Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

1 Ja som vám, bratia, nemohol hovoriť ako duchovným, ale ako telesným, ako malým deťom v Kristovi. 2 Mlieko som vám dal piť, nie pevný pokrm, lebo by ste ho neboli zniesli. Ani teraz ho ešte neznesiete, 3 lebo ste ešte telesní. Keď je medzi vami žiarlivosť a svári, nie ste telesní a nežijete po ľudsky? 4 Keď jeden hovorí: "Ja som Pavlov" a druhý: "Ja som Apollov", či to nezmýšľate príliš po ľudsky?

Skutočná úloha kazateľov

5 Kto je Apollo? A kto je Pavol? Obyčajní sluhovia, skrze ktorých ste prijali vieru. Každému z nás Boh zveril jeho úlohu.
6 Ja som sadil, Apollo polieval, ale vzrast dal Boh. 7 Tak ani ten, čo sadí, nie je nič, ani ten, čo polieva, ale Boh, ktorý dáva vzrast. 8 Kto sadí a kto polieva, sú jedno, ale každý dostane vlastnú odmenu podľa toho, ako pracoval. 9 Lebo my sme Boží spolupracovníci a vy ste Božia roľa a Božia stavba. 10 Podľa Božej milosti, ktorú som dostal, ako múdry staviteľ položil som základ a iný na ňom stavia. Ale každý nech dáva pozor, ako stavia! 11 Lebo iný základ nikto nemôže položiť ako ten, čo je už položený, a ním je Ježiš Kristus. 12 Či niekto na tomto základe stavia zo zlata, striebra, drahých kameňov, dreva, sena či slamy, 13 dielo každého vyjde najavo. Deň Božieho súdu to ukáže, lebo sa musí ukázať v ohni, oheň preskúša akosť každého diela. 14 Ak dielo postavené na základe zostane, robotník dostane odmenu; 15 ak jeho dielo zhorí, utrpí škodu, no život si zachráni, ale ako cez oheň. 16 Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? 17 Kto zničí Boží chrám, toho zničí Boh. Lebo Boží chrám je svätý a tento chrám ste vy.

Závery

18 Nech nikto neklame sám seba! Ak si niekto z vás myslí, že je múdry na tomto svete, nech sa stane bláznom, aby bol múdrym.
19 Lebo múdrosť tohto sveta je pred Bohom bláznovstvom. Veď je napísané: Boh chytí múdrych do ich vlastného chytráctva 20 a zasa: Boh pozná myšlienky múdrych a vie, že sú prázdne. 21 Tak nech sa nik nevychvaľuje ľuďmi, lebo všetko je vaše, 22 či Pavol, či Apollo, či Peter, či svet, či život, či smrť, či prítomnosť, či budúcnosť. Všetko je vaše, 23 ale vy ste Kristovi a Kristus je Boží.