Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

16. kapitola

Víťazstvo Šimonových synov nad Kendebeom

1 Ján prišiel z Gazary a upozornil Šimona, svojho otca, čo robí Kendebeos.
2 Šimon si pozval svojich dvoch starších synov, Júdu a Jána, a povedal im: "Ja, moji bratia a dom môjho otca sme bojovali proti nepriateľom Izraela od svojej mladosti až do dnešného dňa a mnohokrát sa nám podarilo vyslobodiť Izrael našimi rukami. 3 Ja som teraz starý, vy však ste z milosrdenstva neba v dobrom veku, nastúpte teda namiesto mňa a môjho brata, vyrazte do boja za náš národ. Nech je s vami pomoc z Neba!" 4 Potom vyvolil z krajiny dvadsaťtisíc osvedčených bojovníkov a jazdcov, ktorí sa dali na pochod proti Kendebeovi a prenocovali v Modine. 5 Včasráno vyrazili a tiahli na rovinu. A hľa, proti nim tiahlo veľké vojsko, pechota i jazda, len potok bol medzi nimi. 6 Ján zaujal postavenie proti nepriateľom so svojím vojskom. Keď zbadal, že sa ľud bojí prebrodiť potok, prvý ho prebrodil. Keď to videli vojaci, aj oni sa prebrodili za ním. 7 Potom rozdelil svoje vojsko (na dve časti), pričom jazdu postavil do stredu pechoty, lebo nepriateľskej jazdy bolo veľmi veľa. 8 Zazneli trúby a Kendebeos bol zahnaný na útek aj so svojím vojskom; mnoho z nich bolo smrteľne ranených a padlo, ostatní utiekli do pevnosti. 9 Vtedy bol zranený aj Jánov brat Júda. Ján ich však prenasledoval ďalej, až kým Kendebeos nedošiel do Kedronu, ktorý obnovil. 10 Niektorí utiekli do veží na azotských poliach, ale Ján ich vypálil. Padlo z nich asi dvetisíc mužov. Potom sa Ján vrátil do Judska bez ťažkostí.

Šimonova tragická smrť v Doku. Po ňom nastúpi jeho syn Ján

11 Ptolemaios, Abubov syn, bol ustanovený za stratéga na rovine okolo Jericha; mal veľa striebra a zlata,
12 lebo bol zaťom veľkňaza. 13 Ale jeho srdce spyšnelo, chcel sa stať pánom krajiny a strojil úklady proti Šimonovi a jeho synom, aby sa ich zbavil. 14 Šimon robieval okružné cesty po mestách krajiny, aby sa postaral o ich potreby. Zišiel do Jericha so svojimi synmi Matatiášom a Júdom v zime roku stosedemdesiatsedem, v jedenástom mesiaci, mesiaci šebat. 15 Abubov syn ich ľstivo prijal v malej pevnosti menom Dok, ktorú vystaval. Pripravil im veľkú hostinu, ale skryl tam chlapov. 16 Keď bol Šimon a jeho synovia opití, Ptolemaios a jeho chlapi vyskočili, chopili sa zbraní, vrhli sa na Šimona v hodovnej miestnosti, zabili ho s oboma synmi a niekoľkými z jeho sluhov. 17 Tak sa dopustil ohavnej nevernosti a odplatil zlým za dobré. 18 Ptolemaios poslal o tom kráľovi písomnú správu s tým, aby mu poslal pomocné oddiely a odovzdal mu krajinu i mestá. 19 Niekoľkých zo svojich chlapov poslal do Gazary, aby odstránili Jána. Tisícnikom rozoslal listy, aby došli k nemu, že ich chce obdarovať striebrom, zlatom a inými darmi. 20 Iných zasa poslal, aby zaujali Jeruzalem a chrámový vrch. 21 Ale ktosi ich predbehol a oznámil Jánovi v Gazare, že jeho otec a jeho bratia zahynuli, a pridal: "Už poslal chlapov, aby aj teba zabili." 22 Keď to Ján počul, veľmi sa zľakol; chytil chlapov, ktorí ho prišli zavraždiť, a dal ich zabiť, lebo vedel, že ho chcú zabiť. 23 Ďalšie Jánove skutky, jeho boje, hrdinské činy o znovuvýstavbe múrov, ktoré vybudoval, a jeho ostatné podujatia, 24 to je zapísané v Knihe letopisov jeho veľkňazstva odo dňa, keď sa stal veľkňazom po svojom otcovi.