Predchádzajúca kapitola

8. kapitola

Teoretická stránka

1 O mäse obetovanom modlám všetci vieme, čo si myslieť, lebo o tejto veci máme všetci vedomosti. Ale vedomosti vedú k domýšľavosti, kým láska buduje.
2 Ak si niekto myslí, že niečo vie, ešte to nevie tak, ako by mal vedieť. 3 Ale ak niekto miluje Boha, toho Boh pozná. 4 O jedení mäsa obetovaného modlám vieme, že modla nie je vo svete ničím a že niet Boha okrem jediného Boha. 5 Lebo aj keď sú takí, čo sa nazývajú bohmi, či už na nebi, alebo na zemi, ako je veľa bohov a veľa pánov, 6 pre nás je jediný Boh, Otec, od ktorého je všetko, a my sme pre neho a jediný Pán, Ježiš Kristus, skrze ktorého všetko je, aj my sme skrze neho.

Hľadisko lásky

7 Lenže nie všetci majú toto poznanie. Niektorí boli tak zvyknutí na modloslužbu, že jedia obetované mäso ako obetované modlám, a ich svedomie, ešte slabé, sa poškvrní tým jedením.
8 Ale jedlo nás nepriblíži k Bohu. Keď nejeme, nič nestratíme, a keď jeme, nič nezískame. 9 Ale dajte si pozor, aby táto vaša sloboda nebola na pohoršenie slabým. 10 Ak ten slabý vidí teba, čo máš poznanie, sedieť za stolom v pohanskom chráme, či sa neposmelí jeho svedomie, ktoré je slabé, aby jedol mäso obetované modlám? 11 A slabý zahynie pre tvoje poznanie, tento brat, pre ktorého zomrel Kristus! 12 Keď takto hrešíte proti bratom a zraňujete ich slabé svedomie, hrešíte proti Kristovi. 13 Preto ak jedlo má zapríčiniť pád môjho brata, nebudem nikdy jesť mäso, aby som nezapríčinil pád môjho brata.