Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

10. kapitola

1 Vtedy vzal Samuel nádobu s olejom, vylial mu ho na hlavu, pobozkal ho a povedal: "Hľa, Jahve ťa pomazal za knieža nad svojím izraelským ľudom. Ty budeš súdiť Jahveho ľud a vyslobodíš ho od nepriateľov, ktorí ho obkolesujú. A toto ti bude znamením, že ťa Jahve pomazal za knieža, aby si vládol nad jeho dedičstvom: 2 keď pôjdeš odo mňa, pri Ráchelinom hrobe na Benjamínovej hranici v Celcachu stretneš dvoch mužov, ktorí ti povedia: ‚Našli sa oslice, ktoré si šiel hľadať. Tvoj otec už nedbá o oslice, ale trápi sa pre vás hovoriac: Čo mám urobiť pre svojho syna?‘ 3 Keď pôjdeš odtiaľ ďalej a prídeš k Dubu na Tabore, stretnú ťa traja mužovia, ktorí pôjdu k Bohu do Betelu. Jeden ponesie tri kozľatá, druhý ponesie tri pecne chleba a tretí ponesie kožený mech s vínom. 4 Pozdravia ťa a dajú ti dva chleby, prijmi ich z ich ruky. 5 Potom prídeš do Božej Gibey (kde je filištínsky veliteľ), pri vchode do mesta narazíš na skupinu prorokov, zostupujúcich z výšiny za sprievodu harfy, bubna, fláut a citár, a oni budú v prorockom vytržení. 6 Vtedy spočinie na tebe Jahveho duch a aj ty s nimi upadneš do prorockého vytrženia a zmeníš sa na iného človeka. 7 Keď sa ti tieto znamenia splnia, rob, čo vyžadujú okolnosti, lebo Boh bude s tebou. 8 Choď predo mnou do Gilgalu a ja prídem k tebe obetovať celopaly a obety spoločenstva. Čakaj sedem dní, kým prídem k tebe a oznámim ti, čo máš robiť."

Šaulov návrat

9 Keď sa Šaul obrátil a odchádzal od Samuela, Boh mu dal nové srdce a toho dňa sa splnili všetky tieto znamenia.
10 Odtiaľ došli do Gibey a tu im išla oproti skupina prorokov. Vtedy spočinul na ňom Boží Duch a on zostal s nimi v prorockom vytržení. 11 Keď ľudia, ktorí ho dlho poznali, videli, že prorokuje s prorokmi, hovorili si navzájom: "Čo sa to stalo Kišovmu synovi? Či je aj Šaul medzi prorokmi?" 12 Jeden z miestnych ľudí povedal: "A kto je ich otcom?" Preto sa stalo príslovím: "Či je aj Šaul medzi prorokmi?" 13 Keď sa skončilo jeho prorocké vytrženie, vrátil sa do Gibey. 14 Šaulov strýko sa pýtal jeho a jeho sluhu: "Kade ste chodili?" Odpovedali: "Hľadali sme oslice a keď sme ich nemohli nájsť, išli sme k Samuelovi." 15 Nato povedal strýko Šaulovi: "Povedz mi, čo vám vravel Samuel." 16 Šaul odpovedal svojmu strýkovi: "Uistil nás, že sa oslice našli," ale nepovedal mu nič z toho, čo povedal Samuel o kráľovstve.

Šaul je lósom určený za kráľa

17 Samuel zvolal ľud k Bohu do Micpy.
18 A prehovoril k Izraelcom: "Takto hovorí Jahve, Boh Izraela: Ja som vyviedol Izrael z Egypta a vyslobodil som vás z rúk Egypťanov a z moci všetkých kráľovstiev, ktoré vás utláčali. 19 Ale vy ste dnes zamietli svojho Boha, ktorý vás vyslobodil zo všetkých vašich nešťastí a úzkostí. Povedali ste: ‚Nie. Ale ustanov kráľa nad nami!‘ Tak sa teraz postavte pred Jahveho podľa kmeňov a podľa rodov!" 20 Samuel dal predstúpiť všetky izraelské kmene a lós padol na Benjamínov kmeň. 21 Potom kázal, aby predstúpil Benjamínov kmeň po jeho rodoch, a lós padol na rod Matriho. Dal predstúpiť rod Matriho, chlapa za chlapom, a lós padol na Šaula, Kišovho syna. Hľadali ho, ale ho nenašli. 22 Znovu sa radili s Jahvem, či ten človek sem prišiel. A Jahve povedal: "Tu je, skrytý medzi batožinou." 23 Vtedy bežali a priviedli ho odtiaľ a on si zastal medzi ľud, o hlavu všetkých prevyšoval. 24 Samuel povedal všetkému ľudu: "Pozrite, koho si Jahve vyvolil! Nemá rovného v celom ľude." Vtedy všetci prepukli v jasot a kričali: "Nech žije kráľ!" 25 Potom Samuel predniesol ľudu kráľovské právo, napísal ho do knihy a uložil pred Jahvem. Potom Samuel prepustil všetok ľud, každého do jeho domu. 26 Aj Šaul sa vrátil domov, do Gibey, a sprevádzali ho junáci, ktorým sa Boh dotkol srdca. 27 Ale akísi naničhodníci hovorili: "Ako nás tento zachráni?" Opovrhli ním a dar mu nepriniesli, on však akoby ani nepočul.