Predchádzajúca kapitola

2. kapitola

Záver: Výzva na obrátenie

1 Zhromaždite sa, vy národ bez hanby! Zhromaždite sa
2 prv, než budete odviati ako pleva, ktorá zmizne za deň, prv, než príde na vás horúci Jahveho hnev, prv, než príde na vás deň Jahveho hnevu! 3 Hľadajte Jahveho, všetci skromní ľudia zeme, ktorí plníte jeho príkazy. Hľadajte statočnosť, hľadajte skromnosť, možno sa skryjete v deň Jahveho hnevu.

Západný nepriateľ: Filištínci

4 Áno, Gaza bude opustená a Aškelon bude púšťou. Obyvatelia Ašdodu budú rozohnaní za bieleho dňa, Ekron bude vyvrátený zo základov.
5 Beda obyvateľom morského zväzu, národu Keretejcov! Jahveho slovo znie proti vám: "Kanaán, zem Filištíncov, tak ťa zničím, že zostaneš bez obyvateľov!" 6 Morský zväz bude pasienkom, pastvinou pre pastierov, košiarom pre ovce. 7 Morský zväz pripadne zvyšku Júdovho domu; tam budú pásť svoje stáda a večer budú líhať v domoch Aškelonu, lebo Jahve, ich Boh, sa vráti k nim a ich údel zmení k lepšiemu.

Východný nepriateľ: Moab a Ammon

8 "Počul som Moabovo potupovanie a výsmech Ammonových synov, ktorí potupovali môj ľud a vychvaľovali sa jeho územím.
9 Preto, na môj život! – výrok Jahveho nebeských vojsk, Boha Izraela: Moab bude ako Sodoma a Ammonovi synovia ako Gomora: pole zarastené tŕním, hŕba soli a večná púšť. Zvyšky môjho ľudu ich vyplienia, zdedí ich ostatok môjho ľudu." 10 To bude trest za ich pýchu, lebo tupili národ Jahveho nebeských mocností a vynášali sa nadeň. 11 Jahve bude strašný proti nim, keď zničí všetkých bôžikov zeme, vtedy sa mu budú klaňať všetky pobrežia i ostrovy, každý človek na svojom mieste.

Južný nepriateľ: Etiópia

12 Aj vy, Kušijci: "Budete prebodnutí mojím mečom."

Severný nepriateľ: Asýria

13 Zdvihnite ruku proti severu, a zničí Asýriu; Ninive zmení na pustatinu, vyprahnutú zem ako púšť.
14 Uprostred neho budú polihovať stáda a všelijaká divoká zver: aj kavky a ježe budú nocovať na jeho hlaviciach, kuvik bude škriekať v oknách a havran na prahu, lebo cédre boli vytrhané. 15 To je to veselé mesto, ktoré si trónilo bezpečne, ktoré si hovorilo vo svojom srdci: "Ja som ja a nik sa mi nevyrovná!" A čím je teraz? Pustatinou, brlohom divej zveri! Ktokoľvek popri ňom prechádza, zapíska a mávne rukou.