Predchádzajúca kapitola

14. kapitola

Dávid v Jeruzaleme, jeho palác a jeho deti

1 Týrsky kráľ Chiram poslal k Dávidovi posolstvo s cédrovým drevom, murárov a tesárov, aby mu postavili dom.
2 Vtedy Dávid poznal, že ho Jahve potvrdil ako kráľa nad Izraelom a že vyvýšil jeho kráľovstvo z lásky k svojmu izraelskému ľudu. 3 V Jeruzaleme si Dávid vzal ďalšie ženy a splodil ďalších synov a dcéry. 4 Toto sú mená detí, ktorí sa mu narodili v Jeruzaleme: Šauma, Šobab, Natan, Šalamún, 5 Jibchar, Elišua, Elpalet, 6 Nogah, Nefeg, Jafia, 7 Elišama, Baaljada, Elifelet.

Víťazstvo nad Filištíncami

8 Keď Filištínci počuli, že Dávida pomazali za kráľa nad Izraelom, všetci Filištínci vyšli zmocniť sa Dávida. Keď to Dávid počul, vytiahol proti nim.
9 Filištínci prišli a rozložili sa v doline Refaim. 10 Vtedy sa Dávid dopytoval Boha: "Mám napadnúť Filištíncov? Vydáš ich do mojich rúk?" Jahve mu odpovedal: "Napadni! Vydám ti ich do rúk." 11 Pritiahli do Baal-Peracimu a Dávid ich tam porazil. Tu povedal Dávid: "Boh mojou rukou pretrhol líniu mojich nepriateľov, ako keď rieka trhá svoje brehy." Preto tomu miestu dali meno Baal-Peracim. 12 Filištínci tam zanechali aj svoje modly, Dávid rozkázal, aby ich spálili. 13 Filištínci sa znova rozkladali v doline. 14 Dávid sa znovu dopytoval Boha a Boh mu odpovedal: "Nechoď za nimi, ale obíď ich odzadu a napadni ich od balzamovníkového hája. 15 Keď vo vrcholcoch balzamovníkov začuješ zvuk krokov, vtedy sa ponáhľaj do boja: to Boh vychádza pred tebou poraziť filištínske vojsko." 16 Dávid urobil tak, ako mu prikázal Boh: porazil filištínske vojsko od Gabaonu až po Gezer. 17 Chýr o Dávidovi prenikol do všetkých krajín a Jahve spôsobil, že sa ho báli všetky národy.