Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

21. kapitola

Sčítanie ľudu

1 Satan povstal proti Izraelu a naviedol Dávida sčítať Izraelcov.
2 Dávid povedal Joabovi a náčelníkom: "Choďte, spočítajte Izrael od Beer-Šeby až po Dan, potom mi prineste správu, aby som vedel, koľko ich je." 3 Joab odpovedal: "Nech Jahve rozmnoží svoj ľud ešte stonásobne! Beztak sú všetci, pán môj, kráľ, sluhami môjho pána. Prečo si to môj pán žiada? Prečo by sa Izrael mal previniť?" 4 Ale kráľov rozkaz Joabovi bol rozhodný. Tak sa Joab vybral, poprechodil celý Izrael a vrátil sa do Jeruzalema. 5 Joab odovzdal kráľovi čísla dosiahnuté pri sčítaní ľudu: celý Izrael mal milión stotisíc mužov schopných tasiť meč a Júda štyristosedemdesiattisíc mužov schopných tasiť meč. 6 Léviho a Benjamína nespočítal s nimi, lebo Joabovi sa nepáčil kráľov rozkaz.

Mor a Božie odpustenie

7 Bohu sa táto vec nepáčila a ranil Izrael.
8 Dávid povedal Bohu: "Veľmi som zhrešil, keď som to urobil. Prosím, odpusť teraz tento hriech svojmu sluhovi, lebo som urobil veľkú hlúposť." 9 Jahve povedal Gadovi, Dávidovmu vidcovi: 10 "Choď a povedz Dávidovi: Takto hovorí Jahve: Predkladám ti tri veci: Vyvoľ si jednu z nich a urobím ti to." 11 Gad teda šiel k Dávidovi a oznámil mu toto: "Takto hovorí Jahve: Vyber si: 12 buď tri roky hladu, buď tri mesiace utekať pred svojimi nepriateľmi na dosah ich meča, alebo tri dni Jahveho meča, moru, že Jahveho anjel bude pustošiť po celom území Izraela. Teraz sa rozhodni, čo mám odpovedať tomu, ktorý ma poslal." 13 Dávid odpovedal Gadovi: "Som vo veľkej úzkosti. Ach, nech upadnem do Jahveho rúk, lebo jeho milosrdenstvo je nesmierne, ale nech neupadnem do rúk ľudí!" 14 Jahve teda dopustil na Izrael mor, takže z Izraelcov padlo sedemdesiattisíc ľudí. 15 Potom Boh poslal anjela do Jeruzalema, aby ho zničil, ale ako tak ničil, Jahve zhliadol a bolo mu toho ľúto a povedal anjelovi-zhubcovi: "Dosť už! Prestaň!" Jahveho anjel bol pri humne Ornana Jebuzejského. 16 Keď Dávid pozrel hore, videl Jahveho anjela, ktorý stál medzi zemou a nebom s vytaseným mečom v ruke vystretej proti Jeruzalemu. Dávid a starší, oblečení do vrecoviny, hodili sa tvárou k zemi. 17 Dávid povedal Bohu: "Ja som nariadil sčítať ľud, ja som zhrešil, ja som sa dopustil zlého. Čo však urobili tieto ovce? Jahve, Bože môj, nech tvoja ruka postihne mňa a moju rodinu, ale tvoj ľud nech unikne pohrome!"

Postavenie oltára

18 Jahveho anjel rozkázal vtedy Gadovi: "Nech Dávid ide hore a postaví oltár Jahvemu na humne Ornana Jebuzejského!"
19 Dávid teda šiel podľa slova, ktoré mu povedal Gad v Jahveho mene. 20 Ornan sa obrátil, videl anjela a ukryl sa so svojimi štyrmi synmi. Ornan práve mlátil pšenicu, 21 keď Dávid išiel k nemu. Ornan sa pozrel, videl Dávida, vyšiel z humna a prestrel sa pred Dávidom tvárou k zemi. 22 Dávid povedal Ornanovi: "Prepusti mi miesto humna, aby som na ňom vystaval oltár Jahvemu. Prepusti mi ho za plnú cenu v striebre. Potom sa pohroma vzdiali od ľudu." 23 Nato povedal Ornan Dávidovi: "Vezmi si ho. A nech kráľ, môj pán, urobí, čo uzná za dobré. Pozri: dávam voly na celopaly, mlátiace vlačuhy na palivo a pšenicu na nekrvavú obetu. Dávam ti všetko." 24 Ale kráľ odpovedal Ornanovi: "Nie tak! Chcem to kúpiť od teba za plnú cenu v striebre. Nevezmem predsa pre Jahveho to, čo je tvoje, a neobetujem celopaly, ktoré ma nestoja nič." 25 Dávid dal Ornanovi šesťsto šeklov zlata. 26 Dávid tam postavil oltár Jahvemu a obetoval celopaly a obety spoločenstva. Vzýval Jahveho a Jahve mu odpovedal ohňom z neba, ktorý zostúpil na oltár celopalu 27 a rozkázal anjelovi zastrčiť si meč naspäť do pošvy. 28 V tom čase, keď Dávid videl, že mu Jahve odpovedal na humne Jebuzejca Ornana, priniesol tam obetu. 29 Jahveho Príbytok, ktorý dal zhotoviť Mojžiš na púšti, a oltár celopalov boli v tom čase na výšine v Gabaone, 30 ale Dávid tam nemohol ísť pred Boha, aby sa radil, lebo bol prestrašený mečom Jahveho anjela.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk