Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

3. kapitola

1 Ja som vám, bratia, nemohol hovoriť ako duchovným, ale ako telesným, ako malým deťom v Kristovi. 2 Mlieko som vám dal piť, nie pevný pokrm, lebo by ste ho neboli zniesli. Ani teraz ho ešte neznesiete, 3 lebo ste ešte telesní. Keď je medzi vami žiarlivosť a svári, nie ste telesní a nežijete po ľudsky? 4 Keď jeden hovorí: "Ja som Pavlov" a druhý: "Ja som Apollov", či to nezmýšľate príliš po ľudsky?

Skutočná úloha kazateľov

5 Kto je Apollo? A kto je Pavol? Obyčajní sluhovia, skrze ktorých ste prijali vieru. Každému z nás Boh zveril jeho úlohu.
6 Ja som sadil, Apollo polieval, ale vzrast dal Boh. 7 Tak ani ten, čo sadí, nie je nič, ani ten, čo polieva, ale Boh, ktorý dáva vzrast. 8 Kto sadí a kto polieva, sú jedno, ale každý dostane vlastnú odmenu podľa toho, ako pracoval. 9 Lebo my sme Boží spolupracovníci a vy ste Božia roľa a Božia stavba. 10 Podľa Božej milosti, ktorú som dostal, ako múdry staviteľ položil som základ a iný na ňom stavia. Ale každý nech dáva pozor, ako stavia! 11 Lebo iný základ nikto nemôže položiť ako ten, čo je už položený, a ním je Ježiš Kristus. 12 Či niekto na tomto základe stavia zo zlata, striebra, drahých kameňov, dreva, sena či slamy, 13 dielo každého vyjde najavo. Deň Božieho súdu to ukáže, lebo sa musí ukázať v ohni, oheň preskúša akosť každého diela. 14 Ak dielo postavené na základe zostane, robotník dostane odmenu; 15 ak jeho dielo zhorí, utrpí škodu, no život si zachráni, ale ako cez oheň. 16 Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? 17 Kto zničí Boží chrám, toho zničí Boh. Lebo Boží chrám je svätý a tento chrám ste vy.

Závery

18 Nech nikto neklame sám seba! Ak si niekto z vás myslí, že je múdry na tomto svete, nech sa stane bláznom, aby bol múdrym.
19 Lebo múdrosť tohto sveta je pred Bohom bláznovstvom. Veď je napísané: Boh chytí múdrych do ich vlastného chytráctva 20 a zasa: Boh pozná myšlienky múdrych a vie, že sú prázdne. 21 Tak nech sa nik nevychvaľuje ľuďmi, lebo všetko je vaše, 22 či Pavol, či Apollo, či Peter, či svet, či život, či smrť, či prítomnosť, či budúcnosť. Všetko je vaše, 23 ale vy ste Kristovi a Kristus je Boží.