Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

22. kapitola

Achab sa rozhodne za výpravu do Ramotu v Galaáde

1 Tri roky nebola vojna medzi Aramom a Izraelom.
2 V treťom roku prišiel judský kráľ Jozafat k izraelskému kráľovi. 3 Izraelský kráľ povedal svojim dôstojníkom: "Dobre viete, že mesto Ramot v Galaáde patrí nám. A my nerobíme nič, aby sme ho vzali z rúk aramejského kráľa." 4 Potom sa opýtal Jozafata: "Pôjdeš so mnou bojovať o Ramot v Galaáde?" Jozafat odpovedal izraelskému kráľovi: "Počítaj so mnou ako so sebou samým, s mojimi ľuďmi ako s tvojimi, s mojimi vozmi ako s tvojimi."

Falošní proroci predpovedajú úspech

5 Ale Jozafat povedal izraelskému kráľovi: "Prosím ťa, vyžiadaj si Jahveho slovo, a to ešte dnes!"
6 Izraelský kráľ zhromaždil prorokove, okolo štyristo mužov, a opýtal sa ich: "Mám tiahnuť na Ramot v Galaáde, alebo to nechať tak?" Odpovedali: "Tiahni! Jahve ho vydá kráľovi do rúk." 7 Ale Jozafat povedal: "Nie je tu ešte iný Jahveho prorok, aby sme sa s ním mohli poradiť?" 8 Izraelský kráľ odpovedal Jozafatovi: "Ešte je jeden človek, prostredníctvom ktorého by sme sa mohli opýtať Jahveho, ale toho nenávidím, lebo mi neprorokuje dobré, len zlé. Je to Micheáš, Jimlov syn." Ale Jozafat povedal: "Nehovor tak, kráľ!" 9 Nato si izraelský kráľ zavolal jedného dvorana a prikázal mu: "Ponáhľaj sa po Micheáša, Jimlovho syna!" 10 Izraelský kráľ a judský kráľ Jozafat sedeli každý na svojom tróne, odetí do slávnostného rúcha, na priestranstve pred vchodom do brány Samárie. A všetci proroci prorokovali pred nimi. 11 Cidkija, Kenanov syn, si urobil železné rohy a kričal: "Takto hovorí Jahve: Nimi budeš klať Aramejcov, kým ich nezničíš." 12 Všetci proroci prorokovali podobne: "Vytiahni na Ramot v Galaáde, budeš mať úspech. Jahve ho vydá do rúk kráľa!"

Prorok Micheáš predpovedá neúspech

13 Posol, ktorý šiel zavolať Micheáša, mu povedal: "Pozri, reči prorokov sú pre kráľa jednomyseľne priaznivé. Nech je aj tvoja reč ako reč jedného z nich! Predpovedaj úspech!"
14 Micheáš odpovedal: "Ako že žije Jahve, budem hovoriť, čo mi Jahve povie." 15 Keď prišiel ku kráľovi, kráľ sa ho opýtal: "Micheáš, máme ísť do boja do Ramotu v Galaáde, alebo to nechať tak?" Odpovedal mu: "Tiahni, budeš mať úspech. Jahve ho vydá kráľovi do rúk." 16 Kráľ mu na to povedal: "Koľkokrát ťa mám zaprisahať, aby si mi hovoril len pravdu v Jahveho mene?" 17 On odpovedal: "Videl som celý Izrael rozptýlený po vrchoch ako ovce, čo nemajú pastiera. A Jahve povedal: Nemajú už pána, nech sa každý vráti v pokoji domov!" 18 Vtedy izraelský kráľ povedal Jozafatovi: "Nepovedal som ti, že tento človek mi neprorokuje nič dobré, vždy iba zlé?" 19 Micheáš pokračoval: "Počuj radšej Jahveho slovo: Videl som Jahveho sedieť na tróne; celé nebeské vojsko stálo v jeho prítomnosti, po jeho pravici a po jeho ľavici. 20 Jahve sa pýtal: ‚Kto oklame Achaba, aby tiahol na Ramot v Galaáde a padol tam?‘ Odpovedali jeden tak, druhý onak. 21 Vtedy predstúpil Duch a zastal pred Jahvem a povedal: ‚Ja ho oklamem.‘ Jahve sa ho opýtal: ‚Čím?‘ 22 On odpovedal: ‚Vyjdem a budem lživým duchom v ústach všetkých jeho prorokov.‘ Jahve povedal: ‚Ty ho oklameš, dokážeš to. Choď a urob to!‘ 23 Pozri, Jahve vložil lživého ducha do úst všetkých týchto tvojich prorokov. Ale Jahve vyslovil proti tebe nešťastie." 24 Vtedy pristúpil Cidkija, Kenanov syn, udrel Micheáša po tvári a povedal: "Kadiaľ odišiel odo mňa Jahveho Duch, aby hovoril s tebou?" 25 Micheáš odpovedal: "Uvidíš to v ten deň, keď budeš behať z izby do izby, aby si sa skryl." 26 Izraelský kráľ prikázal: "Chyťte Micheáša a odovzdajte ho Amonovi, veliteľovi mesta, a kráľovskému synovi Joašovi. 27 Povedzte im: ‚Takto hovorí kráľ: Tohto chlapa hoďte do väzenia a dávajte mu len kúsok chleba a vody, kým sa v pokoji nevrátim.‘" 28 Micheáš sa ozval: "Ak sa ty naozaj v pokoji vrátiš, to znamená, že Jahve nehovoril skrze mňa."

Achabova smrť pri Ramote v Galaáde

29 Izraelský kráľ a judský kráľ Jozafat vytiahli na Ramot v Galaáde.
30 Izraelský kráľ povedal Jozafatovi: "Ja sa prestrojím a tak pôjdem do boja, ale ty si obleč kráľovské šaty." Izraelský kráľ sa teda prestrojil a tak šiel do boja. 31 Aramejský kráľ rozkázal veliteľom vozov: "Neútočte ani proti malému, ani proti veľkému, ale iba proti izraelskému kráľovi!" 32 Keď velitelia vozov videli Jozafata, povedali si: "To je izraelský kráľ" a obrátili sa do boja proti nemu; ale Jozafat vyrazil svoj vojnový pokrik, 33 a keď velitelia vozov videli, že to nie je izraelský kráľ, odvrátili sa od neho. 34 Vtedy akýsi vojak natiahol luk, ani nevedel, na koho mieri, a zasiahol izraelského kráľa medzi spony pancierov. On povedal svojmu vozatajovi: "Obráť a vyvez ma z bojiska, lebo som ranený." 35 Ale boj sa v ten deň stále stupňoval, kráľa podopierali v jeho voze proti Aramejcom a večer zomrel; krv z jeho rany vytekala na dno voza. 36 Pri západe slnka prebehol táborom pokrik: "Každý do svojho mesta, každý do svojej krajiny! 37 Kráľ je mŕtvy!" Išli do Samárie a kráľa pochovali v Samárii. 38 Jeho voz umývali v samárijskom rybníku, psy lízali jeho krv a neviestky sa v tom kúpali podľa slova, ktoré povedal Jahve.

Zakončenie Achabovej vlády

39 Ostatné Achabove príbehy, všetko, čo vykonal, dom zo slonoviny, ktorý vystaval, všetky mestá, ktoré vybudoval, všetko je opísané v knihe Letopisov izraelských kráľov.
40 Achab sa uložil ku svojim otcom a jeho syn Achazjahu sa stal kráľom miesto neho.

Jozafatovo kráľovstvo v Judsku (870 – 849)

41 Jozafat, Asov syn, sa stal kráľom nad Júdom vo štvrtom roku izraelského kráľa Achaba.
42 Jozafat mal tridsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a dvadsaťpäť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Azuba, Šilchiho dcéra. 43 Jozafat celkom chodil po cestách svojho otca Asu, neodchýlil sa od nich, robil, čo sa páči Jahvemu. 44 Ale svätyne na výšinách neboli odstránené; ľud tam naďalej prinášal obety a pálil kadidlo. 45 Jozafat nažíval v pokoji s izraelským kráľom. 46 Ostatné Jozafatove príbehy, jeho hrdinstvo, ktoré dokázal a s ktorým bojoval, to je zapísané v knihe Letopisov judských kráľov. 47 Aj zvyšok zasvätencov modlárskeho smilstva, ktorý zostal ešte z čias jeho otca Asu, odstránil z krajiny. 48 V tom čase v Edome nebol kráľa, len kráľovský miestodržiteľ. 49 Jozafat dal postaviť aj taršišské lode, ktoré mali dovážať zlato z Ofiru, ale sa neplavili, lebo stroskotali v Ecjon-Geberi. 50 Vtedy povedal Achabov syn Achazjahu Jozafatovi: "Nech idú moji sluhovia s tvojimi na lodiach." Ale Jozafat to neprijal. 51 Keď sa Jozafat uložil ku svojim otcom, pochovali ho v meste jeho otca Dávida; jeho syn Joram sa stal kráľom namiesto neho.

Izraelský kráľ Achazjahu (853 – 852) a prorok Eliáš

52 Achazjahu, Achabov syn, sa stal kráľom nad Izraelom v Samárii v sedemnástom roku judského kráľa Jozafata a kraľoval nad Izraelom dva roky.
53 Robil, čo sa Jahvemu nepáči, chodil po cestách svojho otca a svojej matky, tiež Jeroboama, Nebatovho syna, ktorý zatiahol Izrael do hriechu. 54 Uctieval si Baala, klaňal sa mu a hneval Jahveho, Boha Izraela, celkom tak, ako robil jeho otec.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk