Predchádzajúca kapitola

16. kapitola

Odporúčania, pozdravy, posledné želania

1 Čo sa týka zbierok pre svätých v Jeruzaleme, urobte aj vy tak, ako som napísal galatským cirkvám.
2 Nech si každý z vás v prvý deň týždňa u seba odloží, čo môže, aby sa nerobili zbierky, keď prídem. 3 Keď budem u vás, pošlem tých, ktorých vyberiete, s listom do Jeruzalema zaniesť váš milodar; 4 ak bude vhodné, aby som aj ja šiel, pôjdu so mnou. 5 Prídem k vám, keď prejdem cez Macedónsko, lebo prejdem cez Macedónsko. 6 Možno zostanem u vás, ba aj prezimujem, aby ste ma vy odprevadili na miesto, kde pôjdem. 7 Nechcem vás totiž teraz vidieť len tak idúcky. Dúfam, že u vás nejaký čas ostanem, ak to dovolí Pán. 8 V Efeze zostanem až do Turíc, 9 lebo dvere sú dokorán otvorené pre moju činnosť a protivníkov je veľa. 10 Ak príde Timotej, dbajte, aby sa u vás dobre cítil, veď pracuje na Pánovom diele ako ja. 11 Nech ho teda nik nepodceňuje. Vyprevaďte ho v pokoji, aby prišiel ku mne, lebo ho s bratmi očakávam. 12 Čo sa týka nášho brata Apolla, veľmi som ho prosil, aby šiel k vám s bratmi, ale nechcel ísť teraz, príde však, keď mu to bude vhod. 13 Bdejte, buďte pevní vo viere, vzmužte sa v boji za vieru. 14 Robte všetko s láskou. 15 Ešte jedno odporúčanie, bratia. Viete, že Stefanas a jeho rodina boli prví, čo sa obrátili v Grécku, a že sa dali do služby svätých. 16 Aj vy sa zasa dajte do služby pod vedením takýchto ľudí a tých, čo pracujú a namáhajú sa s nimi. 17 Veľmi sa teším, že Stefanas, Fortunatus a Achajikus ma navštívili a nahradili mi vašu neprítomnosť; 18 tak potešili môjho aj vášho ducha. Takýchto ľudí si vážte. 19 Cirkvi Ázie vás pozdravujú. Veľmi vás pozdravujú v Pánovi Akvila a Priska, tiež zhromaždenie, ktoré sa schádza u nich. 20 Všetci bratia vás pozdravujú. Pozdravte sa navzájom svätým bozkom. 21 Ja, Pavol, vám posielam tento svoj vlastnoručný písomný pozdrav. 22 Ak niekto nemiluje Pána, nech je prekliaty! "Maran atha!" 23 Milosť Pána Ježiša nech je s vami! 24 Moja láska nech je s vami všetkými v Kristovi Ježišovi.