Predchádzajúca kapitola

5. kapitola

Ranná modlitba

1 Pre zbormajstra. Na flauty. Žalm. Dávidov.
2 Jahve, počuj moje slová, povšimni si moje vzdychanie. 3 Počuj môj výkrik o pomoc, môj Kráľ a môj Boh, lebo k tebe sa modlím. 4 Jahve, za rána vypočuj môj hlas; zrána ti predkladám svoje prosby a potom pokojne čakám. 5 Bože, ty nemáš rád bezbožnosť, zločinca neprijmeš pod ochranu. 6 Namyslenci nesmú sa predstaviť pred tebou, zavrhuješ každého bezbožníka. 7 Ničíš tých, čo šíria nepravdy, s odporom sa odvraciaš od vrahov a podvodníkov. 8 Ale ja pre tvoju dobrotu smiem vstúpiť do tvojho domu, padám na tvár pred tvojou svätyňou, preniknutý veľkou úctou k tebe. 9 Jahve, veď ma správnou cestou, lebo moji nepriatelia na mňa striehnu; urovnaj chodník pred mojimi krokmi. 10 Nemožno sa spoľahnúť na ich reči, ich srdce je zlomyseľné, ich hrtan je otvorený hrob, ale ich jazyk samý med. 11 Bože, strestaj ich! Nech padnú do vlastných osídiel. Rozpráš ich pre toľké zločiny, pre vzbury proti tebe! 12 Nech sa radujú všetci, čo našli u teba ochranu, nech ustavične plesajú. Priviň všetkých, čo ťa milujú, nech sa tešia s tebou! 13 Jahve, ty žehnáš šľachetného človeka a svojou láskou ho kryješ ako štítom.