Predchádzajúca kapitola

17. kapitola

Oznámenie pohromy

1 Tišban Eliáš z Tišby, mesta v Galaáde, povedal Achabovi: "Ako že žije Jahve, Boh Izraela, ktorému slúžim, po tieto roky nebude ani rosa, ani dážď, ak len nie na môj príkaz."

Pri potoku Kerit

2 Jahveho slovo mu zaznelo takto:
3 "Odíď odtiaľto, obráť sa na východ a ukry sa pri potoku Kerit, ktorý je východne od Jordánu. 4 Z potoka budeš piť a krkavcom som prikázal, aby ťa tam živili." 5 Odišiel teda a urobil podľa Jahveho slova, išiel sa usadiť pri potoku Kerit, na východ od Jordánu. 6 Krkavce mu prinášali chlieb a mäso ráno, chlieb a mäso večer a pil z potoka.

V Sarepte. Zázrak s múkou a s olejom

7 Po nejakom čase však potok vyschol, lebo v krajine nebolo dažďa.
8 Vtedy mu zaznelo Jahveho slovo: 9 "Vstaň, choď do Sarepty, ktorá patrí k Sidonu, a bývaj tam. Prikázal som tam jednej vdove, aby ťa živila." 10 On vstal a odišiel do Sarepty. Keď došiel k mestskej bráne, bola tam vdova, ktorá zbierala drevo. Zavolal na ňu a povedal: "Prines mi, prosím, trochu vody v nádobe, nech sa napijem!" 11 A keď mu šla doniesť, zavolal za ňou: "Prines mi aj kúsok chleba!" 12 Ona mu odpovedala: "Ako že žije Jahve, tvoj Boh, nemám nič upečené. Mám len za hrsť múky v hrnci a trochu oleja v krčahu. Práve zbieram pár triesok dreva a idem to pripraviť sebe a svojmu synovi. Zjeme to a môžeme zomrieť." 13 Ale Eliáš jej povedal: "Neboj sa! Choď a urob, ako hovoríš, lenže urob z toho najprv malý bochník pre mňa a prines mi ho. Sebe a svojmu synovi urobíš potom. 14 Lebo takto hovorí Jahve, Boh Izraela: Hrniec múky sa nevyprázdni, krčah oleja sa nevyčerpá, až do dňa, keď Jahve zošle dážď na zem." 15 Ona išla a urobila, ako jej kázal Eliáš, a jedla ona, on i jej syna. 16 Hrniec múky sa nevyprázdnil a krčah oleja sa nevyčerpal podľa slova, ktoré Jahve povedal ústami Eliáša.

Vzkriesenie vdovinho syna

17 Po týchto udalostiach sa stalo, že ochorel syn tej ženy, panej domu, a choroba bola taká prudká, že aj skonal.
18 Vtedy povedala Eliášovi: "Čo mám ja s tebou do činenia, Boží muž? Prišiel si ku mne, aby si mi pripomenul moje hriechy a usmrtil môjho syna!" 19 On jej povedal: "Daj mi svojho syna!" Potom jej ho vzal z lona, vyniesol ho do hornej izby, kde býval. Položil ho na svoje lôžko. 20 Potom volal k Jahvemu slovami: "Jahve, Bože môj, či tejto vdove, u ktorej žijem ako hosť, urobíš zle, že jej necháš zomrieť syna?" 21 Tri razy sa sklonil nad dieťaťom a vzýval Jahveho: "Jahve, Bože môj, prosím ťa, vráť do tohto dieťaťa jeho dušu!" 22 Jahve vypočul Eliášovu prosbu, duša sa vrátila do dieťaťa a ono ožilo. 23 Eliáš povedal: "Pozri, tvoj syn žije." 24 Žena odpovedala Eliášovi: "Teraz viem, že si Boží muž a že Jahveho slovo v tvojich ústach je pravda."