Predchádzajúca kapitola

10. kapitola

Bitka na Gelboe, Šaulova smrť

1 Filištínci bojovali proti Izraelu a Izraelci sa dali na útek pred Filištíncami a popadali pobití na vrchu Gelboe.
2 Filištínci prenasledovali Šaula a jeho synov a zabili Jonatana, Abinadaba a Malkišuu, Šaulových synov. 3 Potom sa ťažký boj sústredil na Šaula. Zastihli ho lukostrelci, ktorí ho ťažko zranili. 4 Vtedy povedal Šaul svojmu zbrojnošovi: "Vytas svoj meč a prebodni ma, aby neprišli tí neobrezanci a neurobili si zo mňa posmech." Ale jeho zbrojnoš nechcel, lebo bol naplnený hrôzou. Vtedy Šaul schytil svoj meč a hodil sa naň. 5 Keď zbrojnoš videl, že Šaul je mŕtvy, aj on naľahol na svoj meč a zomrel s ním. 6 Tak zomreli spolu Šaul, jeho traja synovia a celý jeho dom. 7 Keď všetci Izraelci, ktorí bývali v doline, videli, že Izraelci sa dali na útek a že Šaul i jeho synovia zomreli, opustili svoje mestá a ušli. Filištínci prišli a usadili sa v nich. 8 Keď na druhý deň prišli Filištínci olupovať zabitých, našli Šaula i jeho troch synov padlých na vrchu Gelboe. 9 Zobliekli ho, vzali jeho hlavu i výzbroj a poslali kolovať po filištínskej krajine, aby oznámili dobrú zvesť svojim modlám a svojmu ľudu. 10 Jeho zbrane uložili v dome svojho boha a jeho lebku nastokli v Dagonovom chráme. 11 Keď sa všetci obyvatelia Jabeša v Galaáde dozvedeli, čo všetko urobili Filištínci Šaulovi, 12 všetci bojaschopní muži sa dali na cestu. Vzali mŕtve telá Šaula a jeho synov, doniesli ich do Jabeša a ich kosti pochovali v Jabeši pod tamariškou a postili sa sedem dní. 13 Šaul zomrel pre svoju nevernosť Jahvemu: neposlúchol Jahveho slovo, aj preto, že sa dopytoval ducha zomrelého. 14 S Jahvem sa neradil a on ho vydal na smrť a kráľovstvo preniesol na Dávida, Izajovho syna.