Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

10. kapitola

1 Vtedy vzal Samuel nádobu s olejom, vylial mu ho na hlavu, pobozkal ho a povedal: "Hľa, Jahve ťa pomazal za knieža nad svojím izraelským ľudom. Ty budeš súdiť Jahveho ľud a vyslobodíš ho od nepriateľov, ktorí ho obkolesujú. A toto ti bude znamením, že ťa Jahve pomazal za knieža, aby si vládol nad jeho dedičstvom: 2 keď pôjdeš odo mňa, pri Ráchelinom hrobe na Benjamínovej hranici v Celcachu stretneš dvoch mužov, ktorí ti povedia: ‚Našli sa oslice, ktoré si šiel hľadať. Tvoj otec už nedbá o oslice, ale trápi sa pre vás hovoriac: Čo mám urobiť pre svojho syna?‘ 3 Keď pôjdeš odtiaľ ďalej a prídeš k Dubu na Tabore, stretnú ťa traja mužovia, ktorí pôjdu k Bohu do Betelu. Jeden ponesie tri kozľatá, druhý ponesie tri pecne chleba a tretí ponesie kožený mech s vínom. 4 Pozdravia ťa a dajú ti dva chleby, prijmi ich z ich ruky. 5 Potom prídeš do Božej Gibey (kde je filištínsky veliteľ), pri vchode do mesta narazíš na skupinu prorokov, zostupujúcich z výšiny za sprievodu harfy, bubna, fláut a citár, a oni budú v prorockom vytržení. 6 Vtedy spočinie na tebe Jahveho duch a aj ty s nimi upadneš do prorockého vytrženia a zmeníš sa na iného človeka. 7 Keď sa ti tieto znamenia splnia, rob, čo vyžadujú okolnosti, lebo Boh bude s tebou. 8 Choď predo mnou do Gilgalu a ja prídem k tebe obetovať celopaly a obety spoločenstva. Čakaj sedem dní, kým prídem k tebe a oznámim ti, čo máš robiť."

Šaulov návrat

9 Keď sa Šaul obrátil a odchádzal od Samuela, Boh mu dal nové srdce a toho dňa sa splnili všetky tieto znamenia.
10 Odtiaľ došli do Gibey a tu im išla oproti skupina prorokov. Vtedy spočinul na ňom Boží Duch a on zostal s nimi v prorockom vytržení. 11 Keď ľudia, ktorí ho dlho poznali, videli, že prorokuje s prorokmi, hovorili si navzájom: "Čo sa to stalo Kišovmu synovi? Či je aj Šaul medzi prorokmi?" 12 Jeden z miestnych ľudí povedal: "A kto je ich otcom?" Preto sa stalo príslovím: "Či je aj Šaul medzi prorokmi?" 13 Keď sa skončilo jeho prorocké vytrženie, vrátil sa do Gibey. 14 Šaulov strýko sa pýtal jeho a jeho sluhu: "Kade ste chodili?" Odpovedali: "Hľadali sme oslice a keď sme ich nemohli nájsť, išli sme k Samuelovi." 15 Nato povedal strýko Šaulovi: "Povedz mi, čo vám vravel Samuel." 16 Šaul odpovedal svojmu strýkovi: "Uistil nás, že sa oslice našli," ale nepovedal mu nič z toho, čo povedal Samuel o kráľovstve.

Šaul je lósom určený za kráľa

17 Samuel zvolal ľud k Bohu do Micpy.
18 A prehovoril k Izraelcom: "Takto hovorí Jahve, Boh Izraela: Ja som vyviedol Izrael z Egypta a vyslobodil som vás z rúk Egypťanov a z moci všetkých kráľovstiev, ktoré vás utláčali. 19 Ale vy ste dnes zamietli svojho Boha, ktorý vás vyslobodil zo všetkých vašich nešťastí a úzkostí. Povedali ste: ‚Nie. Ale ustanov kráľa nad nami!‘ Tak sa teraz postavte pred Jahveho podľa kmeňov a podľa rodov!" 20 Samuel dal predstúpiť všetky izraelské kmene a lós padol na Benjamínov kmeň. 21 Potom kázal, aby predstúpil Benjamínov kmeň po jeho rodoch, a lós padol na rod Matriho. Dal predstúpiť rod Matriho, chlapa za chlapom, a lós padol na Šaula, Kišovho syna. Hľadali ho, ale ho nenašli. 22 Znovu sa radili s Jahvem, či ten človek sem prišiel. A Jahve povedal: "Tu je, skrytý medzi batožinou." 23 Vtedy bežali a priviedli ho odtiaľ a on si zastal medzi ľud, o hlavu všetkých prevyšoval. 24 Samuel povedal všetkému ľudu: "Pozrite, koho si Jahve vyvolil! Nemá rovného v celom ľude." Vtedy všetci prepukli v jasot a kričali: "Nech žije kráľ!" 25 Potom Samuel predniesol ľudu kráľovské právo, napísal ho do knihy a uložil pred Jahvem. Potom Samuel prepustil všetok ľud, každého do jeho domu. 26 Aj Šaul sa vrátil domov, do Gibey, a sprevádzali ho junáci, ktorým sa Boh dotkol srdca. 27 Ale akísi naničhodníci hovorili: "Ako nás tento zachráni?" Opovrhli ním a dar mu nepriniesli, on však akoby ani nepočul.