Predchádzajúca kapitola

5. kapitola

1 Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha a každý, kto miluje rodiča, miluje aj toho, kto sa z neho narodil. 2 Podľa toho poznáme, že milujeme Božie deti, že milujeme Boha a plníme jeho prikázania. 3 Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké, 4 veď každý, kto sa narodil z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazstvom, ktoré zvíťazilo nad svetom, je naša viera.

Pri prameni viery

5 Kto je víťazom nad svetom, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn?
6 On je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv: Ježiš Kristus. Nielen s vodou, ale s vodou a s krvou. A Duch to dosvedčuje, pretože Duch je pravda. 7 Sú teda traja, čo svedčia: 8 Duch, voda a krv, a títo traja sú jedno. 9 Ak prijímame svedectvo ľudí, Božie svedectvo je väčšie. Lebo toto je svedectvo Božie, svedectvo, ktoré Boh vydal o svojom Synovi. 10 Kto verí v Božieho Syna, má toto svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu, robí ho luhárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré Boh vydal o svojom Synovi. 11 A toto je svedectvo: Boh nám dal večný život a tento život je v jeho Synovi. 12 Kto má Syna, má život, kto nemá Božieho Syna, nemá život. 13 Toto som vám napísal, vám, čo veríte v meno Božieho Syna, aby ste vedeli, že máte večný život.

Modlitba za hriešnikov

14 Na Boha sa obraciame s dôverou, že nás vypočuje, keď o niečo prosíme podľa jeho vôle.
15 Ak vieme, že nás vypočuje vo všetkom, o čo ho prosíme, vieme, že už máme, o čo sme ho prosili. 16 Keď niekto vidí, že jeho brat pácha hriech, ktorý nevedie k smrti, nech sa modlí a Boh mu dá život. Tým, čo hrešia nie smrteľne, lebo je hriech, ktorý vedie k smrti, nehovorím, že za taký hriech sa treba modliť. 17 Každá neprávosť je hriechom, ale je aj taký hriech, čo nevedie k smrti.

Zhrnutie listu

18 Vieme, že každého, kto sa narodil z Boha, Zrodený z Boha chráni a Zlý sa ho nedotkne.
19 Vieme, že sme z Boha a že celý svet leží v moci Zlého. 20 Vieme, že Boží Syn prišiel a dal nám schopnosť poznať toho Pravého. My sme v Pravom, v jeho Synovi, Ježišovi Kristovi. On je ten pravý Boh a Večný život. 21 Deti moje, chráňte sa modiel!