Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

20. kapitola

Obliehanie Samárie

1 Ben-Hadad, kráľ Aramu, zhromaždil celé svoje vojsko. Šlo s ním tridsaťdva kráľov, kone a vojnové vozy. Vytiahol proti Samárii, obľahol ju a zaútočil na ňu.
2 Potom poslal k izraelskému kráľovi Achabovi poslov s týmto odkazom: "Toto hovorí Ben-Hadad. 3 Tvoje striebro a zlato je moje, tvoje ženy a tvoje najlepšie deti patria mne." 4 Izraelský kráľ odpovedal: "Tak, ako hovoríš, kráľ, môj pán, tvoj som so všetkým, čo mám." 5 No poslovia sa vrátili a povedali: "Toto ti dáva na vedomie Ben-Hadad: Poslal som k tebe s odkazom: ‚Vydaj mi svoje striebro a svoje zlato, svoje ženy a svoje deti.‘ 6 Nuž zajtra o tomto čase pošlem k tebe svojich sluhov, oni prehľadajú tvoj dom a domy tvojich sluhov. Všetko, čo sa im bude páčiť, zoberú a odnesú." 7 Izraelský kráľ povolal všetkých starších krajiny a povedal: "Zreteľne vidíte, že tento má zlé úmysly. Keď poslal ku mne po moje ženy, mojich synov, po moje striebro a po moje zlato, nič som mu neodoprel." 8 Všetci starší a všetok ľud mu povedali: "Neposlúchni a neprivoľ!" 9 On teda Ben-Hadadovým poslom povedal: "Povedzte kráľovi, môjmu pánovi: Všetko, čo si po prvý raz pýtal od svojho sluhu, by som spravil, ale túto vec nemôžem urobiť." Poslovia sa vrátili a odovzdali odpoveď. 10 Nato mu Ben-Hadad poslal tento odkaz: "Nech mi bohovia urobia toto zlo a tamto ešte nech pridajú, ak sa po zničení Samárie ujde zo zrúcanín mesta každému vojakovi, čo ma nasleduje, za hrsť prachu!" 11 Izraelský kráľ odpovedal: "Neoslavuj víťazstvo príliš skoro! Ešte nepadlo posledné slovo!" 12 Keď Ben-Hadad vypočul tento odkaz, práve pil s ostatnými kráľmi v tábore, rozkázal svojim sluhom: "Zaujmite postavenia!" A oni zaujali postavenia proti mestu.

Izraelské víťazstvo

13 Vtedy prišiel k izraelskému kráľovi Achabovi istý prorok a povedal mu: "Jahve ti posiela tento odkaz: Vidíš tieto velikánske hučiace zástupy vojska? Dnes ho vydám do tvojich rúk. Potom poznáš, že ja som Jahve."
14 Achab sa pýtal: "Skrze koho?" Prorok odpovedal: "Takto hovorí Jahve: Skrze družinu mladých pod velením kniežat krajov." Achab sa pýtal ďalej: "Kto začne útok?" Prorok odpovedal: "Ty." 15 Achab urobil prehliadku družiny mladých pod velením kniežat krajov. Bolo ich dvestotridsaťdva. Potom urobil prehliadku aj celého vojska, všetkých Izraelcov, bolo ich sedemtisíc. 16 Izraelci zaútočili napoludnie, keď sa Ben-Hadad opíjal vo svojom tábore s tridsiatimi dvoma kráľmi, svojimi spojencami. 17 Najprv vyrazila družina mladých pod velením kniežat krajov. Ben-Hadad si žiadal správy a oznámili mu: "Zo Samárie vyšli nejakí muži." 18 Vtedy rozkázal: "Ak vyšli s pokojnými úmyslami, chyťte ich živých. Ak vyšli bojovať, tiež ich pochytajte živých!" 19 Zatiaľ družina mladých pod velením kniežat krajov vyrazila do útoku a za ňou ostatné vojsko. 20 Každý zabil jedného protivníka. Aramejci sa dali na útek a Izraelci ich prenasledovali. Aramejský kráľ Ben-Hadad sa zachránil na koni so záprahom. 21 Vtedy vyrazil izraelský kráľ, zajal kone i vozy a Aramejcom spôsobil veľkú porážku.

Vložka

22 Prorok šiel k izraelskému kráľovi a povedal mu: "Choď, zozbieraj svoje sily a uváž, čo máš robiť, lebo takto na rok vyjde aramejský kráľ znovu proti tebe!"
23 Radcovia aramejského kráľa mu vraveli: "Ich Boh je Bohom vrchov. Preto nás premohli. Ak však budeme proti nim bojovať na rovine, iste ich premôžeme. 24 Preto teraz urob toto: zosaď spojeneckých kráľov z veliteľských miest a postav ta miestodržiteľov. 25 Zorganizuj si nové vojsko, mocné ako to, čo si stratil, s toľkými jazdcami a vozmi ako predtým. Budeme bojovať proti nim na rovine a iste ich premôžeme." On vypočul ich radu a urobil tak.

Víťazstvo pri Afeku

26 Na prelome roku Ben-Hadad vykonal odvod Aramejcov a pritiahol k Afeku do boja s Izraelom.
27 Aj Izraelci boli zvolaní do zbrane, zásobení potravinami a išli proti nim. Aramejci zaplnili krajinu a Izraelci, utáborení oproti nim, boli ako dva kŕdliky kôz. 28 Boží muž pristúpil k izraelskému kráľovi a povedal: "Toto hovorí Jahve: Aramejci vravia, že Jahve je Bohom vrchov, a nie Bohom rovín, preto ti ich vydám do rúk, hoci ich je veľmi veľa. Potom si uvedomíte, že ja som Jahve." 29 Po sedem dní táborili naproti sebe. Na siedmy deň sa strhol boj a Izraelci pobili stotisíc pešiakove Aramejcov za jediný deň. 30 Pozostalí utiekli do mesta Afeku, ale na dvadsaťsedemtisíc pozostalých sa zrútili hradby mesta. Aj Ben-Hadad utiekol do mesta a utiahol sa do skrytej izby. 31 Jeho sluhovia mu povedali: "Pozri, počuli sme, že izraelskí králi sú králi milosrdní. Nuž natiahnime si vrecia na šaty a otočme si hlavy povrazmi a vyjdime k izraelskému kráľovi. Možno ťa nechá nažive." 32 Obliekli si teda vrecovinu a oviazali hlavy povrazmi, šli pred izraelského kráľa a povedali: "Tvoj sluha Ben-Hadad prosí: ‚Nechaj ma nažive.‘" Odpovedal: "On ešte žije? Je mojím bratom." 33 Tí muži to brali ako dobrý znak, rýchlo ho chytili za slovo a povedali: "Ben-Hadad je tvoj brat." Achab odpovedal: "Choďte, priveďte ho!" Keď Ben-Hadad došiel, Achab ho pozval do svojho voza. 34 Ben-Hadad mu povedal: "Vraciam ti mestá, ktoré môj otec vzal tvojmu otcovi, a dávam ti právo zriadiť bazáry v Damasku, ako mal môj otec v Samárii." Achab odpovedal: "A ja ťa na základe tejto zmluvy prepúšťam na slobodu." Uzavrel s ním teda zmluvu a prepustil ho na slobodu.

Prorok odsúdi Achabovo správanie

35 Vtedy jeden z prorockých synov povedal na Jahveho príkaz svojmu druhovi: "Udri ma, prosím ťa!" Ale ten odoprel udrieť ho.
36 Povedal mu teda: "Pretože si neposlúchol Jahveho hlas, len čo odídeš odo mňa, zabije ťa lev." Ako odišiel od neho, napadol ho lev a zabil ho. 37 Ten prorok stretol iného a povedal mu: "Udri ma, prosím ťa!" Ten muž ho udrel tak silno, že ho zranil. 38 Potom prorok šiel čakať kráľa na ceste. Urobil sa nepoznateľným obväzom na očiach. 39 Keď kráľ šiel okolo, skríkol na neho: "Kráľ, ja, tvoj sluha, som bol uprostred boja, keď jeden vojak vystúpil z radu, priviedol ku mne muža a povedal: ‚Stráž tohto človeka! Ak sa stratí, ručíš mi za jeho život svojím životom alebo mi zaplatíš talent striebra.‘ 40 Zatiaľ však, čo som bol ja, tvoj sluha, zaujatý prácami, ten zajatec utiekol." Izraelský kráľ mu povedal: "Ty sám si vyriekol rozsudok nad sebou." 41 Vtom si ten rýchle odstránil obväz a izraelský kráľ poznal, že je to jeden z prorokov. 42 Prorok povedal kráľovi: "Takto hovorí Jahve: Ty si nechal utiecť muža, ktorý prepadol mojej kliatbe, preto teraz ty zaplatíš za jeho život svojím životom a tvoj ľud zaplatí za jeho ľud!" 43 Izraelský kráľ sa vrátil do Samárie, do svojho domu nahnevaný a v zlej nálade.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk