Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

1 Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec, aby sme sa nazývali Božími deťmi. A nimi sme! Svet vás preto nepozná, lebo nepoznal jeho. 2 Milovaní, teraz sme Božie deti, ale čím budeme, to sa ešte neukázalo. Vieme však, že keď sa to ukáže, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je.

Prvá podmienka: skončiť s hriechom

3 Každý, kto vložil svoju nádej do neho, očisťuje sa, aby bol čistý, ako je čistý on.
4 Ktokoľvek pácha hriech, pácha aj neprávosť, lebo hriech je neprávosť. 5 A viete, že on sa zjavil, aby odstránil hriechy, a že v ňom niet hriechu. 6 Ktokoľvek ostáva spojený s Ježišom, nehreší. Ktokoľvek hreší, nevidel ho, ani ho nepoznal. 7 Deti moje, nech vás nikto nezvedie! Kto koná spravodlivosť, je spravodlivý, tak ako on je spravodlivý. 8 Kto pácha hriech, je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku. Boží Syn sa zjavil preto, aby zničil diablove diela. 9 Každý, kto sa narodil z Boha, nepácha hriech, lebo jeho semeno zostáva v ňom; nemôže páchať hriech, lebo sa z Boha narodil. 10 Podľa toho sa dajú poznať Božie deti od detí diablových: každý, kto nekoná spravodlivosť, nie je z Boha, ani ten, kto nemiluje svojho brata.

Druhá podmienka: zachovávať prikázania, najmä prikázanie lásky

11 Lebo toto je posolstvo, ktoré ste počuli od počiatku: musíme sa navzájom milovať.
12 Nie ako Kain, on bol zo Zlého a zabil svojho brata. A prečo ho zabil? Pretože jeho skutky boli zlé a bratove boli spravodlivé. 13 Nečudujte sa, bratia, ak vás svet nenávidí. 14 My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Kto nemiluje, zostáva v smrti. 15 Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. A viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život. 16 Podľa tohto sme poznali lásku: On položil svoj život za nás. Aj my máme dávať svoj život za bratov. 17 Ak má niekto dostatok a vidí brata v núdzi a vnútro si pred ním zatvorí, ako by v ňom mohla prebývať Božia láska? 18 Deti moje, nemilujte sa slovom a jazykom, ale skutkom a v pravde. 19 Podľa toho spoznáme, že sme z pravdy, a upokojíme si pred ním srdce, 20 keby nás naše srdce obviňovalo, lebo Boh je väčší ako naše srdce. On vie všetko. 21 Milovaní, ak nás naše svedomie neobviňuje, máme plnú dôveru v Boha; 22 a dostaneme od neho všetko, o čo len budeme prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa jemu páči. 23 A toto je jeho prikázanie: veriť menu jeho Syna Ježiša Krista a milovať sa navzájom, ako nám dal o tom prikázanie. 24 Kto zachováva jeho prikázania, ostáva v Bohu a Boh v ňom. A že v nás prebýva, poznáme podľa Ducha, ktorého nám dal.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk