Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať
Príhovor a prosba

10. kapitola

Zničenie odznakov izraelskej modloslužby

1 Izrael bol bujný vinič, ktorý prinášal hojné ovocie, ale čím viac ovocia mal, tým viac oltárov staval, čím bola krajina bohatšia, tým bohatšie boli jej posvätné stĺpy.
2 Majú neúprimné srdce, teraz budú za to pykať. On sám zrúca ich oltáre, porozbíja posvätné stĺpy. 3 Potom povedia: "Nemáme kráľa, lebo sa Jahveho nebojíme. A čo môže urobiť kráľ pre nás?" 4 Rozprávajú zbytočné reči, prisahajú falošne, uzavierajú zmluvy a spory sa rozrastajú ako jedovatá burina na poľných medziach. 5 Obyvatelia Samárie sa strachujú o boha-teľa v Bet-Avene, jej ľud trúchli nad ním a jej žreci nad ním kvília, nad svojou slávnou modlou, ktorá putuje do vyhnanstva. 6 Aj ju odvlečú do Asýrska ako poplatok veľkému kráľovi. Efraim si utŕži hanbu, Izrael sa bude hanbiť za svoje plány. 7 Samária a jej kráľ zahynú ako slamka na povrchu vody. 8 Spustošené budú výšiny Avenu, ten hriech Izraela; tŕním a bodľačím zarastú ich oltáre. Vtedy povedia vrchom: "Prikryte nás!" A kopcom: "Padnite na nás!" 9 Hrešil si, Izrael, odo dní Gibey! Tam aj zostali a vari ich nestihne v Gibei vojna proti zločinným synom? 10 Prídem ich potrestať: národy sa zhromaždia proti nim, keď budú potrestaní za svoju dvojnásobnú vinu

Izrael sklamal Jahveho očakávanie

11 Efraim je vycvičená jalovica, ktorá rada mláti zbožie, a ja som jej vložil jarmo na jej krásnu šiju. Efraima zapriahnem, Júda bude orať, Jakub bude ťahať brány.
12 Rozsievajte spravodlivosť, žnite podľa lásky. Preorte si úhory: je čas hľadať Jahveho, kým nepríde a nenaplní vás spravodlivosťou. 13 Zaorávali ste bezbožnosť na svoje polia, žali ste zločinnosť, jedli ste ovocie klamstva. Pretože si sa spoliehal na svoje vozy a na množstvo svojich vojakov, 14 vojenský pokrik sa zdvihne proti tvojmu ľudu. Všetky tvoje pevnosti budú spustošené, ako Šalmán spustošil Bet-Arbel v deň bitky, keď boli matky roztrieskané so svojimi deťmi. 15 Toto vám vykonal Betel, lebo ste zatvrdli v zlobe. Na svitaní bude izraelský kráľ úplne zničený.