5. kapitola

Veriacim

5 Podobne vy, mladí, podriaďujte sa starším. Všetci sa navzájom zaodejte pokorou, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť.
6 Pokorte sa teda pod mocnou rukou Boha, aby vás povýšil v príhodnom čase. 7 Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará.
Čítať celú kapitolu
Dobrá kniha © Text zverejnený s láskavým dovolením vydavateľstva Dobrá kniha | www.dobrakniha.sk. Text Svätého písma z pôvodných jazykov preložil Anton Botek. Štvrté opravené vydanie, 2015.