Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

19. kapitola

Jonatan sa prihovára za Dávida

1 Šaul povedal Jonatanovi, svojmu synovi, a všetkým svojim dôstojníkom, že sa rozhodol Dávida zabiť. Ale Šaulov syn Jonatan mal Dávida veľmi rád,
2 preto oznámil Dávidovi: "Môj otec Šaul ťa chce zabiť. Preto sa maj ráno na pozore, skry sa a zostaň v úkryte! 3 Ja vyjdem a budem stáť vedľa svojho otca na poli, kde budeš skrytý, budem so svojím otcom hovoriť o tebe, uvidím, čo má proti tebe, a oznámim ti to." 4 Jonatan potom hovoril svojmu otcovi Šaulovi v dobrom o Dávidovi: "Nech sa kráľ neprehreší proti svojmu sluhovi Dávidovi, lebo on sa neprevinil voči tebe, ba jeho skutky boli pre teba veľmi prospešné. 5 Veď svoj život vystavil nebezpečenstvu, keď zabil Filištínca, a Jahve tak pripravil veľké víťazstvo pre celý Izrael: ty si to videl a tešil si sa. Prečo by si mal hrešiť proti nevinnému človekovi a Dávida bez príčiny zabiť?" 6 Šaul na Jonatánove slová ustúpil a zaprisahal sa: "Ako že žije Jahve, nedám ho zabiť." 7 Nato Jonatan zavolal Dávida a oznámil mu všetky tieto slová. Potom Jonatan zaviedol Dávida k Šaulovi a Dávid prevzal svoju službu ako predtým.

Šaulov pokus o zavraždenie Dávida

8 Znovu vypukla vojna. Dávid vyrazil do boja proti Filištíncom a spôsobil im takú veľkú porážku, že pred ním utiekli.
9 Ale zlý duch od Jahveho napadol Šaula, keď sedel vo svojom dome s kopijou v ruke a Dávid preberal rukou na strunách. 10 Šaul sa pokúsil pribodnúť Dávida kopijou ku stene, ale on sa Šaulovi uhol, takže kopiju vrazil do steny. Dávid ušiel a zachránil sa.

Mikal zachráni Dávida

V tú istú noc
11 Šaul poslal chlapov, nech strážia Dávidov dom, aby ráno Dávida zabili. Ale Dávidova žena Mikal mu to oznámila slovami: "Ak si tejto noci nezachrániš život, zajtra budeš mŕtvy." 12 Mikal spustila Dávida oknom, on odišiel, utiekol, a tak sa zachránil. 13 Mikal vzala sochu domáceho bôžika, položila ju na posteľ, na hlavu jej dala chumáč kozej srsti a prikryla šatami. 14 Keď Šaul poslal vojakov, aby Dávida zajali, povedala im: "Je chorý." 15 Ale Šaul poslal vojakov späť, aby Dávida pozreli, a povedal im: "Prineste ho ku mne aj s posteľou, nech ho zabijem." 16 Keď sa poslovia vrátili, videli na posteli ležať sochu bôžika s chumáčom kozej srsti na záhlaví. 17 Vtedy Šaul dohováral Mikal: "Prečo si ma takto zradila? Pustila si môjho nepriateľa a on ušiel." Mikal odpovedala Šaulovi: "Povedal mi: Pusť ma, inak ťa zabijem!"

Šaul a Dávid u Samuela

18 Dávid teda utiekol a zachránil sa. Išiel k Samuelovi do Ramy a rozpovedal mu všetko, čo mu urobil Šaul. Nato odišiel so Samuelom a bývali v prorockom dome.
19 Šaulovi to oznámili slovami: "Pozri, Dávid býva v prorockom dome v Rame." 20 Šaul poslal vojakov, aby zajali Dávida. Oni uvideli skupinu prorokov v prorockom vytržení a Samuela na ich čele. Tu zostúpil Boží duch na Šaulových vojakov a aj oni upadli do vytrženia. 21 Oznámili to Šaulovi a on poslal iných poslov a aj tí upadli do vytrženia. Šaul poslal tretiu skupinu poslov, ale aj tí upadli do vytrženia. 22 Potom sa aj sám vybral do Ramy a došiel až k veľkej cisterne v Seku. A dopytoval sa: "Kde je Samuel a Dávid?" Povedali mu: "Sú v prorockom dome v Rame." 23 Šiel teda do prorockého domu v Rame a i na neho zostúpil Boží duch a kráčal stále v prorockom vytržení, až prišiel do prorockého domu v Rame. 24 Aj on pozhadzoval zo seba šaty a bol vo vytržení pred Samuelom, potom sa nahý zrútil na zem a zostal tak celý ten deň a celú noc. Odvtedy sa hovorieva: "Či je Šaul medzi prorokmi?"