Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

10. kapitola

1 Medzitým Tobit rátal deň za dňom čas potrebný na cestu ta i naspäť. Keď čas prešiel a syn sa nevrátil, 2 myslel si: "Možno ho tam zadržali. Azda Gabael zomrel a nikto mu nemôže vydať striebro." 3 A začalo ho to veľmi trápiť. 4 Jeho žena Anna hovorila: "Moje dieťa je mŕtve! Veru, už nie je medzi živými!" Začala plakať a horekovať nad svojím synom a povedala: 5 "Ach, syn môj, prečo som ťa len pustila do cudzieho sveta, svetlo mojich očí!" 6 Tobiáš jej povedal: "Mlč, sestra! Netráp sa! Náš syn je zdravý. Iste ich tam niečo zdržalo. Jeho spoločník je spoľahlivý človek, jeden z našich bratov. Nesmúť preňho, sestra, vráti sa každú chvíľu." 7 Ale ona odpovedala: "Daj mi pokoj, neklam ma! Moje dieťa je mŕtve!" A každý deň vychádzala zavčasu vyzerať na cestu, po ktorej jej syn odišiel. Už neverila nikomu. Po západe slnka sa vracala a celú noc nemohla zaspať, len plakala a vzdychala. Keď prešlo štrnásť dní svadobného veselia, ktoré Raguel prisahal, že zadrží pre svoju dcéru, Tobiáš mu povedal: "Dovoľ, aby som odcestoval, lebo môj otec a moja matka si zaiste myslia, že ma už nikdy neuvidia. Prosím ťa, otče, teraz mi dovoľ vrátiť sa k môjmu otcovi! Už som ti povedal, v akom stave som ho zanechal!" 8 Raguel povedal Tobiášovi: "Zostaň, syn môj, zostaň u mňa! Pošlem poslov k tvojmu otcovi Tobitovi so správami o tebe!" 9 Tobiáš nástojil: "Nie, prosím ťa, dovoľ mi odísť k môjmu otcovi!" 10 Vtedy mu Raguel bez ďalších okolkov odovzdal manželku Sáru a polovicu svojho majetku, sluhov, slúžky, voly a ovce, oslov a ťavy, šaty, peniaze a nádoby. 11 Vypravil ich šťastných na cestu. Tobiáša objal so slovami: "Buď zdravý, syn môj, a šťastnú cestu! Pán nebies nech ťa sprevádza i tvoju manželku Sáru! Kiež by som uvidel vaše deti prv, než zomriem!" 12 Svojej dcére Sáre povedal: "Choď k svojmu svokrovi. Odteraz sú oni tvojimi rodičmi, tak, ako tí, čo ťa zrodili. Choď v pokoji, dcéra moja! Dúfam, že dokiaľ žijem, budem o tebe počúvať iba dobré zvesti." Rozlúčil sa s nimi a prepustil ich. Edna zasa povedala Tobiášovi: "Milovaný syn a brat, kiež Pán bezpečne zavedie domov teba a moju dcéru Sáru a kiež by som žila dosť dlho, aby som uvidela vaše deti! Pred Pánovou tvárou ti zverujem svoju dcéru. Nerob nič, čo by ju ranilo, pokiaľ len žiješ! Choď v pokoji, syn môj. Odteraz som tvojou matkou a Sára je tvojou sestrou. Kiež by sme všetci žili šťastne po všetky dni nášho života!" Pobozkala obidvoch a vyprevadila ich na cestu. 13 Tobiáš sa lúčil s Raguelom veľmi spokojný. S radosťou velebil Pána nebies a zeme, Kráľa celého sveta, za úspech svojej cesty. Takto ďakoval Raguelovi a jeho manželke Edne: "Kiež by som mal šťastnú príležitosť preukazovať vám úctu a lásku po všetky dni svojho života!"