Dve percentá (2 %)

4. kapitola

1 Keď sa Sanbalat, Tobija, Arabi, Ammonci a Aždoďania dozvedeli, že opravy jeruzalemských hradieb pokračujú – že sa začínajú uzavierať trhliny –, veľmi sa nahnevali; 2 všetci sa spolu sprisahali, že zaútočia na Jeruzalem a spôsobia zmätok. 3 My sme sa vtedy modlili k svojmu Bohu a na obranu mesta sme postavili stráž vo dne i v noci. 4 V Júdovi sa hovorilo: "Klesajú sily nosičov, sutín je príliš mnoho, nikdy nebudeme vládať dobudovať hradby." 5 Naši nepriatelia zasa vyhlásili: "Ani sa nenazdajú, ani nebudú vidieť, len keď budeme stáť medzi nimi: pobijeme ich a zastavíme prácu." 6 Prichádzali Židia, ktorí bývali v ich susedstve, a varovali nás zo desaťkrát: "Tiahnu proti nám zo všetkých miest, v ktorých bývajúc." 7 Postavili sad teda na nižšie ležiace miesta za hradbami, na nechránené úseky; rozostavil som ľud podľa rodín, ozbrojený mečmi, oštepmi a lukmi. 8 Keď som videl ich strach, vstal som a vyhlásil som pred veľmožmi, úradníkmi a ostatným ľudom: "Nebojte sa ich! Pamätajte na Pána, veľkého a hrozného, a bojujte za svojich bratov, za svojich synov a svoje dcéry, svoje ženy a svoje domy!" 9 Keď sa naši nepriatelia dozvedeli, že sme boli upozornení a že Boh zmaril ich úmysel, stiahli sa a my sme sa všetci vrátili k múru, každý ku svojej práci. 10 Ale od toho dňa iba polovica mojich ľudí pracovala na stavbe, druhá časť s oštepmi, štítmi a lukmi a v pancieroch stáli za Júdovcami, 11 ktorí stavali múr. Aj nosiči boli ozbrojení: jednou rukou každý robil svoju prácu, v druhej držali kopiju. 12 Každý z budujúcich mal svoj meč pripravený na opasku, vedľa mňa stál trubač s rohom. 13 Povedal som veľmožom, úradníkom a ostatnému ľudu: "Dielo je veľké a rozsiahle a my sme roztrúsení po hradbách, vzdialení jeden od druhého. 14 Zhromaždite sa okolo nás na miesto, odkiaľ počujete zvuk rohu, a náš Boh bude bojovať za nás." 15 Tak sme pokračovali v našej robote, od východu rannej zory, až kým sa nezažali hviezdy. 16 V tom čase som ešte povedal ľudu: "Nech každý i so svojím sluhom strávi noc v Jeruzaleme, tak nám v noci pomôžu pri stráži a vo dne pri práci." 17 Ale ani ja, ani moji bratia, ani moji ľudia, ani chlapi z mojej osobnej stráže nevyzliekali sme si šaty; každý mal svoju zbraň po pravici.