9. kapitola

Pavlov príklad

1 Či ja nie som slobodný? Či nie som apoštol? Vari som nevidel Ježiša, nášho Pána? A vy nie ste moje dielo v Pánovi?
2 Ak pre iných nie som apoštolom, pre vás určite som, veď vy ste pečaťou môjho apoštolátu v Pánovi. 3 Toto je moja obrana proti tým, čo ma posudzujú. 4 Nemáme právo jesť a piť? 5 Nemáme právo brať so sebou kresťanskú ženu ako ostatní apoštoli a Pánovi bratia a Kéfas? 6 Alebo len ja a Barnabáš nemáme právo nepracovať? 7 Kto kedy vojenčí na svoje trovy? Kto sadí vinicu, a neje z nej ovocie? Alebo kto pasie stádo, a neživí sa mliekom stáda? 8 Hovorím to len po ľudsky? A nehovorí to aj Zákon? 9 V Mojžišovom Zákone je napísané: Nezaviažeš hubu mlátiacemu volovi! Vari tu Boh myslí na voly? 10 A nehovorí to skôr pre nás? Veď pre nás je napísané, že ten, čo orie, má orať v nádeji, že dostane z úrody, a ten, čo mláti, v tej istej nádeji. 11 Keď sme vám zasiali duchovné, je to mimoriadne, že žneme hmotné? 12 Ak majú na vás iní toto právo, nemáme ho tým skôr my? Avšak my sme nepoužili toto právo. Naopak, my znášame všetko, aby sme nestavali prekážku Kristovmu evanjeliu. 13 Neviete, že sluhovia Chrámu žijú z Chrámu, a tí, čo slúžia pri oltári, dostávajú časť obiet oltára? 14 Tak isto nariadil Pán tým, čo zvestujú evanjelium, aby žili z evanjelia. 15 Ale ja som nepoužil ani jedno z týchto práv. A nepíšem vám preto, aby som sa toho dožadoval. Radšej zomrieť, akoby mi niekto mal vziať, čo si najviac cením. 16 Veď ak hlásam evanjelium, nemám sa čím chváliť, to je moja povinnosť a beda mi, keby som evanjelium nehlásal! 17 Keby som sa bol rozhodol hlásať evanjelium z vlastnej vôle, bolo by správne dostať odmenu. Ale nakoľko mi to bolo naložené ako povinnosť, len konám túto povinnosť. 18 Aká je teda moja odmena? Spokojnosť, že hlásam Krista zadarmo, neužívajúc svoje právo, ktoré mi dáva hlásanie evanjelia. 19 Ja som slobodný človek voči všetkým a stal som sa otrokom všetkých, aby som získal čím viacerých. 20 Pre Židov som sa stal ako Žid, aby som získal Židov. Pre tých, čo sú pod Zákonom – ja, ktorý nie som pod Zákonom –, stal som sa ako pod Zákonom, aby som získal tých, čo boli pod Zákonom. 21 Pre tých, čo boli bez Zákona, stal som sa akoby bez Zákona – ja, ktorý nie som bez Zákona Božieho, lebo som pod zákonom Kristovým –, aby som získal tých bez Zákona. 22 Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Stal som sa všetkým pre všetkých, aby som zachránil za každú cenu aspoň niektorých. 23 A všetko toto robím pre evanjelium, aby som mal na ňom podiel. 24 Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dostane cenu? Bežte tak, aby ste cenu dosiahli. 25 Každý atlét sa zdržuje všetkého; ale oni preto, aby dosiahli porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. 26 Ja teda tak bežím, nie ako na neisto, tak zápasím, nie ako by som bil do vetra, 27 ale krotím svoje telo a cvičím ho ako otroka, aby som azda, kým iným kážem, sám nebol vylúčený.