Predchádzajúca kapitola

20. kapitola

Druhé ťaženie proti Ammoncom

1 Za jarnej rovnodennosti, v čase, keď králi tiahnu do boja, Joab vyviedol vojsko a spustošil krajinu Ammoncov. Potom pritiahol k Rabe a obľahol ju, kým Dávid zostal v Jeruzaleme. Joab dobyl Rabu a zrúcal ju.
2 Dávid vzal z hlavy ich boha Milkoma korunu, ktorú mal na hlave. Zistil, že váži talent zlata a je v nej vsadený drahokam. Dávid si ju položil na hlavu. Z mesta odniesol veľmi veľkú korisť. 3 Jeho obyvateľov určil k pílam, k železným čakanom a železným sekerám. Takto naložil so všetkými mestami Ammoncov. Potom sa Dávid vrátil s celým vojskom do Jeruzalema.

Hrdinské činy proti Filištíncom

4 Potom bola zasa vojna s Filištíncami pri Gezere. Vtedy Sibechaj z Chúše zabil Sipaja, potomka z rodu Refaim. Filištínci boli pokorení.
5 Nato znova vypukla vojna s Filištíncami. Elchanan, Jairov syn, zabil Lachmiho, brata Goliáša z Gatu; drevo jeho kopije bolo ako tkáčsky návoj. 6 Zasa došlo k vojne v Gate a bol tam obrovský chlap, ktorý mal na každej ruke a nohe šesť prstov, spolu dvadsaťštyri. Aj on bol z rodu obrov Rafa. 7 Keď hanobil Izrael, zabil ho Jonatan, syn Dávidovho brata Šimeu. 8 Títo chlapi pochádzali z rodu Rafa v Gate a všetci padli rukou Dávida a jeho hrdinov.