieb, len či sa tvoji chlapi zdržali od žien!" 6 Dávid odpovedal kňazovi: "Isteže, od žien sme boli odlúčení už včera a predvčerom ako vždy, keď tiahnem do boja, preto telá mužov sú čisté. Táto cesta je svetská, ale oni sú dnes naozaj čistí, čo sa tej veci týka." 7 Vtedy mu kňaz dal, čo bolo zasvätené, lebo tam nebolo iného chleba, len predkladané chleby, ktoré vzali spred Jahveho, aby ich nahradili čerstvým chlebom. 8 V ten deň tam bol jeden zo Šaulových ľudí, ktorý sa tam zdržiaval pred Jahvem. Menoval sa Doeg Edomský a bol najmocnejší zo Šaulových pastierov. 9 Dávid povedal Achimelechovi: "Nemáš tu poruke kopiju alebo meč? Nevzal som si kopiju, ani inú zbraň, lebo kráľova záležitosť bola veľmi súrna." 10 Kňaz odpovedal: "Je tu meč Filištínca Goliáša, ktorého si zabil v Terebintovej doline. Pozri, je tu, zavinutý do plášťa za efódom Ak chceš ten, vezmi si ho, lebo okrem neho tu niet iného." Dávid odpovedal: "Podobného mu niet. Daj mi ho!"

Dávid u Filištíncov

11 V ten deň sa Dávid pohol a utekal pred Šaulom. Napokon prišiel k Achišovi, kráľovi Gatu.
12 Ale Achišovi dvorania povedali kráľovi: "Či to nie je Dávid, kráľ krajiny? Či jemu nespievali pri tancoch takto: ‚Šaul pobil svoje tisíce a Dávid svoje desaťtisíce?‘" 13 Dávid uvažoval o týchto slovách a dostal veľký strach pred gatským kráľom Achišom. 14 Preto sa pretvaroval pred nimi ako choromyseľný, počínal si ako blázon: bubnovala na dverách mestskej brány a sliny si nechal tiecť po brade. 15 Achiš povedal svojim dvoranom: "Či nevidíte, že je to blázon, prečo ste ho priviedli ku mne? 16 Či mám málo bláznov, že ste mi i tohto priviedli, aby šalel predo mnou? Tento má vkročiť do môjho domu?"