Predchádzajúca kapitola

5. kapitola

1 Ba počuť o smilstve medzi vami, a o takom smilstve, o akom ani medzi pohanmi nepočuť, aby mal niekto manželku svojho otca. 2 A vy sa vystatujete! Mali by ste byť plní smútku a vylúčiť spomedzi seba toho, čo sa dopustil takého činu. 3 Ja som už, hoci telom vzdialený, no duchom prítomný, odsúdil toho, čo to urobil. 4 Treba v mene nášho Pána Ježiša, vy a môj duch, keď sa zhromaždíme mocou nášho Pána Ježiša, 5 vydať tohto človeka satanovi na záhubu tela, aby sa duch zachránil v Pánov deň. 6 Nemáte sa čím vystatovať! Neviete, že trocha kvasu prekvasí celé cesto? 7 Vyčistite starý kvas skazenosti, aby ste boli novým cestom ako nekvasené chleby! A to už ste, lebo Kristus, naša pascha, bol už obetovaný. 8 Preto slávme sviatok bez starého kvasu zloby a neprávosti, ale s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy! 9 Napísal som vám v liste, aby ste sa nestýkali so smilníkmi, 10 nemyslel som všeobecne so smilníkmi tohto sveta či s chamtivcami, lupičmi alebo modloslužobníkmi, to by ste museli odísť z tohto sveta. 11 Nie, napísal som vám, aby ste sa nestýkali s tým, ktorý, hoci nosí meno brat, je smilník, chamtivec, modloslužobník, nactiutŕhač, opilec alebo lupič, a tiež, aby ste s takým človekom ani nejedli. 12 Veď prečo by som mal súdiť tých, čo sú vonku? Vari nesúdite aj vy tých, čo sú vnútri? 13 Tých, čo sú vonku, bude súdiť Boh. Vylúčte zlého spomedzi seba.