4. kapitola

Pretrhnutie zväzkov s hriechom

1 Keď teda Kristus trpel v tele, aj vy sa vyzbrojte tým istým zmýšľaním: lebo ten, kto trpel v tele, skoncoval s hriechom,
2 aby čas, ktorý mu zostáva žiť v tele, nežil podľa ľudských žiadostí, ale podľa Božej vôle. 3 Dosť bolo času, čo ste predtým strávili podľa žiadostí pohanov: žili ste vo výstrednostiach, v náruživostiach, v opilstve, v obžerstve, v pijatikách a v hanebnom modlárstve. 4 Čudujú sa, že sa už s nimi nevrháte do toho istého prúdu výstredností, a urážajú vás. 5 Musia vydať počet tomu, ktorý je pripravený súdiť živých i mŕtvych. 6 Veď preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvym, aby, hoci boli súdení ako ľudia v tele, žili podľa Boha v Duchu.

V očakávaní parúzie

7 Koniec všetkého sa blíži. Preto buďte rozumní a triezvi pre modlitbu.
8 Predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov. 9 Buďte navzájom pohostinní bez šomrania. 10 Nech každý žije podľa milosti, ktorú dostal, a nech ju dá do služby druhých, ako dobrý správca mnohotvárnej Božej milosti. 11 Keď niekto hovorí, nech je to ako Božie slová; keď niekto vykonáva niektorú službu, nech to robí mocou, ktorú uštedruje Boh, aby bol vo všetkom oslávený Boh skrze Ježiša Krista. Jemu sláva a moc na veky vekov. Amen.

Šťastní sú tí, čo trpia s Kristom

12 Milovaní, nečudujte sa, že ste v taviacej peci skúšok, ako by sa vám prihodilo niečo nezvyčajné.
13 Radujte sa takou mierou, akou máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa mohli radovať a plesať aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. 14 Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste šťastní, lebo Duch slávy, Duch Boží spočíva na vás. 15 Len nech nik z vás netrpí ako vrah alebo zlodej, alebo zločinec, alebo donášač. 16 Kto však trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha týmto menom. 17 Lebo prišiel čas, aby sa začal súd od Božieho domu. Ale ak sa začne od nás, aký bude koniec tých, čo nechcú veriť Božiemu evanjeliu? 18 Ak sa spravodlivý ťažko zachráni, kam sa podeje bezbožný a hriešny? 19 Preto aj tí, čo trpia podľa Božej vôle, nech dobrými skutkami odporúčajú svoje duše vernému Stvoriteľovi.