Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

1 Nech nás teda každý pokladá za Kristových podriadených a správcov Božích tajomstiev. 2 A tak sa od správcov vyžaduje, aby bol každý verný. 3 No mne naozaj málo záleží na tom, či ma súdite vy alebo iný ľudský súd. Ani sám seba nesúdim. 4 Moje svedomie, pravda, mi nič nevyčíta, ale tým ešte nie som ospravodlivený. Mojím sudcom je Pán. 5 A tak nič nesúďte predčasne, kým nepríde Pán. On osvieti, čo je skryté v tmách, a vyjaví úmysly sŕdc. Vtedy dostane každý pochvalu od Boha. 6 Ale v tomto, bratia, vzal som za príklad seba a Apolla, kvôli vám, aby ste sa na tom poučili podľa životnej zásady: "Nič nad to, čo je napísané", aby ste sa nepýšili jedným proti druhému. 7 Veď kto ti dáva vyniknúť? Čo máš, čo si nedostal? A keď si dostal, prečo sa chváliš, akoby si nebol dostal? 8 Už ste sa nasýtili, už ste zbohatli. Stali ste sa kráľmi bez nás. Kiež by ste len kraľovali, aby sme s vami kraľovali aj my! 9 Zdá sa mi, že nám, apoštolom, Boh pridelil posledné miesto ako odsúdeným na smrť. Stali sme sa divadlom pre svet, pre anjelov a ľudí. 10 My sme blázni pre Krista, ale vy ste múdri v Kristovi. My sme slabí, a vy silní; vy ste slávni, my pohŕdaní. 11 Až do tejto hodiny sme hladní, smädní a nahí, bijú nás päsťami, blúdime bez domova. 12 Ťažko pracujeme vlastnými rukami. Preklínajú nás, my žehnáme, prenasledujú nás, my to znášame. 13 Tupia nás, my ticho odpovedáme. Stali sme sa smeťami sveta, vyvrheľmi pre všetkých až doteraz.

Napomenutia

14 Toto nepíšem, aby som vás zahanbil, ale aby som vás napomenul ako svoje milované deti.
15 Keby ste mali desaťtisíc vychovávateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho, lebo v Kristovi Ježišovi skrze evanjelium ja som vás zrodil. 16 Preto vás prosím, buďte mojimi nasledovníkmi. 17 Preto som k vám poslal Timoteja, svojho milovaného syna a verného v Pánovi. On vám pripomenie moje pravidlá života v Kristovi Ježišovi, ako učím všade po všetkých cirkvách. 18 Niektoré osoby v Korinte, mysliac si, že už k vám neprídem, začali si pyšne počínať. 19 Ale prídem k vám čoskoro, ak to bude chcieť Pán, a potom nebudem súdiť slová tých namyslencov, ale ich moci. 20 Lebo Božie kráľovstvo nie je v slovách, ale v moci. 21 Čo chcete? Mám k vám prísť s palicou, alebo s láskou a v duchu miernosti?
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk