Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

5. kapitola

Ruben

1 Synovia Rubena, Izraelovho prvorodeného. On bol prvorodený, ale keď zneuctil lôžko svojho otca, jeho prvorodenstvo bolo dané synom Jozefa, Izraelovho syna, a v rodovom zozname nebol vedený ako prvorodený.
2 Hoci Júda mal prevahu nad svojimi bratmi a aj knieža vzišlo z neho, právo prvorodeného pripadlo Jozefovia. 3 Synovia Rubena, Izraelovho prvorodeného: Enoch, Palu, Checron a Karmi.

Joel

4 Joelovi synovia: jeho syn Šemaja, jeho syn Gog, jeho syn Šimei,
5 jeho syn Micha, jeho syn Reaja, jeho syn Baal, 6 jeho syn Beera, ktorého odviedol asýrsky kráľ Teglat-Falasar do zajatia. On bol kniežaťom Rubenovcov. 7 Jeho bratia, po rodoch, ako boli zapísaní v rodových zoznamoch: na čele Jeiel, Zecharjahu, 8 Bela, syn Azaza, syna Šemu, Joelovho syna.

Rubenove bydliská

9 Ruben sa usadil v Aroeri a rozšíril sa až k Nebu a Baal-Meonu. Na východe býval až po prístup k púšti siahajúcej po rieku Eufrat, lebo mal početné stáda v galaádskej krajine.
10 Za Šaulových čias viedli vojnu proti Hagrijcom, padli do ich rúk a Hagrijci sa usadili v ich stanoch na celej východnej strane Galaádu.

Gad

11 Gadovi synovia bývali oproti nim v bašanskom kraji až po Salchu.
12 Na čele bol Joel, druhý Šafan, ďalší Janaj a Šafat v Bašane. 13 Ich bratia podľa rodín: Michael, Mešullam, Šeba, Joraj, Jakan, Zia a Eber: siedmi. 14 Toto sú synovia Abichajila: Ben-Churi, Ben-Jaroach, Ben-Gilead, Ben-Michael, Ben-Ješišaj, Ben-Jachdo, Ben-Buz. 15 Achi, syn Abdiela, Guniho syna, bol hlavou ich rodu. 16 Usadili sa v Galaáde, v Bašane a v jeho osadách, takisto na všetkých pastvinách Šaronu, pokiaľ len siahali. 17 Tí všetci boli zapísaní do rodových zoznamov za čias Jotama, judského kráľa, a za čias izraelského kráľa Jeroboama. 18 Rubenovci, Gadovci a polovica kmeňa Manasses tvorili vojsko štyridsaťštyritisíc sedemstošesťdesiat chlapov; boli vycvičení bojovať so štítom a mečom a vedeli napínať luk. 19 Títo viedli vojnu proti Hagrijcom, proti Jeturovi, Nafišovi a Nodabovi. 20 V tomto boji volali o pomoc k Bohu a Boh ich vypočul, lebo vložili svoju dôveru v neho, pomohol im, a tak mohli poraziť Hagrijcov a všetkých ich spojencov. 21 Zajali im stáda, päťdesiattisíc tiav, dvestopäťdesiattisíc oviec, dvetisíc oslov a stotisíc ľudí. 22 Mnoho nepriateľov padlo v boji, lebo to bol Boží boj. A sami sa usadili na ich miesta až do exilu.

Polovica kmeňa Manasses

23 Synovia polovice kmeňa Manasses bývali v kraji od Bašanu po Baal-Chermon, Senir a po pohorie Chermon. Boli veľmi početní.
24 Toto boli hlavy ich rodín: Efer, Jišei, Eliel, Azriel, Jirmeja, Hodavja a Jachdiel. Boli to udatní bojovníci, význační mužovia, hlavy svojich rodín. 25 Ale boli neverní Bohu svojich otcov, smilnili s bôžikmi tých národov, ktoré Boh zničil pred nimi. 26 Boh Izraela podnietil ducha asýrskeho kráľa Pula, čiže kráľa Teglat-Falasara, ktorý odvliekol Rubenovcov, Gadovcov a polovicu kmeňa Manasses do zajatia a dopravil ich do Chalachu, do Chaboru, do Hary a k rieke Gozan. Tam sú do dnešného dňa.

Predkovia veľkňazov

27 Léviho synovia: Geršon, Kehat a Merari.
28 Kehatovi synovia: Amram, Jic’har, Chebron a Uziel. 29 Amramovi synovia: Áron, Mojžiš a Miriam. Áronovi synovia: Nadab, Abihu, Eleazar a Itamar. 30 Eleazar splodil Pinchasa, Pinchas splodil Abišuu, 31 Abišua splodil Bukiho, Buki splodil Uziho, 32 Uzi splodil Zecharju, Zecharja splodil Merajota, 33 Merajot splodil Amarju, Amarja splodil Achituba, 34 Achitub splodil Sadoka, Sadok splodil Achimaaca, 35 Achimaac splodil Azarju, Azarja splodil Jochanana, 36 Jochanan splodil Azarju. Ten konal kňazskú službu v Chráme, ktorý vystaval Šalamún v Jeruzaleme. 37 Azarja splodil Amarju, Amarja splodil Achituba, 38 Achitub splodil Sadoka, Sadok splodil Šalluma, 39 Šallum splodil Chilkiju, Chilkija splodil Azarju, 40 Azarja splodil Seraju, Seraja splodil Jocadaka. 41 Jocadak musel odísť do zajatia, keď Jahve dal odviezť do zajatia Júdu a Jeruzalem rukou Nabuchodonozora.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk