Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

6. kapitola

Potomkovia Léviho

1 Léviho synovia: Geršom, Kehat a Merari.
2 Toto sú mená Geršomových synov: Libni a Šimei. 3 Kehatovi synovia: Amram, Jic’har, Chebron a Uziel. 4 Merariho synovia: Machli a Muši. Toto sú Léviho rody podľa ich rodín. 5 Od Geršoma: jeho syn Libni, jeho syn Jachat, jeho syn Zimma, 6 jeho syn Joach, jeho syn Iddo, jeho syn Zerach a jeho syn Jeatraj. 7 Kehatovi synovia: jeho syn Aminadab, jeho syn Korach, jeho syn Asir, 8 jeho syn Elkana, jeho syn Ebjasaf, jeho syn Asir, 9 jeho syn Tachat, jeho syn Uriel, jeho syn Uzija, jeho syn Šaul. 10 Elkanovi synovia: Amasaj a Achimot, 11 jeho syn Elkana, jeho syn Cofaj, jeho syn Nachat, 12 jeho syn Eljab, jeho syn Jerocham, jeho syn Elkana. 13 Elkanovi synovia: prvý Samuel, druhý Abija. 14 Merariho synovia: Machli, jeho syn Libni, jeho syn Šimei, jeho syn Uza, 15 jeho syn Šimea, jeho syn Chagija, jeho syn Asaja.

Speváci

16 Týchto ustanovil Dávid na spev v Jahveho Chráme, keď tam spočinula archa.
17 Konali službu spevom pred príbytkom Stanu Stretávania, kým Šalamún nepostavil v Jeruzaleme Jahveho Chrám. Vykonávali svoju službu podľa svojho poriadku. 18 Službu konali títo a ich synovia: z Kehatových synov: spevák Heman, syn Joela, syna Samuela, 19 syna Elkanu, syna Jerochama, syna Eliela, syna Toacha, 20 syna Cufa, syna Elkanu, syna Machata, syna Amasaja, 21 syna Elkanu, syna Joela, syna Azarju, syna Cefanju, 22 syna Tachata, syna Asira, syna Ebjasafa, syna Koracha, 23 syna Jic’hara, syna Kehata, syna Léviho, syna Izraela. 24 Jeho brat Asaf mu stál po pravici: Asaf, syn Berechjahua, syna Šimeu, 25 syna Michaela, syna Baaseju, syna Malkiju, 26 syna Etniho, syna Zeracha, syna Adaju, 27 syna Etana, syna Zimmu, syna Šimeiho, 28 syna Jachata, syna Geršoma, Léviho syna. 29 Po ľavici ich bratia, Merariho synovia: Etan, syn Kišiho, syna Abdiho, syna Maluchovho, 30 syna Chašabju, syna Amasju, syna Chilkiju, 31 syna Amciho, syna Baniho, syna Šemera, 32 syna Machliho, syna Mušiho, syna Merariho, Léviho syna.

Iní Leviti

33 Ich bratia Leviti boli určení pre službu Príbytku Jahveho chrámu.
34 Áron a jeho synovia spaľovali obetné dary na oltári celopalov a na oltári voňaviek a mali na starosti všetku službu vo Svätyni Svätých a pri obrade uzmierenia za Izrael, celkom tak, ako to prikázal Boží sluha Mojžiš. 35 Toto sú Áronovi synovia: jeho syn Eleazar, jeho syn Pinchas, jeho syn Abišua, 36 jeho syn Buki, jeho syn Uzi, jeho syn Zecharja, 37 jeho syn Merajot, jeho syn Amarja, jeho syn Achitub, 38 jeho syn Cadok, jeho syn Achimas.

Sídliská Áronovcov

39 Toto sú ich sídliská podľa ich stanových príbytkov: Áronovým synom rodu Kehatovcov (lebo na nich padol lós),
40 dali Chebron v judskom kraji a okolité pastviny. 41 Mestské pole a dediny však dali Kalebovi, Jefuneho synovi. 42 Ďalej dali Áronovým synom mestá útočišťa: Chebron a Libnu s príslušnými pasienkami, Jatir a Eštemou s príslušnými pasienkami, 43 Chilen s príslušnými pasienkami, Debir s príslušnými pasienkami, 44 Ašan s príslušnými pasienkami, Bet-Šemeš s príslušnými pasienkami. 45 Z kmeňa Benjamín Gebu s príslušnými pasienkami, Alemet s príslušnými pasienkami, Anatot s príslušnými pasienkami. Všetkých ich miest bolo trinásť podľa ich rodov.

Sídliská ostatných Levitov

46 Kehatovým synom, ktorí ešte zostali z rodu kmeňa, pripadlo lósom desať miest z polovice kmeňa Manasses.
47 Geršomovi synovia dostali pre svoje rody trinásť miest, vzatých z kmeňa Isachar, z kmeňa Ašer, z kmeňa Neftali a z kmeňa Manasses v Bašane. 48 Merariho synovia dostali pre svoje rody lósom dvanásť miest z kmeňa Ruben, z kmeňa Gad a z kmeňa Zabulon. 49 Tak dali Izraelci Levitom mestá s príslušnými pasienkami. 50 Tieto mestá, ktorým dali svoje mená, pridelili lósom z kmeňa Júdu, z kmeňa Simeon a z kmeňa Benjamín. 51 Niektorým rodom Kehatovcov boli pridelené mestá, náležiace kmeňu Efraim. 52 Dali im nasledujúce mestá útočišťa: Sichem s pasienkami v Efraimských horách, Gezer s pasienkami, 53 Jokmeam s pasienkami, Bet-Choron s pasienkami, 54 Ajalon s pasienkami, Gat-Rimmon s pasienkami 55 a z polovice kmeňa Manasses: Aner s jeho pasienkami, Bileam s jeho pasienkami. Toto pre rod ostatných Kehatovcov. 56 Geršomovcom pripadol z rodov polovice kmeňa Manasses Golan v Bašane a jeho pasienky a Aštarot s jeho pasienkami; 57 z kmeňa Isachar Kedeš s jeho pasienkami, Daberat s jeho pasienkami, 58 Ramot s jeho pasienkami a Anem s jeho pasienkami, 59 z kmeňa Ašer Mašal s jeho pasienkami, Abdon s jeho pasienkami, 60 Chukok s jeho pasienkami a Rechob s jeho pasienkami; 61 z kmeňa Neftali Kedeš v Galilei s jeho pasienkami, Chamon s jeho pasienkami a Kirjatajim s jeho pasienkami. 62 Ostatným Merariovcom pripadlo: z kmeňa Zabulon: Rimon a jeho pasienky a Tabor s jeho pasienkami; 63 za Jordánom pri Jerichu, východne od Jordánu, z kmeňa Ruben: Becer na púšti a jeho pasienky, Jahca s jej pasienkami, 64 Kedemot s jeho pasienkami a Mefaat s jeho pasienkami; 65 z kmeňa Gad: Ramot v Galaáde a jeho pasienky, Machanajim a jeho pasienky, 66 Chešbon s jeho pasienkami a Jazer s jeho pasienkami.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk