5. kapitola

Napomenutia: starším

1 Starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení a účastník jeho slávy, ktorá sa má zjaviť:
2 Paste Božie stádo, ktoré je vám zverené, starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre špinavý zisk, ale ochotne; 3 nie ako páni nad tými, ktorí sú vaším prídelom, ale ako vzor pre stádo. 4 A keď sa zjaví najvyšší pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy.

Veriacim

5 Podobne vy, mladí, podriaďujte sa starším. Všetci sa navzájom zaodejte pokorou, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť.
6 Pokorte sa teda pod mocnou rukou Boha, aby vás povýšil v príhodnom čase. 7 Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. 8 Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. 9 Odporujte mu pevní vo viere a vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete. 10 A Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, on sám vás po krátkom utrpení zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní. 11 Jemu vláda na veky vekov. Amen.

Posledné oznámenie, pozdravy

12 Týchto niekoľko slov vám píšem prostredníctvom Silvána, ktorého pokladám za verného brata, aby som vás povzbudil a dosvedčil, že toto je tá pravá Božia milosť: v nej vytrvajte!
13 Tá, ktorá je v Babylone, vyvolená ako vy, vás pozdravuje, aj môj syn Marek. 14 Pozdravte sa navzájom bozkom lásky. Pokoj vám všetkým, čo ste v Kristovi.