Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

21. kapitola

1 Dávid ihneď odišiel a Jonatan sa vrátil do mesta.

Zastávka v Nobe

2 Dávid prišiel do Nobu ku kňazovi Achimelechovi. Achimelech mu vyšiel rozrušený v ústrety a pýtal sa: "Prečo si sám a nikto nie je s tebou?"
3 Dávid odpovedal kňazovi Achimelechovi: "Kráľ mi dal rozkaz a povedal mi: ‚Nech sa nikto nedozvie o veci, pre ktorú ťa posielam, a o rozkaze, ktorý ti dávam.‘ Mojim chlapom som určil schôdzku na určenom mieste. 4 A teraz, čo máš poruke? Daj mi päť chlebov alebo čokoľvek nájdeš!" 5 Kňaz odpovedal Dávidovi: "Nemám poruke obyčajný chlieb, mám len posvätný chlieb, len či sa tvoji chlapi zdržali od žien!" 6 Dávid odpovedal kňazovi: "Isteže, od žien sme boli odlúčení už včera a predvčerom ako vždy, keď tiahnem do boja, preto telá mužov sú čisté. Táto cesta je svetská, ale oni sú dnes naozaj čistí, čo sa tej veci týka." 7 Vtedy mu kňaz dal, čo bolo zasvätené, lebo tam nebolo iného chleba, len predkladané chleby, ktoré vzali spred Jahveho, aby ich nahradili čerstvým chlebom. 8 V ten deň tam bol jeden zo Šaulových ľudí, ktorý sa tam zdržiaval pred Jahvem. Menoval sa Doeg Edomský a bol najmocnejší zo Šaulových pastierov. 9 Dávid povedal Achimelechovi: "Nemáš tu poruke kopiju alebo meč? Nevzal som si kopiju, ani inú zbraň, lebo kráľova záležitosť bola veľmi súrna." 10 Kňaz odpovedal: "Je tu meč Filištínca Goliáša, ktorého si zabil v Terebintovej doline. Pozri, je tu, zavinutý do plášťa za efódom Ak chceš ten, vezmi si ho, lebo okrem neho tu niet iného." Dávid odpovedal: "Podobného mu niet. Daj mi ho!"

Dávid u Filištíncov

11 V ten deň sa Dávid pohol a utekal pred Šaulom. Napokon prišiel k Achišovi, kráľovi Gatu.
12 Ale Achišovi dvorania povedali kráľovi: "Či to nie je Dávid, kráľ krajiny? Či jemu nespievali pri tancoch takto: ‚Šaul pobil svoje tisíce a Dávid svoje desaťtisíce?‘" 13 Dávid uvažoval o týchto slovách a dostal veľký strach pred gatským kráľom Achišom. 14 Preto sa pretvaroval pred nimi ako choromyseľný, počínal si ako blázon: bubnovala na dverách mestskej brány a sliny si nechal tiecť po brade. 15 Achiš povedal svojim dvoranom: "Či nevidíte, že je to blázon, prečo ste ho priviedli ku mne? 16 Či mám málo bláznov, že ste mi i tohto priviedli, aby šalel predo mnou? Tento má vkročiť do môjho domu?"