Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

11. kapitola

Víťazstvo nad Ammoncami

1 Asi o mesiac nato Nachaš Ammonský tiahol a utáboril sa naproti Jabešu v Galaáde. Všetci Jabešania navrhli Nachašovi: "Uzavri s nami zmluvu a budeme ti slúžiť."
2 Ale Nachaš Ammonský im odpovedal: "Uzavriem s vami takúto zmluvu: každému z vás vykolem pravé oko a túto potupu uvrhnem na celý Izrael." 3 Starší z Jabeša mu povedali: "Daj nám sedem dní, aby sme mohli rozposlať poslov po celom izraelskom území, a ak nám nikto nepríde na pomoc, vzdáme sa ti." 4 Poslovia prišli do Šaulovej Gibey a rozpovedali ľudu tú vec. Všetok ľud sa dal kričať a plakať. 5 Šaul sa práve vracal z role za svojimi volmi a pýtal sa: "Čo je ľudu, že tak plače?" Rozpovedali mu reči ľudí Jabeša. 6 Keď Šaul počul tieto veci, zmocnil sa ho Boží duch a vzplanul veľkým hnevom. 7 Vzal pár volov, rozsekal ich na kusy a rozoslal ich poslami po celom území Izraela s odkazom: "Toto sa stane s volmi každého, kto sa nevydá na pochod za Šaulom." Jahveho hrôza padla na ľud a vydali sa na pochod ako jeden muž. 8 V Bezeku urobil Šaul prehliadku: Izraelcov bolo tristotisíc a tridsaťtisíc mužov z Júdu. 9 Mužom, ktorí doniesli tú správu, povedal: "Povedzte ľuďom Jabeša v Galaáde: Zajtra, keď bude slnko pripekať, príde vám záchrana." Len čo sa poslovia vrátili, podali túto správu jabešským ľuďom, ktorí sa potešili. 10 Jabešskí mužovia povedali Nachašovi: "Zajtra vyjdeme k vám a vy urobíte s nami, čo sa vám zapáči." 11 Nasledujúceho dňa Šaul rozdelil vojsko na tri oddiely, ktoré prepadli nepriateľský tábor za rannej stráže a bili Ammoncov až do najväčšej horúčavy dňa. A tí, čo zostali nažive, sa rozpŕchli, že nezostali z nich ani dvaja spolu.

Šaul je vyhlásený za kráľa

12 Vtedy povedal ľud Samuelovi: "Kto to povedal, že Šaul nebude kraľovať nad nami? Vydajte tých ľudí, nech ich pozabíjame."
13 Ale Šaul odpovedal: "Dnes nebudeme nikoho zabíjať, lebo dnes dal Jahve Izraelu víťazstvo." 14 Samuel povedal ľudu: "Poďte, pôjdeme do Gilgalu a obnovíme tam kráľovstvo." 15 Všetok ľud odišiel do Gilgalu a tam, v Gilgale pred Jahvem, vyhlásili Šaula za kráľa. Tam obetovali pred Jahvem obety spoluúčasti a Šaul a všetci Izraelci sa veľmi radovali.