Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

16. kapitola

1 Vtedy zaznelo Jahveho slovo Jehuovi, Chananiho synovi, proti Bašovi: 2 "Ja som ťa vyzdvihol z prachu a ustanovil som ťa za knieža nad mojím izraelským ľudom, ale ty si nasledoval Jeroboamovo správanie a zviedol si k hriechu môj izraelský ľud, aby ma urážal svojimi hriechmi. 3 Preto ťa teraz zmetiem, Baša, i tvoj dom: s tvojím domom naložím podobne ako s domom Jeroboama, Nebatovho syna. 4 Kto Bašovi zomrie v meste, toho zožerú psy, a kto mu zomrie na poli, toho zožerú nebeské vtáky." 5 Ostatné Bašove príbehy, všetko, čo vykonal, aj jeho hrdinstvo, je zapísané v knihe Letopisov izraelských kráľov. 6 Baša sa uložil ku svojim otcom a pochovali ho v Tirci. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Ela. 7 Nadto skrze proroka Jehua, syna Chananiho, zaznelo Jahveho slovo proti Bašovi a proti jeho domu jednak pre všetko, čo zlé vykonal v Jahveho očiach urážajúc ho svojimi skutkami a že sa stal ako Jeroboamov dom, jednak preto, lebo vyvraždil Jeroboamov dom.

Elovo kráľovstvo v Izraeli (886 – 885)

8 V dvadsiatom šiestom roku judského kráľa Asu sa stal kráľom nad Izraelom v Tirci Bašov syn Ela, na dva roky.
9 Jeho dôstojník Zimri, veliteľ polovice vojnových vozov, sa sprisahal proti nemu. Kráľ sa opil v Tirci v dome Arcu, ktorý bol aj správcom paláca v Tirci, 10 prišiel Zimri, udrel ho a zabil v dvadsiatom siedmom roku judského kráľa Asu a stal sa kráľom po ňom. 11 Keď sa stal kráľom a zaujal jeho trón, pobil celý Bašov dom a nezanechal z neho nič mužského, ani príbuzných, ani priateľov. 12 Zimri teda vyhubil celý Bašov dom podľa Jahveho slova, ktoré vyslovil Jahve proti Bašovi skrze proroka Jehua, 13 pre všetky Bašove hriechy a pre hriechy jeho syna Elu, ktoré páchali a ktorými zvádzali na hriech Izrael, a tak hnevali Jahveho, Boha Izraela, svojimi modlami. 14 Ostatné Elove príbehy, všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe Letopisov izraelských kráľov.

Zimriho kráľovstvo v Izraeli (885)

15 V dvadsiatom siedmom roku judského kráľa Asu sa stal v Tirci na sedem dní kráľom Zimri. Vojsko vtedy obliehalo Gibbeton, ktorý patril Filištíncom.
16 Keď sa táboriace vojsko dozvedelo, že sa Zimri sprisahal proti kráľovi a že ho aj zabil, v ten deň v tábore celý Izrael ustanovil za kráľa Omriho, veliteľa vojska. 17 Omri odtiahol s celým Izraelom od Gibbetonu a obľahli Tircu. 18 Keď Zimri videl, že mesto bolo zaujaté, utiahol sa do opevnenej časti kráľovského paláca, zapálil nad sebou kráľovský palác, a tak zomrel. 19 To bolo pre hriechy, ktoré popáchal, keď robil to, čo sa Jahvemu nepáči nasledujúc Jeroboamovo správanie a jeho hriech, do ktorého zavliekol Izrael. 20 Ostatné Zimriho príbehy, ako aj sprisahanie, ktoré urobil, je zapísané v knihe Letopisov izraelských kráľov. 21 Vtedy sa izraelský ľud rozdelil na dve polovice: polovica ľudu bola za Tibniho, Ginatovho syna, a chcela ho urobiť kráľom. Druhá polovica stála za Omri. 22 Ale ľud, ktorý bol za Omriho, zvíťazil nad stranou Tibniho, Ginatovho syna. Tibni zomrel a kráľom sa stal Omri.

Omriho kráľovstvo v Izraeli (885 – 874)

23 V tridsiatom prvom roku judského kráľa Asu sa Omri stal kráľom nad Izraelom na dvanásť rokov. V Tirci kraľoval šesť rokov.
24 Potom od Šemera kúpil za dva talenty striebra vrch Samáriu. Postavil na ňom mesto, ktoré nazval Samária (Šomeron), menom majiteľa toho vrchu, Šemera. 25 Omri robil, čo sa Jahvemu nepáčilo, a bol horší ako všetci jeho predchodcovia. 26 Vo všetkom napodobňoval skutky Jeroboama, Nebatovho syna, a hriechy, do ktorých on zavliekol Izrael, keď hneval Jahveho, Boha Izraela, márnymi modlami. 27 Ostatné Omriho príbehy, všetko, čo vykonal, a jeho víťazstvá, sú zapísané v knihe Letopisov izraelských kráľov. 28 Keď sa Omri uložil ku svojim otcom, pochovali ho v Samárii. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Achab.

Úvod do Achabovho kráľovstva (874 – 853)

29 Achab, Omriho syn, sa stal kráľom nad Izraelom v tridsiatom ôsmom roku judského kráľa Asu. Nad Izraelom v Samárii kraľoval Achab, Omriho syn, dvadsaťdva rokov.
30 Achab, Omriho syn, robil, čo sa Jahvemu nepáčilo, a bol ešte horší ako všetci jeho predchodcovia. 31 To bolo ešte málo, že nasledoval hriechy Jeroboama, Nebatovho syna, ale vzal si za ženu Jezabel, dcéru sidonského kráľa Ittobaala, a začal slúžiť Baalovi a klaňať sa mu. 32 Postavil aj oltár Baalovi v Baalovom chráme, ktorý vystaval v Samárii. 33 Achab postavil tiež posvätný stĺp a vykonal ešte iné urážlivé veci, ktorými hneval Jahveho, Boha Izraela, viac, ako všetci izraelskí králi pred ním. 34 Za jeho čias Chiel z Betelu znovu postavil Jericho. Za cenu Abirama, svojho prvorodeného, položil jeho základy a za cenu Seguba, svojho najmladšieho, vsadil jeho brány podľa Jahveho slova, ktoré povedal Jahve skrze Jozueho, Nunovho syna.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk