Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

6. kapitola

Ôsme videnie: vojnové vozy

1 Znovu som pozrel hore a mal som videnie. Vidím štyri vozy vychádzať spomedzi dvoch vrchov. A tie vrchy boli vrchy bronzové.
2 V prvom voze boli zapriahnuté červené kone; 3 v druhom voze čierne kone; v treťom voze biele kone a vo štvrtom voze kone strakaté, silné. 4 Vtedy som sa ozval a spýtal som sa anjela, ktorý hovoril so mnou: "Čo je to, pane môj?" 5 Anjel mi odpovedal: "To sú štyri nebeské vetry, ktoré tiahnu v službe Pána celej zeme. 6 Voz s červenými koňmi letí do východného kraja, s čiernymi do severného, s bielymi na ďaleký západ, so strakatými na juh. 7 Mocne sa vzpínajú, chtivé preletieť zemou." Povedal im teda: "Choďte, preleťte zemou!" A vozy sa rozleteli zemou. 8 Potom ma zavolal a povedal mi: "Pozri, tie, čo letia do severnej krajiny, nechajú spočinúť môjho ducha v severnej zemi."

Koruna – zásvätný dar

9 Jahveho slovo mi došlo takto:
10 "Urob zbierku zlata a striebra u navrátených vyhnancov, Heldaja, Tobiáša a Jedaju, a (v ten istý deň) choď do domu Joziáša, syna Sofoniáša, ktorý sa vrátil z Babylonu. 11 Vezmi to striebro a zlato a urob z neho korunu a polož ju na hlavu veľkňaza Jozueho, syna Jocedekovho. 12 Potom mu povedz: Takto hovorí Jahve nebeských mocností: Pozri, tu je muž, ktorý má meno Ratolesť; tam, kde je on, bude vzrast (a on postaví Jahveho chrám). 13 On postaví Jahveho chrám, on dostane kráľovskú hodnosť. Bude sedieť a panovať na svojom tróne s kňazom po svojej pravici. Dokonalý súlad bude medzi oboma. 14 Korunu budú mať na starosti Heldaj, Tobiáš, Jedaja a Joziáš, syn Sofoniášov, ako pamätník v Jahveho chráme. 15 Vtedy prídu ľudia zďaleka pracovať na budovaní Jahveho chrámu, tak poznáte, že ma k vám poslal Jahve nebeských mocností. To sa splní, ak budete naozaj poslúchať hlas Jahveho, svojho Boha."