Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

9. kapitola

Jeruzalem, izraelské mesto a sväté mesto

1 Všetci Izraelci boli zaznačení do rodového zoznamu a sú zapísaní v Knihe izraelských a judských kráľov. Pre svoju nevernosť boli odvlečení do Babylonie.
2 Prví obyvatelia, ktorí sa znovu usadili vo svojom vlastníctve, boli Izraelci, kňazi, Leviti a "darovaní". 3 V Jeruzaleme bývali niektorí z Júdovcov, Benjamínovcov, Efraimovcov a Manassesovcov. 4 Utaj, syn Amihuda, syna Omriho, syna Imriho, syna Baniho, jedného zo synov Pereca, Júdovho syna. 5 Zo Šíloncov: prvorodený Asaja a jeho synovia. 6 Zo Zarachovcov: Jeuel a ich bratia, šesťstodeväťdesiat. 7 Z Benjamínovcov: Salu, syn Mešullama, syna Hodavju, Hasenuovho syna; 8 Jibneja, Jerochamov syn, Ela, syn Uziho, Michriho syna; Mešulam, syn Šefatju, syna Reuela, Jibnijovho syna, 9 a ich bratia podľa ich rodov: deväťstopäťdesiatšesť. Všetci títo mužovia boli hlavami svojich rodín. 10 Z kňazov: Jedaja, Jehojarib, Jachin, 11 Azarja, syn Chilkiju, syna Mešullama, syna Cadoka, syna Merajota, syna Achituba, predstaveného Jahveho chrámu. 12 Adaja, syn Jerochama, syna Pašchura, Malkijovho syna, Maasaj, syn Adiela, syna Jachzeru, syna Mešullama, syna Mešilemita, Imerovho syna. 13 A ich bratia, hlavy rodín, spolu tisíc sedemstošesťdesiat, mužovia schopní vykonávať služby v Božom chráme. 14 Z Levitov: Šemaja, syn Chašuba, syna Azrikama, syna Chašabju z Merariovcov, 15 Bakbakar, Chereš, Galal, Matanja, syn Michu, syna Zichriho, Asafovho syna; 16 Obadja, syn Šemaju, syna Galala, Jedutunovho syna; Berechja, syn Asu, Elkanovho syna, ktorý býval v netofských dedinách. 17 Vrátnici: Šallum, Akub, Talmon, Achiman a jeho bratia. Šallum, ich náčelník, 18 doposiaľ stráži v kráľovskej bráne, východnej. Oni boli kedysi vrátnikmi tábora Levitov: 19 Šallum, syn Koreho, syna Ebjasafa, Korachovho syna, a bratia z jeho rodiny, Korachovci, boli ustanovení vykonávať službu strážcov prahu Stanu. Ich otcovia, zodpovední za Jahveho tábor, strážili jeho vchod. 20 Pinchas, Eleazarov syn, bol kedysi ich predstaveným (Nech je Jahve s ním!). 21 Zecharja, Mešelemjov syn, bol vrátnikom pri vchode do Stanu Stretávania. 22 Všetkých vyvolených za vrátnikov prahov bolo dvestodvanásť. Do zoznamu boli zapísaní vo svojich dedinách. Ustanovili ich Dávid a videc Samuel pre ich spoľahlivosť. 23 Oni mali so svojimi synmi zodpovednosť za brány Jahveho chrámu, domu Stanu. 24 Vrátnici stáli na štyroch svetových stranách, na východe, na západe, na severe a na juhu. 25 Ich bratia, ktorí bývali v dedinách, mali prichádzať k nim z času na čas na sedem dní, 26 lebo štyria hlavní vrátnici tam boli stále. Leviti boli zodpovední za komory a pokladnice Božieho domu. 27 Nocúvali v okolí Božieho domu, lebo im bola zverená jeho stráž a každé ráno ho museli otvárať. 28 Niektorí z nich mali na starosti bohoslužobné predmety; počítali ich, keď sa prinášali i keď sa odnášali. 29 Niektorí z nich mali zverené náčinie a všetko posvätné náradie, tiež jemnú múku, víno, olej, kadidlo a voňavky, 30 pripravovať vonné zmesi na vonné balzamy mali však na starosti kňazi. 31 Matitja, jeden z Levitov, prvorodený Korachovca Šalluma, mal na starosti výrobu pečiva. 32 Spomedzi ich bratov boli niektorí Kehatovci poverení predkladať chleby každú sobotu. 33 Toto sú speváci, hlavy levitských rodín. Bývali v komorách Chrámu, oslobodení od iných povinností, lebo vo dne i v noci mali službu. 34 Toto sú hlavy levitských rodín, zoskupených podľa ich rodov. Ich náčelníci bývali v Jeruzaleme.

Šaulov pôvod

35 V Gabaone býval Jeiel, Gabaonov otec, ktorého žena sa volala Maacha.
36 Jeho prvorodený syn bol Abdon, ďalší boli: Cur, Kiš, Baal, Ner, Nadab, 37 Gedor, Achjo, Zecharja a Miklot. 38 Miklot splodil Šimeama. Ale oni, na rozdiel od svojich bratov, bývali v Jeruzaleme so svojimi bratmi. 39 Ner splodil Kiša, Kiš splodil Šaula, Šaul splodil Jonatana, Malkišuu, Abinadaba a Ešbaala. 40 Jonatanov syn bol Meribaal a Meribaal splodil Michu. 41 Michovi synovia: Piton, Melech, Tarea. 42 Achaz splodil Jaru, Jara splodil Alemeta, Azmaveta a Zimriho. Zimri splodil Mocu. 43 Moca splodil Bineu. Jeho syn bol Refaja, jeho syn Eleasa, jeho syn bol Acel. 44 Acel mal šesť synov. Toto sú ich mená: Azrikam, jeho prvorodený, Jišmael, Šearja, Obadja, Chanan. To boli Acelovi synovia.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk