Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

15. kapitola

Skutočnosť vzkriesenia mŕtvych

1 Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám hlásal, ktoré ste prijali a v ktorom zostávate pevní,
2 prostredníctvom neho dosahujete spásu, ak sa ho držíte tak, ako som vám ho hlásal. Ak nie, tak ste verili nadarmo. 3 Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem, 4 že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem, 5 že sa zjavil Petrovi a potom Dvanástim. 6 Potom sa zjavil viac ako päťsto bratom naraz; väčšina z nich žije doteraz, niektorí už zosnuli. 7 Potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým apoštolom 8 a poslednému zo všetkých, ako nedochôdčaťu, zjavil sa aj mne. 9 Veď ja som najmenší z apoštolov. Ba nie som hoden volať sa apoštolom, lebo som prenasledoval Božiu Cirkev. 10 Ale z Božej milosti som tým, čím som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som pracoval viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť so mnou. 11 Skrátka, či už ja alebo iní, toto vám hlásame. A vy ste to uverili. 12 Ak my hlásame, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, ako niektorí z vás môžu hovoriť, že vzkriesenia mŕtvych niet? 13 Ak niet vzkriesenia mŕtvych, ani Kristus nebol vzkriesený. 14 Ale ak Kristus nebol vzkriesený, potom je márne naše ohlasovanie a márna je vaša viera. 15 Boli by sme falošnými Božími svedkami, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj nie sú vzkriesení. 16 Lebo ak mŕtvi nie sú vzkriesení, nie je vzkriesený ani Kristus. 17 A keď Kristus nebol vzkriesený, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch. 18 Potom aj tí, čo zosnuli ako veriaci v Krista, sú stratení. 19 Ak nám Kristus dal nádej iba pre tento život, sme najúbohejší zo všetkých ľudí. 20 Ale pravda je, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, prvotina zosnulých. 21 Lebo smrť prišla skrze človeka, tak skrze človeka prichádza aj vzkriesenie mŕtvych. 22 Veď ako všetci ľudia zomierajú v Adamovi, tak zasa všetci budú oživení v Kristovi. 23 Ale každý v poradí, aké mu patrí: ako prvotina Kristus, potom pri jeho príchode tí, čo budú Kristovi. 24 Potom bude koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu Otcovi, keď zruší každé kniežatstvo, každú mocnosť a silu. 25 Lebo Kristus musí kraľovať, kým mu Boh nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy. 26 Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť, 27 lebo mu všetko položil pod nohy. Ale keď povie: "Všetko je podrobené," je jasné, že okrem toho, ktorý mu všetko podrobil. 28 Keď bude všetko podrobené, vtedy sa aj sám Syn podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby bol Boh všetko vo všetkom. 29 Inak čo získajú tí, ktorí sa dávajú krstiť za mŕtvych? Ak mŕtvi vôbec nebývajú vzkriesení, načo sa dávajú krstiť za nich? 30 A aj my sami, prečo sa vystavujeme nebezpečenstvu v každú hodinu? 31 Každý deň som vystavený smrti, to je taká pravda, ako je pravda, že vy ste moja sláva, bratia, v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. 32 Ak som v Efeze bojoval proti zverom iba pre ľudské dôvody, čo mi to osoží? Ak pre mŕtvych niet vzkriesenia, tak jedzme a pime, lebo zajtra zomrieme. 33 Nedajte sa oklamať: "Zlá spoločnosť kazí dobré mravy." 34 Vytriezvejte, ako sa patrí, a nehrešte; lebo sú niektorí medzi vami, ktorí nepoznajú Boha. Hovorím to na vaše zahanbenie.

Spôsob vzkriesenia

35 Ak niekto povie: "Ako vstanú mŕtvi? V akom tele prídu?"
36 Nerozumný! Čo ty seješ, neožije, ak prv nezomrie! 37 Čo seješ, neseješ budúce telo, ale holé zrno, či už pšeničné alebo nejaké iné. 38 A Boh mu dá telo, aké chce, každému semenu jeho vlastné telo. 39 Všetky telá nie sú tie isté, ale iné je ľudské, iné zvieracie telo, iné vtáčie telo a iné rybie. 40 Sú telesá nebeské a telesá pozemské, ale iný je jas nebeských a iný pozemských. 41 Iný je jas slnka, iný jas mesiaca a iný jas hviezd, veď hviezda sa jasom líši od hviezdy. 42 Tak je to aj so vzkriesením mŕtvych: seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné, 43 seje sa potupené, vstáva slávne; seje sa slabé, vstáva mocné; 44 seje sa telo psychické, vstáva telo duchovné. Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné. 45 Tak je napísané: Prvý človek, Adam, sa stal živou dušou, posledný Adam duchom, ktorý dáva život. 46 Ale nebolo najprv duchovné, lež najprv psychické, až potom duchovné. 47 Prvý človek bol vzatý zo zeme, je pozemský, druhý prichádza z neba. 48 Aký je človek utvorený zo zeme, takí sú aj pozemskí; a aký je nebeský, takí budú aj nebeskí. 49 A ako sme nosili obraz pozemského, tak budeme nosiť obraz nebeského. 50 Toto vám hovorím, bratia: telo a krv nemôžu zdediť Božie kráľovstvo, ani porušiteľnosť zdediť neporušiteľnosť. 51 Áno, poviem vám tajomstvo: Všetci nezomrieme, ale všetci budeme premenení: 52 razom, v jednom okamihu na zvuk poslednej poľnice, lebo poľnica zaznie a mŕtvi vstanú neporušiteľní a my budeme premenení. 53 Veď toto porušiteľné telo si musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné telo si musí obliecť nesmrteľnosť.

Víťazný hymnus a záver

54 Keď si táto porušiteľná bytosť oblečie neporušiteľnosť a táto smrteľná bytosť si oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa splní napísané slovo: Smrť bola pohltená víťazstvom.
55 Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoje žihadlo? 56 Žihadlom smrti je hriech a hriech má svoju silu zo Zákona. 57 Ale vzdajme vďaky Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána, Ježiša Krista! 58 A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, neochvejní, čoraz horlivejší v Pánom diele, veď viete, že vaša námaha nie je daromná v Pánovi.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk