Predchádzajúca kapitola

22. kapitola

1 Dávid povedal: "Toto je dom Boha Jahveho a toto je oltár pre celopaly Izraela."

Prípravy na stavbu Chrámu

2 Dávid rozkázal zhromaždiť cudzincov, ktorí boli v Izraelskej krajine, a určil kamenárov na otesávanie kvádrov na stavbu Božieho domu.
3 Dávid prichystal množstvo železa na kliny do krídel brán a na spojovacie skoby, tiež nezvážiteľné množstvo bronzu 4 a nespočetné množstvo cédrového dreva, lebo Sidonci a Týrčania dovážali Dávidovi veľké množstvo cédrového dreva. 5 Dávid si povedal: "Môj syn Šalamún je ešte mladý a neskúsený, ale dom, ktorý sa má postaviť Jahvemu, musí byť veľkolepý, aby bol známy a slávny na celom svete. Preto mu urobím prípravy." Tak Dávid urobil veľké prípravy prv, než zomrel. 6 Potom si zavolal syna Šalamúna a prikázal mu, aby postavil dom Jahvemu, Bohu Izraela. 7 Dávid povedal Šalamúnovi: "Syn môj, túžil som postaviť dom Menu Jahveho, svojho Boha. 8 Ale Jahveho slovo ma upozornilo: ‚Ty si prelial veľa krvi a veľké vojny viedol, preto ty nevystavíš dom pre moje Meno, pretože si prelial predo mnou mnoho krvi na zem. 9 Pozri, narodil sa ti syn, on bude mužom pokoja a ja mu zaistím pokoj so všetkými jeho okolitými nepriateľmi, lebo jeho meno bude Šalamún a za jeho dní dám Izraelu pokoj a mier. 10 On postaví dom môjmu Menu. On mi bude synom a ja jemu otcom a trón jeho kráľovstva nad Izraelom upevním naveky.‘ 11 Teraz teda, syn môj, nech je Jahve s tebou, aby si úspešne vybudoval dom Jahveho, svojho Boha, ako to povedal o tebe. 12 Nech ti Jahve dá múdrosť a rozvahu a keď ťa ustanoví nad Izraelom, budeš zachovávať zákon Jahveho, svojho Boha. 13 Len vtedy budeš mať úspech, keď budeš zachovávať a do života uvádzať zákony a predpisy, ktoré Jahve dal Mojžišovi pre Izrael. Buď silný a rozhodný. Neboj sa a nestrachuj! 14 Pozri, svojou námahou som pripravil pre Boží dom stotisíc talentov zlata a milión talentov striebra a také množstvo bronzu a železa, že ho nemožno zvážiť. Pripravil som aj drevo a kamene a ty k nim ešte pridáš. 15 Máš k dispozícii mnohých remeselníkov, kamenárov, murárov, tesárov a rôznych odborníkov pre každú prácu, 16 zlata, striebra, bronzu a železa bez počtu. Daj sa do práce! A nech je Jahve s tebou!" 17 Dávid prikázal všetkým náčelníkom Izraela, aby pomáhali jeho synovi Šalamúnovi: 18 "Či nie je s vami Jahve, váš Boh? Lebo vám dal pokoj na všetkých stranách, veď dal do mojich rúk obyvateľov krajiny a krajina je poddaná Jahvemu a jeho ľudu. 19 Teraz hľadajte Jahveho, svojho Boha, oddaným srdcom a dušou! Dajte sa do budovania a postavte svätyňu Jahvemu, svojmu Bohu, aby ste mohli vniesť archu Jahveho zmluvy i posvätné Božie predmety do domu postaveného Jahveho menu!"