Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

16. kapitola

1 Božiu archu doniesli a zložili ju na jej miesto do stanu, ktorý dal Dávid postaviť pre ňu. Obetovali pred Bohom celopaly a obety spoluúčasti. 2 Keď Dávid dokončil celopaly a obety spoluúčasti, požehnal ľud v Jahveho mene. 3 Potom nadelil všetkým Izraelcom, mužom a ženám, každému peceň chleba, hrudu datlí a hrsť suchých hrozienok.

Služba Levitov pred archou

4 Dávid určil niektorých Levitov na službu pred Jahveho archou, aby velebili, oslavovali a chválili Jahveho, Boha Izraela.
5 Asaf bol prvý, druhý po ňom Zecharja, ďalej Uziel, Šemiramot, Jechiel, Matitja, Eliab, Benajahu, Obed-Edom a Jeiel. Hrali na lýrach a citarách a Asaf hral na cimbale. 6 Kňazi Benajahu a Jachziel ustavične trúbili na trúbach pred archou Božej zmluvy. 7 V ten deň Dávid, prvý chváliac Jahveho, zveril tento chválospev Asafovi a jeho bratom: 8 Vzdávajte chválu Jahvemu a vzývajte jeho meno, ohlasujte jeho skutky medzi národmi, 9 spievajte mu radostné piesne, vyrozprávajte všetky jeho podivuhodné skutky. 10 Buďte hrdí na jeho sväté meno, nech sa radujú srdcia všetkých, čo hľadajú Jahveho! 11 Hľadajte Jahveho a jeho moc, vyhľadávajte jeho prítomnosť! 12 Majte na mysli, aké podivuhodné činy vykonal, jeho zázraky a rozhodnutia jeho úst. 13 Synovia Izraela, jeho sluhu, deti Jakuba, jeho vyvolení, 14 on je náš Jahve, náš Boh, jeho zákony platia na celom svete! 15 Pamätajte večne na jeho zmluvu, na sľub, ktorý dal tisícim pokoleniam, 16 na zmluvu, čo uzavrel s Abrahámom, na prísahu, ktorou sa zaviazal Izákovi! 17 Jakubovi to ustanovil ako zákon, ako večnú zmluvu Izraelovi, 18 keď povedal: "Tebe dávam krajinu, Kanaán ako dedičný podiel." 19 Keď vás bolo neveľa, iba hŕstka, a boli ste cudzincami v krajine. 20 Keď putovali z kraja do kraja, z jednej ríše do druhej, 21 on nikomu nedovolil, aby ich utláčal, a pre nich trestal kráľov: 22 "Nedotýkajte sa mojich pomazaných, neubližujte mojim prorokom!" 23 Spievaj Jahvemu, celá zem, rozhlasujte deň čo deň jeho spásu, 24 rozprávajte národom o jeho sláve, zvestujte všetkým ľuďom jeho veľké činy! 25 Veľmi veľký je Jahve a hodný nevýslovnej chvály, úžasný, nad všetkých pohanských bohov. 26 Všetci bôžikovia sú iba modly. Ale Jahve urobil nebesia. 27 Obklopuje ho sláva a veleba, moc a nádhera napĺňajú jeho chrám. 28 Chváľte Jahveho, rodiny národov, chváľte Jahveho slávu a moc, 29 chváľte slávne Jahveho meno! Prinášajte dary a vstúpte do jeho chrámu, klaňajte sa Jahvemu v lesku jeho veleby! 30 Chvej sa pred ním, celá zem! On postavil zemekruh, že sa nepohne. 31 Radujte sa, nebesia, a zaplesaj, zem! Oznamujte všetkým pohanom: Jahve je kráľ. 32 Zahuč, more, so všetkým svojím tvorstvom! Nech jasajú polia so všetkou svojou úrodou! 33 Nech od radosti zašumia stromy v lesoch pred Jahvem, lebo prichádza súdiť zem. 34 Chváľte Jahveho, lebo je dobrý, lebo jeho láska trvá naveky! 35 Povedzte: Vysloboď nás, Bože, naša spása! Zhromaždi nás, vyveď nás z pohanských národov, aby sme mohli ďakovať tvojmu svätému menu a boli hrdí na to, že ťa môžeme oslavovať. 36 Nech je zvelebený Jahve, Boh Izraela, na večné veky! Všetok ľud nech zvolá: Amen! Aleluja! 37 Dávid nechal pred archou Jahveho zmluvy Asafa a jeho bratov, aby ustavične konali službu pred archou podľa každodenného poriadku, 38 tiež Obed-Edoma a jeho šesťdesiatosem bratov. Obed-Edom, Jedutunov syn, a Chosa boli vrátnikmi. 39 Kňaza Sadoka a jeho bratov kňazov ponechal pred Jahveho Príbytkom na výšine v Gabaone, 40 aby ustavične prinášali celopaly Jahvemu na oltári celopalov ráno a večer, a to celkom tak, ako je napísané v Jahveho zákone, ktorý nariadil Izraelu. 41 S nimi boli Heman a Jedutun a ostatní z vybraných, ktorých menovite určili, aby vzdávali Jahvemu vďaky, "lebo jeho láska trvá naveky". 42 S nimi boli Heman a Jedutun, poverení trúbiť na trúby, hrať na cimbaly a nástroje pre doprovod Božích piesní. Jedutunovi synovia mali na starosti bránu. 43 Všetok ľud odišiel, každý do svojho domu, a Dávid sa vrátil požehnať svoju domácnosť.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk