Predchádzajúca kapitola

4. kapitola

1 Nech nás teda každý pokladá za Kristových podriadených a správcov Božích tajomstiev. 2 A tak sa od správcov vyžaduje, aby bol každý verný. 3 No mne naozaj málo záleží na tom, či ma súdite vy alebo iný ľudský súd. Ani sám seba nesúdim. 4 Moje svedomie, pravda, mi nič nevyčíta, ale tým ešte nie som ospravodlivený. Mojím sudcom je Pán. 5 A tak nič nesúďte predčasne, kým nepríde Pán. On osvieti, čo je skryté v tmách, a vyjaví úmysly sŕdc. Vtedy dostane každý pochvalu od Boha. 6 Ale v tomto, bratia, vzal som za príklad seba a Apolla, kvôli vám, aby ste sa na tom poučili podľa životnej zásady: "Nič nad to, čo je napísané", aby ste sa nepýšili jedným proti druhému. 7 Veď kto ti dáva vyniknúť? Čo máš, čo si nedostal? A keď si dostal, prečo sa chváliš, akoby si nebol dostal? 8 Už ste sa nasýtili, už ste zbohatli. Stali ste sa kráľmi bez nás. Kiež by ste len kraľovali, aby sme s vami kraľovali aj my! 9 Zdá sa mi, že nám, apoštolom, Boh pridelil posledné miesto ako odsúdeným na smrť. Stali sme sa divadlom pre svet, pre anjelov a ľudí. 10 My sme blázni pre Krista, ale vy ste múdri v Kristovi. My sme slabí, a vy silní; vy ste slávni, my pohŕdaní. 11 Až do tejto hodiny sme hladní, smädní a nahí, bijú nás päsťami, blúdime bez domova. 12 Ťažko pracujeme vlastnými rukami. Preklínajú nás, my žehnáme, prenasledujú nás, my to znášame. 13 Tupia nás, my ticho odpovedáme. Stali sme sa smeťami sveta, vyvrheľmi pre všetkých až doteraz.

Napomenutia

14 Toto nepíšem, aby som vás zahanbil, ale aby som vás napomenul ako svoje milované deti.
15 Keby ste mali desaťtisíc vychovávateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho, lebo v Kristovi Ježišovi skrze evanjelium ja som vás zrodil. 16 Preto vás prosím, buďte mojimi nasledovníkmi. 17 Preto som k vám poslal Timoteja, svojho milovaného syna a verného v Pánovi. On vám pripomenie moje pravidlá života v Kristovi Ježišovi, ako učím všade po všetkých cirkvách. 18 Niektoré osoby v Korinte, mysliac si, že už k vám neprídem, začali si pyšne počínať. 19 Ale prídem k vám čoskoro, ak to bude chcieť Pán, a potom nebudem súdiť slová tých namyslencov, ale ich moci. 20 Lebo Božie kráľovstvo nie je v slovách, ale v moci. 21 Čo chcete? Mám k vám prísť s palicou, alebo s láskou a v duchu miernosti?