Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

5. kapitola

Výprava proti Edomcom a Ammoncom

1 Keď sa okolité národy dopočuli, že oltár je znovu postavený a svätyňa obnovená, ako bola predtým, veľmi sa rozhnevali
2 a rozhodli sa prenasledovať Jakubových potomkov, ktorí žili medzi nimi. I začali ľudí zabíjať a ničiť. 3 Júda začal vojnu proti Ezauovým synom v Idumei v Akrabattskom kraji, lebo držali Izraelcov v stave obľahnutia. Spôsobil im veľkú a pokorujúcu porážku a vzal veľkú korisť. 4 Rozpomenul sa tiež na zlobu Bajanových synov, ktorí svojimi pascami a zásekmi na cestách ustavične robili úklady Izraelcom. 5 Zatvorili sa pred ním do svojich veží, kde ich obkľúčil, slávnostne uvalil na nich kliatbu, tie veže podpálil a spálil ich so všetkými, ktorí tam boli. 6 Potom vyrazil proti Ammoncom, u ktorých našiel mocné vojsko a veľa ľudu, ktorému velil Timotej. 7 Zviedol s nimi mnoho bitiek, porazil ich a úplne zničil. 8 Dobyl Jazer a jeho dediny a vrátil sa do Judey.

Prípravy na výpravu do Galiley a do Galaádu

9 Národy v Galaáde sa spojili proti Izraelcom, čo bývali na ich území, aby ich vyhubili, a tí utiekli do pevnosti Datemy.
10 Júdovi a jeho bratom poslali list tohto znenia: "Okolité národy sa spojili, aby nás vyhubili. 11 Chystajú sa pritiahnuť a dobyť pevnosť, do ktorej sme sa utiahli. Timotej vedie ich vojsko. 12 Teraz teda príď vyslobodiť nás z ich rúk, lebo mnohí z nás už padli. 13 Všetci naši bratia usadení v kraji Tobiho boli pobití, ich ženy a deti boli odvedené do zajatia, ich majetky ukoristené; pobili tam asi tisíc chlapov." 14 Kým ešte čítali ten list, prišli iní poslovia z Galiley s roztrhnutými šatami a prinášali takú istú správu: 15 "Proti nám sa spojili obyvatelia z Ptolemaidy, z Týru a zo Sidonu a z celej pohanskej Galiley, aby nás vyhubili." 16 Keď Júda a ľud počuli tieto správy, zvolali veľké zhromaždenie, aby sa poradili, čo majú urobiť pre svojich bratov, ktorí boli v ťažkom položení, napádaní nepriateľmi. 17 Júda povedal svojmu bratovi Šimonovi: "Vyber si mužov a choď vyslobodiť svojich bratov v Galilei. Ja a môj brat Jonatan pôjdeme do Galaádu". 18 Ostatok svojho vojska nechal na obranu Judey s Jozefom, Zachariášovým synom, a Azariášom, veliteľmi ľudu, 19 dal im tento rozkaz: "Stojte na čele tohto ľudu v Jeruzaleme, ale do boja s národmi sa nepúšťajte, kým sa nevrátime." 20 Šimonovi boli pridelené tri tisícky mužov na výpravu do Galiley a osemtisíc do Galaádu.

Výpravy do Galiley a do Galaádu

21 Šimon odišiel do Galiley a bojoval veľa bitiek s pohanmi a porazil ich.
22 Prenasledoval ich až k bránam Ptolemaidy. Z pohanov padlo asi tritisíc chlapov a Šimon sa zmocnil vojenskej koristi. 23 Vzal so sebou Židov z Galiley a z Arbaty s ich ženami a deťmi a s celým ich majetkom do Judey za veľkých prejavov radosti. 24 Medzitým Júda Makabej a jeho brat Jonatan prešli cez Jordán a tri dni pochodovali púšťou. 25 Stretli sa s Nabatejcami, ktorí ich prijali pokojne a porozprávali im všetko, čo sa stalo s ich bratmi v Galaáde, 26 že mnohí z nich sú uzavretí v Bosore, v Bosori, v Aleme, v Chasfe, v Makede a v Karnaine, všetko v mocných a veľkých mestách. 27 Ba aj v iných galaádskych mestách sú vraj niektorí uzavretí a ich nepriatelia sa rozhodli zajtra napadnúť tie pevnosti, dobyť ich a všetkých zničiť v jediný deň. 28 Júda sa rýchlo obrátil so svojím vojskom na cestu cez púšť do Bosory. Vydobyl mesto, všetkých mužov zabil mečom, vzal všetku korisť a mesto vypálil. 29 V noci odtiaľ vyrazil a tiahol až k pevnosti Dateme. 30 Keď sa rozodnilo, pozreli sa hore a videli nespočítateľný zástup prinášať rebríky a dobýjacie stroje, aby sa zmocnili pevnosti; útok sa už začal. 31 Keď Júda videl, že útok sa už začal a že z mesta vystupoval k nebu ohromný krik zmiešaný s hlasom trúb, 32 povedal svojim bojovníkom: "Bojujte dnes za svojich bratov!" 33 Napadol ich troma šíkmi odzadu. Trúby jačali a rozliehali sa modlitby. 34 Timotejovo vojsko poznalo, že je to Makabej, a dalo sa pred ním na útek. Spôsobil im veľkú porážku: toho dňa z nich padlo asi osemtisíc chlapov. 35 Potom sa vrátil na Alemu, napadol ju, vydobyl, pobil všetkých mužov, zobral z nej korisť a vypálil ju ohňom. 36 Odtiaľ vytiahol a dobyl Chasfo, Maked, Bosor a iné galaádske mestá. 37 Po týchto udalostiach Timotej zhromaždil iné vojsko a utáboril sa pred Rafonom z druhej strany potoka. 38 Júda poslal preskúmať tábor a doniesli mu túto správu: "Zišli sa k nim všetky okolité národy, tvoria veľké vojsko. 39 Aj Arabov si najali ako pomocný zbor; táboria za potokom a sú pripravení vytiahnuť proti tebe do boja." Vtedy Júda vyrazil proti nim. 40 Keď sa Júda so svojím vojskom približoval k rozvodnenému potoku, povedal Timotej svojim dôstojníkom: "Ak prejde k nám prvý, nebudeme mu môcť odolať, lebo bude mať veľkú výhodu proti nám; 41 ale ak sa bojí a utáborí sa za potokom, my prejdeme k nemu a zvíťazíme nad ním." 42 Keď Júda došiel k potoku, postavil pri potoku pisárov ľudu a dal im tento rozkaz: "Nikomu tu nedovoľte postaviť stan, nech všetci vyrazia do boja!" 43 On sa prebrodil prvý proti nim a celé vojsko za ním. Rozdrvil pred sebou všetkých pohanov, ktorí odhadzovali zbrane a utiekli do svätyne v Karnaine. 44 Židia sa najprv zmocnili mesta, potom zapálili chrám so všetkými, čo boli v ňom. Karnain bol vyvrátený, nemohol už Júdovi odporovať. 45 Júda zhromaždil všetkých Izraelcov, ktorí bývali v Galaáde, od najmenšieho až po najväčšieho, s ich ženami, s ich deťmi a s ich batožinou, bol to veľmi veľký zástup na ceste do judskej krajiny. 46 Prišli k Efronu, dôležitému a mocnému mestu ležiacemu na ceste. Nebolo ho možno obísť ani napravo, ani naľavo, bolo treba ísť cezeň. 47 Obyvatelia im odopreli prechod a brány zatarasili skalami. 48 Júda im poslal posolstvo pokojnými slovami: "Prejdeme cez vaše územie na ceste do svojej krajiny. Nikto vám neuškodí, len pešo prejdeme." Ale odopreli mu otvoriť. 49 Júda potom dal vyhlásiť vojsku, aby si každý zachoval miesto, kde práve je. 50 Vojaci zaujali svoje postavenia. Júda útočil na mesto celý ten deň a celú noc a mesto padlo do jeho rúk. 51 Všetkých mužov pobil mečom, mesto zrúcal do základov, vzal si z neho korisť a mestom prešiel po telách zabitých. 52 Prekročili Jordán a vtiahli na Veľkú rovinu naproti Betsanu. 53 Júda zbieral tých, čo zostávali pozadu a povzbudzoval ľud po celej ceste, až kým nedošli do judskej krajiny. 54 S radosťou a plesaním vystúpili na vrch Sion a obetovali celopaly, lebo sa vrátili v pokoji a nestratili nikoho zo svojich.

Nezdar pri Jamnii

55 Zakiaľ boli Júda a Jonatan v Galaáde a jeho brat Šimon v Galilei pred Ptolemaidou,
56 Jozef, Zachariášov syn, a Azariáš, velitelia vojska, počuli o ich hrdinských činoch a úspešných bojoch. 57 Povedali si: "Urobme si aj my meno, poďme bojovať proti národom, ktoré sú okolo nás!" 58 Vydali rozkazy vojsku, ktoré bolo pod ich velením, a vytiahli proti Jamnii. 59 Gorgiáš vytiahol z miest proti nim do boja so svojím mužstvom. 60 Jozefa a Azariáša zahnal na útek a prenasledoval ich až k hraniciam Judska. Toho dňa padlo z izraelského ľudu asi dvetisíc mužov. 61 Izraelský ľud utrpel veľkú porážku, lebo nepočúvali Júdu a jeho bratov, ale snívali, že sa vyznačia svojím hrdinstvom. 62 Ale oni neboli z rodu tých mužov, ktorým bolo dané zachrániť Izrael.

Úspech v Idumei a vo Filištínsku

63 Hrdinského Júdu a jeho bratov mal vo veľkej úcte celý Izrael a všetky národy, kam len preniklo ich meno.
64 Ľudia prichádzali k nim blahoželať im. 65 Júda so svojimi bratmi vytiahol do vojny proti Ezauovým synom v južnom kraji; dobyl Chebron a jeho okolité dediny, rozbúral jeho opevnenia a vypálil ohňom všetky veže, čo boli dookola. 66 Potom vyrazil na cestu do filištínskeho kraja a prešiel cez Marisu. 67 Toho dňa padli v boji kňazi, ktorí chceli ukázať svoje hrdinstvo a bez rozmyslu sa zúčastnili boja. 68 Nato sa Júda obrátil k Azotu, kraju Filištíncov, rozbúral ich oltáre, ohňom spálil vyrezávané sochy ich bohov, mestá vyplienil a vrátil sa do judskej krajiny.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk