Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

12. kapitola

Prví Dávidovi spojenci

1 Títo prišli k Dávidovi do Ciklagu, keď ešte utekal pred tvárou Šaula, Kišovho syna. Boli to udatní mužovia, bojujúci s ním vo vojne,
2 vyzbrojení lukom, vycvičení pravicou i ľavicou metať kamene i šípy z luku. Z Benjamína, zo Šaulových bratov: 3 náčelník Achiezer a Joaš, synovia gibejského Hašemu, Jeziel a Pelet, Azmavetovi synovia, Beracha a Jehu Anatotský, 4 Jišmaja Gabaonský, hrdina z Tridsiatich a nad Tridsiatimi; 5 Jirmeja, Jachaziel, Jochanan, Jozabad Gederotský, 6 Elluzaj, Jerimot, Bealja, Šemarjahu Charufský, 7 Elkana, Jišijahu, Azarel, Jeozer a Jašobeam, Korachovci, 8 Joela, Zebadja, Jerochamovi synovia, z Gedoru. 9 Z Gadovcov prešli k Dávidovi na púšť do jeho skalného úkrytu udatní hrdinovia, skúsení bojovníci, pripravení do boja, vyzbrojení štítom a kopijou, vyzerali ako levy a boli rýchli ako gazely na horách. 10 Náčelníkom bol Ezer, Obadja bol druhý, Eliab tretí, 11 Mišmana štvrtý, Jirmeja piaty, 12 Ataj šiesty, Eliel siedmy, 13 Jochanan ôsmy, Elzabad deviaty, 14 Jirmejahu desiaty, Machbanaj jedenásty. 15 Títo Gadovci boli veliteľmi vojska; menší velili stom, väčší tisícom. 16 Oni prešli cez Jordán v prvom mesiaci, na jar, keď Jordán zaplavil oba brehy, a rozohnali všetkých obyvateľov dolín na východ a na západ. 17 Niekoľkí Benjamínovci a Júdovci prišli k Dávidovmu úkrytu. 18 Dávid im vyšiel naproti a povedal: "Ak prichádzate ku mne v pokoji, aby ste mi pomohli, som ochotný spojiť sa s vami. No ak ste prišli zradiť ma nepriateľom, hoci na mojich rukách neväzí nijaké násilie, nech to vidí a potrestá Boh našich otcov!" 19 Vtedy Duch osvietil jedného z nich, Amasaja, veliteľa Tridsiatich, a ten zvolal: "My sme tvoji, Dávid! Sme s tebou, Izajov syn! Pokoj, pokoj s tebou, pokoj a šťastie s tým, kto ti pomáha! Tebe pomáha tvoj Boh!"

Dávid ich prijal a určil ich za veliteľov čiat

20 Niektorí z Manassesovcov prešli k Dávidovi, keď vyšiel s Filištíncami do boja proti Šaulovi. Ale Dávid a jeho spojenci im nepomáhali, pretože po porade ho filištínske kniežatá prepustili hovoriac: "Za cenu našich hláv by prebehol ku svojmu pánovi, Šaulovi."
21 Keď odchádzal do Ciklagu, niektorí Manassesovci sa pripojili k nemu: Adnach, Jozabad, Jediael, Michael, Jozabad, Elihu, Ciletaj, manassesovskí tisícnici. 22 Oni veľmi pomáhali Dávidovi a jeho čate, keďže všetci boli udatnými hrdinami a stali sa veliteľmi v jeho vojsku. 23 Deň čo deň prichádzali ľudia Dávidovi na pomoc, takže jeho tábor sa stal veľkým ako Boží tábor.

Bojovníci, ktorí ho urobili kráľom

24 Toto je výpočet ozbrojených vojakov, ktorí prišli k Dávidovi do Chebronu, aby podľa Jahveho slova preniesli na neho Šaulovo kráľovstvo:
25 z Júdovcov so štítom a kopijou: šesťtisíc osemsto do boja vystrojených mužov. 26 Zo Simeonovcov: sedemtisíc sto udatných bojovníkov. 27 Z Levitov: štyritisíc šesťsto, 28 tiež Jehojada, veliteľ Áronovcov, a s ním tritisíc sedemsto, 29 Cadok, chrabrý junák, a dvadsaťdva dôstojníkov z jeho rodiny. 30 Z Benjamínovcov, Šaulových bratov: tritisíc, väčšina z nich sa dovtedy pridŕžala Šaulovho domu. 31 Z Efraimovcov: dvadsaťtisíc osemsto udatných hrdinov, mužov preslávených vo svojich rodinách. 32 Z polovice kmeňa Manasses: osemnásťtisíc zvlášť podľa mena určených na to, aby išli ustanoviť Dávida za kráľa. 33 Z Isacharovcov, ktorí vedeli rozoznať chvíľu, kedy má Izrael konať a ako to má robiť, dvesto ich náčelníkov a všetci ich bratia pod ich velením. 34 Zo Zabulona: päťdesiattisíc bojovníkov vystrojených na boj rozličnými zbraňami, pripravených nastúpiť do boja bez váhania. 35 Z Neftaliho tisíc dôstojníkov a s nimi tridsaťsedemtisíc mužov so štítom a kopijou. 36 Z Danovcov: dvadsaťosemtisíc šesťsto mužov pripravených do boja. 37 Z Ašera: štyridsaťtisíc bojovníkov pripravených do boja. 38 Spoza Jordánu: z Rubenovcov, z Gadovcov a z polovice kmeňa Manasses: stodvadsaťtisíc mužov so všetkými druhmi vojnových zbraní. 39 Všetci títo bojovníci, zoradení do bojových útvarov, prišli do Chebronu rozhodnutí ustanoviť Dávida za kráľa nad celým Izraelom. Ale aj všetci ostatní Izraelci jednomyseľne chceli ustanoviť Dávida za kráľa. 40 Po tri dni tam zostali a jedli a pili s Dávidom. Ich bratia pre nich všetko nachystali. 41 Ale aj ich susedia až po Isachara, Zabulona a Neftaliho dovážali im živobytie na osloch, na ťavách, na muliciach a na voloch: múku, figy, sušené hrozienka, víno a olej, hovädzí a ovčí statok v hojnosti, lebo v Izraeli bola radosť.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk