Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

131. kapitola

Duch detstva

1 Žalm vystupovania. Dávidov. Jahve, v mojom srdci niet pýchy, nehľadím na iných zvysoka, nezháňam sa po veciach príliš vysokých ani po tom, čo je nad moje sily,
2 ale som pokojný a tichý ako dieťa v matkinom náručí, ako dieťa, tak je moja duša vo mne. 3 Boží ľud, vlož svoju dôveru v Jahveho teraz i naveky!