Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať
Príhovor a prosba

5. kapitola

1 Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha a každý, kto miluje rodiča, miluje aj toho, kto sa z neho narodil. 2 Podľa toho poznáme, že milujeme Božie deti, že milujeme Boha a plníme jeho prikázania. 3 Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké, 4 veď každý, kto sa narodil z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazstvom, ktoré zvíťazilo nad svetom, je naša viera.

Pri prameni viery

5 Kto je víťazom nad svetom, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn?
6 On je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv: Ježiš Kristus. Nielen s vodou, ale s vodou a s krvou. A Duch to dosvedčuje, pretože Duch je pravda. 7 Sú teda traja, čo svedčia: 8 Duch, voda a krv, a títo traja sú jedno. 9 Ak prijímame svedectvo ľudí, Božie svedectvo je väčšie. Lebo toto je svedectvo Božie, svedectvo, ktoré Boh vydal o svojom Synovi. 10 Kto verí v Božieho Syna, má toto svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu, robí ho luhárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré Boh vydal o svojom Synovi. 11 A toto je svedectvo: Boh nám dal večný život a tento život je v jeho Synovi. 12 Kto má Syna, má život, kto nemá Božieho Syna, nemá život. 13 Toto som vám napísal, vám, čo veríte v meno Božieho Syna, aby ste vedeli, že máte večný život.

Modlitba za hriešnikov

14 Na Boha sa obraciame s dôverou, že nás vypočuje, keď o niečo prosíme podľa jeho vôle.
15 Ak vieme, že nás vypočuje vo všetkom, o čo ho prosíme, vieme, že už máme, o čo sme ho prosili. 16 Keď niekto vidí, že jeho brat pácha hriech, ktorý nevedie k smrti, nech sa modlí a Boh mu dá život. Tým, čo hrešia nie smrteľne, lebo je hriech, ktorý vedie k smrti, nehovorím, že za taký hriech sa treba modliť. 17 Každá neprávosť je hriechom, ale je aj taký hriech, čo nevedie k smrti.

Zhrnutie listu

18 Vieme, že každého, kto sa narodil z Boha, Zrodený z Boha chráni a Zlý sa ho nedotkne.
19 Vieme, že sme z Boha a že celý svet leží v moci Zlého. 20 Vieme, že Boží Syn prišiel a dal nám schopnosť poznať toho Pravého. My sme v Pravom, v jeho Synovi, Ježišovi Kristovi. On je ten pravý Boh a Večný život. 21 Deti moje, chráňte sa modiel!